De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg naar de competente docent

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg naar de competente docent"— Transcript van de presentatie:

1 De weg naar de competente docent
ICT-competenties en de Wet BIO Bob Klaasen, programmamanager MBO

2 De wereld staat niet stil… en de voor die wereld benodigde competenties ook niet
Man van 86 jaar

3 Onderwijs met ICT werkt
Percepties. Onderwijsbijdragen die managers toeschrijven aan ict: Aantrekkelijker onderwijs Rijkere leeromgeving Meer mogelijkheden voor onderwijs op maat en zelfstandig leren Bewijs. Op basis van onderzoek maakt ict het onderwijs: Effectiever Efficiënter Aantrekkelijker MITS….4 in Balans Niveaus. Impact van ict manifest voor: Leerling Leraar School toelichting bij de visuele uitwerking [- tekstuele inhoud bij het onderwerp die de spreker kan gebruiken in zijn verhaal] contextinformatie/voorbeelden/instructies voor de spreker [- om zelf gevoel te krijgen bij het onderwerp - tbv eventuele discussie over het onderwerp - verwijzingen naar meer info - …]

4 Maar… implementatie stokt
(af)wachtende meerderheid enthousiaste voorhoede

5 Waar ligt dat aan? Vier in Balans

6 Bezint eer gij begint technologiegedreven visiegedreven

7 Deskundigheid van de MBO-docent
Grote uitdagingen: Beheersing van didactisch instrumentarium in kader van Competentiegericht Onderwijs (CGO) -> niet tot nauwelijks in lerarenopleiding, enigszins in PDV-traject ICT-competenties komen er nog eens bij!

8 Sturen op docentcompetenties
Wet BIO: bekwaamheidseisen Opbouw: 7 competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk & didactisch, organisatorisch, samenwerken collega’s, samenwerken omgeving, reflectie en ontwikkeling Bekwaamheidseisen per competentie (handeling ook wel beroepstaak) Indicatoren

9 Probleem Huidige Wet BIO (Wet op de Beroepen in het onderwijs) bevat geen: ICT-competenties en nauwelijks ICT-beroepstaken Resulteert in: Teamleider stuurt hier vanuit functiebeschrijvingen en POP niet tot nauwelijks op HRM (MBO-academies) mist inhoudelijke basis om te komen tot integraal ontwikkelingsbeleid en -aanbod

10 Sturen op docentcompetenties (2)
Gebeurt door HRM, in de lijn, via: Vertaling naar functiebeschrijvingen Opname in POP-formulier Idealiter: teamleider inventariseert vanuit organisatie en docent gewenste ontwikkeling Intentie: scholingsafspraken (individueel) Scholingsplan (team)/TOP Scholingsbeleid (organisatie)

11 Kansen Nieuwe Wet BIO in 2012 (te ontwikkelen door SBL) Vooruitblik:
niveaudifferentiatie (beginnend, gevorderd, excellent docent) Handhaving 7 competenties, maar meer uitwerkingen in de sfeer van bekwaamheidseisen/indicatoren Professioneel statuut (docent zelf verantwoordelijk voor actualisering vakkennis en skills) Lerarenregister (kwaliteitsimpuls)

12 Rol Kennisnet Kennisnet heeft het overheidstaak: het bevorderen van ICT in het onderwijs en het ondersteunen van scholen en instellingen hierbij Kennisnet is expertisecentrum Daarmee: natuurlijk ‘eigenaar’ van het probleem van ontbreken van ICT-competenties. Dus: hoe denkt Kennisnet het probleem aan te pakken?

13 Doel Kennisnet beoogt: Een landelijk gedragen, liefst in de nieuwe Wet BIO geïntegreerde, set van ICT-competenties en daarvan afgeleide bekwaamheidseisen en indicatoren, op de verschillende functioneringsniveaus. Daarmee hebben instellingen – ook op het gebied van ICT in het onderwijs – een sturingsinstrument in handen.

14 Inventarisatie Inventarisatie van competentiesets, nationaal en internationaal Meest aansprekende: ICT-kennisbasis van ADEF (Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten) Echter deze ontbeert relevante pedagogische, didactische en onderwijskundige basis, is puur gericht op ICT-vaardigheden

15 De weg Kennisnet ontwikkelt een competentieset, passend in de structuur van de door SBL te herijken bekwaamheidseisen Kennisnet beoogt ondersteuning van SBL

16 Onderleggers Eigen, en ander empirisch, onderzoek TPACK

17 Input op aanpak?


Download ppt "De weg naar de competente docent"

Verwante presentaties


Ads door Google