De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT gebruik bij docenten Darco Jansen

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT gebruik bij docenten Darco Jansen"— Transcript van de presentatie:

1 ICT gebruik bij docenten Darco Jansen
Wat kan en mag je verwachten? Wat zijn de eisen vanuit omgeving? Darco Jansen

2 Kwaliteit van het onderwijs
Kwaliteit van de leerlingen Kwaliteit van organisatie / management Kwaliteit van leermiddelen Kwaliteit van leraren

3

4

5

6

7 Topdocent van de toekomst
Lesgever Differentiëren met ict-inzet, talentontwikkeling Onderzoekende docent Academische school Ontwikkelaar - ontwerper Ontwikkelen lesmateriaal (-> Wikiwijs) KIA agenda: Een topdocent voor elke onderwijsdeelnemer

8 Externe eisen aan de docent
7 SBL competenties Vernieuwing in 2012 Positie ICT in competenties…. Wet BIO Werken aan je bekwaamheid(dossier) Register beroepsgroep leraren Start 2011, wegvoorbereiders Eisen aan leraren voor opname register

9 Versterking positie leraren
Lerarenbeurs (aanvraag door leraren) Leraar 24 Wikiwijs Coöperatie i.o. Van (verenigingen van) leraren Coördinatie / uitvoering van register Professionele ruimte – professionaliseringseisen Ruud de Moor Centrum Effectieve vormen van professionalisering Op aanvraag van groepen leraren en scholen

10 Trends vraagsturing VO (1)
Passend onderwijs pas in de aanvragen in 2011 (PO al 2009) Steeds: ICT, bijhorende vaardigheden, didactische nieuwigheden, digitale leermiddelen is een blijver. ICT wordt vaak gezien als het middel om de motivatie van studenten te verhogen, bijdragen tot meer maatwerk en differentiatie in de klas. kennisdeling en het bevorderen of faciliteren van samenwerking tussen de leraren.

11 Trends vraagsturing VO (2)
Aantal aanvragen rond samenwerkend leren of sociaal leren neemt toe Afnemend: instrumenten en methodieken rond beoordelen, reflecteren, begeleiden en coachen van leraren. Kwaliteitszorg is ook een steeds terugkerend thema toch verschilt de invulling sterk per aanvraag.

12 uitkomst verwachtingen
Onderzoek Wikiwijs ICT vaardigheid ondernemerschap uitkomst verwachtingen ondersteuning angst eigen effectiviteit attitude gepercipieerde norm intentie .42 .37 .47 .21 -.07 -.23 .33 .53 .32 .12 .35 .48 .11 .61 .64 SLO 12

13 Valt het ict-gebruik tegen?
Wel voldoende apparatuur Vertrouwen van de docent in de eigen ict-vaardigheden is een cruciale factor Maar vooral: veel ict-gedreven onderwijsvernieuwingen veranderen zowel de (ict-)ondersteuning als het onderwijsproces verandermanagement

14 Verandering nabij de docent
Nabijheid – zone van nabije ontwikkeling Nabij eigen werkomgeving In de school en/of vak-/beroepsomgeving met collega’s en vakgenoten Nabij eigen praktijkervaringen Vooral dagelijkse vragen staan voorop Nadruk op concrete “how to” Nabij de leerling (‘hart’ van docent) ICT als middel, niet als doel….

15

16 Verandering nabij de docent
Grote groep leraren hebben een voorkeur te hebben voor informeel leren op de werkplek. De eigen werkomgeving blijkt een effectieve omgeving om te leren en te professionaliseren, het leren van professionals geschiedt vooral binnen informele settings. 70% Van de leraren vinden ondersteuning van collega’s het meest waardevol. De helft van de leraren zegt te profiteren van participatie in netwerken.

17 Verandering nabij de docent
Leraren willen graag professionaliseren op onderwerpen die dichtbij de lespraktijk liggen. De beslissing over welke ondersteuning wordt ingezet, ligt juist daar ver vanaf, namelijk op centraal niveau. Scholen geven betrekkelijk weinig geld uit aan professionalisering, vaak niet meer dan 1% van de totale loonsom. In het bedrijfsleven schommelt dat rond de 5%. Maar liefst driekwart van de vier leraren voelt zich niet gestimuleerd om de kwaliteit van het onderwijsleerproces te verbeteren.

18 Schoolmanagement Beslissing professionaliseringbudget en –tijd
Idem rond ict… (participatiegraad…) Waarderen en belonen, ook van het informele Bekwaamheidsdossiers ook i.r.t. register Functiemix / -differentiatie Leermiddelenbeleid (integraal) Initiëren van leernetwerken werken aan netwerkhouding

19

20 Aandachtspunten ict-competenties
Doel en doelgroep Uitwerking ict-competenties verschilt per doel(groep) Competenties, kennisgebieden en vaardigheden Inhoudelijk domein Apart c.q vakoverstijgend Pedagogiek, didactiek Handeling – activiteiten docenten ADDIE, PDCA Wikiwijs: 3 vocabulaires activiteiten, onderwerpen, kennisgebieden

21

22


Download ppt "ICT gebruik bij docenten Darco Jansen"

Verwante presentaties


Ads door Google