De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie in de Aanval op Schooluitval

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie in de Aanval op Schooluitval"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie in de Aanval op Schooluitval
Projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 3 november 2009 1

2 Programma 13.10 uur Doel, programma en kennismaking
13.30 uur Organisatie van de communicatie over VSV 13.50 uur Praktijkvoorbeelden: bedrijven en jongeren 14.00 uur Pauze 14.15 uur Thematafels, 3 x ronde a 30 minuten 15.30 uur Oogst van de thematafels: wat pak ik op? 16.00 uur Afronding en borrel

3 Informatiebehoefte 1. Tips en praktijkvoorbeelden uitwisselen (o.a. middelen) Communicatie van cijfers en resultaat; acties in relatie tot cijfers? Hoe kan ik met communicatie bijdrage aan het terugdringen van VSV? Doelgroepencommunicatie: jongeren, docenten, ouders Boodschap per doelgroep 6. Dag van de Leerplicht = 7. ?

4 Wat is een voortijdig schoolverlater?
Groen = een jongere van 18 jaar of jonger die problemen heeft en zonder diploma van school afgaat Rood = een jongere tussen de 12 en 23 jaar die geen startkwalificatie heeft en met school stopt

5 voortijdig schoolverlaters
Doelstelling: in 2012 maximaal nieuwe voortijdig schoolverlaters (afname van 50% t.o.v in 2002)

6 Aanval op schooluitval
Te veel leerlingen verlaten school zonder startkwalificatie (diploma op minimaal havo/vwo niveau of mbo 2) Nadruk ligt op preventie – ‘voorkomen is beter dan genezen’ Leerlingen die toch uitvallen beter en sneller begeleiden naar school, werk, of combinatie van school en werk Inzet op thema’s: soepele overgang van vmbo naar mbo, betere loopbaanoriëntatie, studiekeuze en begeleiding, meer en betere zorg op school, aantrekkelijker onderwijs met sport en cultuur, meer ruimte voor vmbo’ers die het best leren met hun handen, - maatwerktrajecten, EVC-trajecten (voor schooluitvallers van 18 tot 23 jaar) Via convenanten en onderwijsprogramma’s (subsidies) Afspraken met gemeenten en scholen binnen RMC-regio’s om doelstelling te halen

7 Organisatie Aanval op Schooluitval

8 In mijn regio is er samenwerking tussen de (communicatie-)partners op het gebied van VSV Groen = JA Rood = NEE

9 De nadruk in de communicatie voor mijn organisatie ligt vooral bij
Groen = de vorm; hoe ‘verkopen’ we de boodschap intern/extern en met welke communicatiemiddelen? Rood = het proces; hoe draagt communicatie bij als probleemoplossend instrument?

10 Op basis van persoonsgebonden
onderwijsnummer wordt VSV per schooljaar in kaart gebracht Resultaat

11 van het aantal voortijdig schoolverlaters
Op mijn school / in mijn gemeente is er sprake van een Groen = AFNAME Rood = TOENAME van het aantal voortijdig schoolverlaters

12 Meten = Weten Wat doen we met de VSV cijfers? Monitoren / sturen Waar gaat het goed, waar gaat het minder goed? Dialoog met convenantpartners, presentaties door accountmanagers Informeren / communicatiemiddelen website VSV-Verkenner, VSV-Atlas, factsheets, presentaties, persberichten etc. Ondernemen / communicatieacties Communicatieacties: Actieweek ‘schrijf je in, maak het zelf’, mailingen naar scholen en gemeenten etc.

13 Thema 1: vsv op school (jongeren en docenten)

14 Thema 2: omgeving: ouders / bedrijven

15 Thema 3: resultaten / cijfers


Download ppt "Communicatie in de Aanval op Schooluitval"

Verwante presentaties


Ads door Google