De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 e Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda Workshop aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Audrey Wei-Yun en Esther Arons 5 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 e Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda Workshop aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Audrey Wei-Yun en Esther Arons 5 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 2 e Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda Workshop aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Audrey Wei-Yun en Esther Arons 5 november 2008

2 Workshop Aanpak VSV Inleiding Kennisquiz: VSV in cijfers Aanpak VSV Stellingen

3 Inleiding Feiten en cijfers Voortijdig schoolverlaters: jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie (diploma op tenminste mbo- niveau 2, havo of vwo) het onderwijs verlaten In totaal hebben 132.000 jongeren tussen 12 en 22 jaar geen startkwalificatie Mét een startkwalificatie hebben jongeren 2x zoveel kans op een baan

4 Inleiding Feiten en cijfers Doelstelling: 50% minder nieuwe voortijdige schoolverlaters in 2012 (schooljaar 2010/2011) ten opzichte van 2002. Dit betekent maximaal 35.000 nieuwe vsv-ers. Ontwikkeling Aantal nieuwe vsv-ers in dit jaar Situatie per 200271.000 2003/200464.000 2004/200562.500 2005/200654.000 2006/200752.500 2007/2008? 2008/2009? 2009/2010? 2010/201135.000

5 Inleiding Registratie Sinds enkele jaren registratie met Basisregister Onderwijsnummer (BRON) op basis van bekostigingsgegevens van in- en uitschrijvingen die scholen leveren aan IB-Groep Registratie op basis van BRON heeft in eerste instantie geleid tot een stijging van het aantal vsv-ers BRON biedt veel mogelijkheden. Cijfers op landelijk, regionaal en instellingsniveau

6 % VSV-ers per gemeente 2005/2006

7 % VSV-ers per postcode in Amsterdam

8 Kennisquiz: VSV in cijfers K enmerken voortijdig schoolverlater 1. Hoe veel vaker komen vsv-ers gemiddeld meer voor in het verdachten bestand v.d. politie dan niet vsv-ers? 2. Wat is de verdeling mannen / vrouwen? 3. Welk % VSV-ers is van allochtone komaf? 4. Hoeveel % van de vsv-ers woont in de G4? 5. Hoeveel % van de vsv-ers komen uit een éénoudergezin? 6. Op welk moment (overgang schooltype) is de kans op schooluitval het grootst?

9 Kennisquiz: VSV in cijfers Persoonskenmerken voortijdig schoolverlater 1. in verdachtenbestand: 5x meer 2. mannen / vrouwen: 59% - 41% 3. van allochtone komaf: 34% 4. In G4: 20% 5. éénoudergezin: 25% 6. van vmbo naar mbo

10 Kennisquiz: VSV in cijfers VSV-ers per RMC-regio in schooljaar 2006-2007 Hoeveel VSV-ers waren er in het schooljaar 2006-2007 in de RMC-regio waar uw school of gemeente onder valt?

11 Kennisquiz: VSV in cijfers VSV-ers per RMC-regio’s naar schooljaar Rijnmond (Maassluis)5.586Noord-Kennemerland947 Agglomeratie Amsterdam (Zaanstad)5.208Friesland-noord879 Haaglanden (Delft)3.840Gooi en Vechtstreek (Huizen)875 Utrecht2.820Achterhoek (Oost-Gelderland)832 West-Brabant (KSG Etten-Leur)2.213Centraal en westelijk Groningen814 Arnhem/Nijmegen (Renkum, Zevenaar)2.122Rivierenland796 Zuidoost-Brabant2.090West-Friesland758 Gewest Zuid-Limburg2.076Friesland-oost743 Eem en Vallei2.051Noordwest-Veluwe647 Noordoost-Brabant1.899Kop van Noord-Holland515 Flevoland1.686Zuidoost-Drenthe504 Zuid-Holland-Zuid1.676Noord- en Midden-Drenthe483 Twente (Bonhoeffer College)1.596Oosterschelde regio469 Midden-Brabant1.502Oost-Groningen441 West-Kennemerland (Heemskerk)1.297Walcheren432 Gewest Noord-Limburg1.247Zuidwest-Friesland325 Zuid-Holland-Noord1.229Zuidwest-Drenthe325 Stedendriehoek1.203Noord-Groningen en Eemsmond273 Zuid-Holland-Oost1.162Zeeuwsch-Vlaanderen269 IJssel-Vecht1.151

12 Uitval voorkomen: Preventie! Betere aansluiting schooltypen Betere loopbaanbegeleiding Aansluiting vmbo-mbo Experimenten vmbo-mbo2 Leerling op school houden Kwalificatieplicht Betere zorg op school Verzuim melden en aanpakken Als uitval toch optreedt, via werk, school of combinatie naar startkwalificatie Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Aanval op de Schooluitval: uitvoeren en doorzetten

13 Schoolverzuim is voorbode voor schooluitval; tijdige en juiste melding essentieel om verzuim aan te pakken Vanaf schooljaar 2008-2009 melden via ‘één digitaal loket’ (invoering dit schooljaar door IB-Groep per RMC regio) Contact en afspraken tussen scholen en gemeenten/RMC blijven noodzakelijk (hoe vaak melden, wanneer melden) Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Digitaal verzuimloket

14 Sleutelrol voor scholen en gemeenten: Scholen ontvangen eerste signalen van uitval Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanpakken van verzuim en het terugleiden van uitvallers naar het onderwijs. Binnen iedere RMC-regio één contactgemeente die aanpak van VSV in de regio coördineert. OCW maakt afspraken maken met gemeenten en scholen: Rol OCW: initiëren, ondersteunen, monitoren en toezicht houden. Alles gericht op behalen van resultaten 5 accountmanagers VSV: ogen en oren in het veld en schakel tussen het veld (uitvoering) en OCW (beleid). Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Wie doet wat?

15 Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Sturingsmodel

16 Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Convenanten VSV In iedere RMC-regio zijn resultaatafspraken gemaakt tussen contactgemeenten scholen en OCW over vermindering van het aantal vsv-ers ten opzichte het aantal in schooljaar 2005/6 Voor scholen, prestatiesubsidie van € 2.000,- per vsv-er minder In 2008, 2009, 2010 en 2011 ontvangen scholen een voorschot gebaseerd op reductiepercentages van 15, 20, 30 en 40% o.b.v. BRON-cijfers afrekenen: Lager dan beoogde reductie: verschil verrekenen met voorschot voor daaropvolgende jaar Beoogde reductie of meer: subsidie = voorschot. Geen beloning voor extra reducties, behalve laatste jaar

17 Stellingen Stelling 1 In mijn RMC-regio werkt de gouden driehoek (gemeenten, scholen, OCW)

18 Stellingen Stelling 2 Maximaal nieuwe 35.000 vsv-ers in 2012 gaan we halen.


Download ppt "2 e Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda Workshop aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Audrey Wei-Yun en Esther Arons 5 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google