De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Agglomeratie Amsterdam Erik Fleur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Agglomeratie Amsterdam Erik Fleur."— Transcript van de presentatie:

1 17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Agglomeratie Amsterdam Erik Fleur

2 17-3-2008VSV2 Het gebruikte concept VSV •Nieuwe vsv-ers ( totale groep) •Op (school)jaarbasis ( maandbasis)  •Leerlingen op 1/10/2005 •Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen •Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

3 17-3-2008VSV3 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005491,7 > 22 jaar -104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo281,9 of doorstroom ho 20,5 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9

4 17-3-2008VSV4 Landelijk •Berekening landelijke cijfers •Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling •Geografische kaart •Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

5 17-3-2008VSV5 Berekening landelijke cijfers •Leerlingen en deelnemers vo, mbo en vavo jonger dan 21 jaar op 1/10/2005 •Emigratie gedurende het jaar wordt geen vsv •Engelse Stroom en Internationaal Baccalaureaat wordt niet meegenomen •Doorstroom naar pro/vso wordt geschat •Inschatting van ontbrekende diplomagegevens op basis van doorstroom naar HO

6 17-3-2008VSV6 Nieuwe VSV-ers landelijk

7 17-3-2008VSV7 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

8 17-3-2008VSV8 VSV in relatie tot verdacht zijn van misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

9 17-3-2008VSV9 Berekening cijfers t.b.v. convenanten •Leerlingen vo en bekostigde deelnemers mbo jonger dan 21 jaar op 1/10/2005 •Emigratie gedurende het jaar wordt geen vsv •Examendeelnemers en categorie 3 in het mbo worden niet meegenomen •Vavo wordt niet als herkomst meegenomen •Engelse Stroom en Internationaal Baccalaureaat wordt niet meegenomen •Doorstroom naar pro/vso wordt niet geschat •Geen inschatting van ontbrekende diplomagegevens op basis van doorstroom naar HO

10 17-3-2008VSV10 RMC-regio Agglomeratie Amsterdam (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) •Leerlingpopulatie in regio landelijk •Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv •Verschillen tussen gemeenten in de regio •Verschillen naar persoonskenmerken •VO, naar onderwijssoort en instelling •MBO, naar onderwijssoort en instelling

11 17-3-2008VSV11 Samenstelling regio-populatie

12 17-3-2008VSV12 Samenstelling regio-populatie, mbo

13 17-3-2008VSV13 Agglomeratie Amsterdam (geel) tussen alle rmc- regio’s

14 17-3-2008VSV14 Gemeenten in de regio Agglomeratie Amsterdam, naar subregio

15 17-3-2008VSV15 % vsv naar gemeente in de agglomeratie A’dam

16 17-3-2008VSV16 % vsv naar postcodegebied binnen de gemeente Amsterdam

17 Aantal en percentage nieuwe vsv-ers in de rmc regio Amsterdam/Amstelland naar subregio Subregio aantal leerlingen/deelnemers op 1/10/2005 aantal nieuwe vsv-ers 2005/2006 % nieuwe vsv-ers 2005/2006 Amsterdam/Diemenvo3272913094,0% mbo14130231116,4% Amstelland/Meerlandenvo152163212,1% mbo480958712,2% Waterlandvo87241982,3% mbo337239511,7% Zaanstadvo85552292,7% mbo371144011,9%

18 17-3-2008VSV18 Persoonskenmerken, Agglomeratie Amsterdam

19 17-3-2008VSV19 Voortgezet onderwijs; Leerlingen woonachtig in Agglomeratie Amsterdam

20 17-3-2008VSV20 Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers Agglomeratie Amsterdam


Download ppt "17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Agglomeratie Amsterdam Erik Fleur."

Verwante presentaties


Ads door Google