De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Noord- en Midden Drenthe Hans Plomp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Noord- en Midden Drenthe Hans Plomp."— Transcript van de presentatie:

1 17-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Noord- en Midden Drenthe Hans Plomp

2 17-4-2008VSV2 Inhoud: Begrippen en Instrumenten Landelijke cijfers Regionale populatie vs. landelijk Regionale vsv-cijfers

3 17-4-2008VSV3 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

4 17-4-2008VSV4 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

5 17-4-2008VSV5 Het gebruikte concept Nieuwe vsv’ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis) Leerlingen op 1/10/2005 (peiljaar) Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar 2005/2006 of daarvoor Uitgezonderde groepen.

6 17-4-2008VSV6 Categorieen die niet meegenomen worden in de vsv-bepaling landelijkconvenanten leerlingen ouder dan 22 jaar (t+1)nn in buitenland wonendennn emigratienn overledenennn personen uitgeschreven uit GBAnn praktijkonderwijsleerlingennn examendeelnemer (herkomst en bestemming)jn overige mbo-deelnemers (herkomst en bestemming)jn VAVO bij herkomstjn leerlingen in lesgeldregisternn Internationaal Baccalaureaat/Engelse Stroomnn inschatting doorstroom naar VSO en declaratie-PROjn inschatting onvolledige VO-diploma'sjn

7 17-4-2008VSV7 Landelijk Berekening landelijke cijfers Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

8 17-4-2008VSV8 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005491,7 > 22 jaar -104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo281,9 of doorstroom ho 20,5 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9

9 17-4-2008VSV9 Nieuwe VSV-ers landelijk

10 17-4-2008VSV10 Nieuwe VSV-ers landelijk

11 17-4-2008VSV11 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

12 17-4-2008VSV12 RMC-regio’s in Noord- en Midden Drenthe (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

13 17-4-2008VSV13 Samenstelling regio-populatie, vo-scholen

14 17-4-2008VSV14 Samenstelling regio-populatie, mbo

15 17-4-2008VSV15 Noord- en Midden Drenthe (blauw) tussen alle rmc-regio’s

16 17-4-2008VSV16 Gemeenten binnen de regio Noord- en Midden Drenthe

17 17-4-2008VSV17 Gemeenten binnen de provincie Drenthe

18 17-4-2008VSV18 Postcodegebieden binnen de gemeente Assen

19 17-4-2008VSV19 Persoonskenmerken, Noord- en Midden Drenthe

20 17-4-2008VSV20 Voortgezet onderwijs; Leerlingen woonachtig in Noord- en Midden Drenthe

21 17-4-2008VSV21 Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers Noord- en Midden Drenthe


Download ppt "17-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Noord- en Midden Drenthe Hans Plomp."

Verwante presentaties


Ads door Google