De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beoordelen van docenten loont de moeite!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beoordelen van docenten loont de moeite!"— Transcript van de presentatie:

1 Beoordelen van docenten loont de moeite!
Werkkring Conferentie 5 november 2009 © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

2 Hoeveel procent van de docenten vindt dat beoordelingsgesprekken een groot effect hebben op de kwaliteit van docenten? Een beoordelingsgesprek gaat over concrete met elkaar afgesproken doelstellingen. Deze worden aan het begin van de cyclus al vastgelegd. Het gesprek is geen verrassingsgesprek. De managers moet een slechte beoordeling ook als een slechte kwalificatie van zijn eigen functioneren zien, tenzij hij/zij kan aantonen, dat men er alles aan gedaan heeft (gesprekken, begeleiding, opleiding, waarschuwingen) om de medewerker wel goed te laten functioneren. Het tijdig en goed houden van beoordelingsgesprekken is één van de beoordelingscriteria van de leidinggevende. © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

3 Maatregelen voor verbetering kwaliteit docenten VO*
* bron: Gelukkig voor de klas? Leraren VO over hun werk. SCP 2009

4 Docenten VO over gewenste criteria voor hoogte salaris

5 Definitie beoordelen Bij een beoordeling wordt bekeken in hoeverre het handelen van de docent in overeenstemming is met de doelstellingen van de organisatie en met de afspraken die met de docent zijn gemaakt.

6 doen Willen kunnen

7 Geloofwaardigheid Vertrouwen

8 Vertrouwen Vertrouwen is de basis van een schoolcultuur waarin beoordelen vanzelfsprekend is. Vertrouwen is gebaseerd op de overtuiging dat elke docent als mens, met al zijn kwaliteiten, wordt gewaardeerd. Fouten maken mag. Als deze cultuur niet bestaat dan is het risico dat beoordelen gezien wordt als ‘afrekenen’

9 Acceptatie Acceptatie van beoordeling heeft niet te maken met kwaliteit van instrument of procedure maar op de wijze waarop deze worden toegepast! Een beoordelingsgesprek gaat over concrete met elkaar afgesproken doelstellingen. Deze worden aan het begin van de cyclus al vastgelegd. Het gesprek is geen verrassingsgesprek. De managers moet een slechte beoordeling ook als een slechte kwalificatie van zijn eigen functioneren zien, tenzij hij/zij kan aantonen, dat men er alles aan gedaan heeft (gesprekken, begeleiding, opleiding, waarschuwingen) om de medewerker wel goed te laten functioneren. Het tijdig en goed houden van beoordelingsgesprekken is één van de beoordelingscriteria van de leidinggevende. © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

10 Willen

11 Beoordelen en ontwikkeling
Ontwikkelen ‘reflectief gedrag’ Bijdrage aan de ontwikkeling van de school/onderwijs Totaalbeeld van aanwezige kwaliteiten

12 kunnen

13 Kunnen Wie gaat beoordelen? Wat gaan we beoordelen?
Hoe gaan we beoordelen?

14 Wie gaat beoordelen? Beoordelaar dicht bij de werkvloer
Rolopvatting teamleider Info andere leidinggevenden

15 hoe wat Wat gaan we beoordelen?
Beoordelen van ontwikkeling (competenties) Beoordelen van de resultaten van die ontwikkeling (prestaties) Combinatie hoe wat

16 Wet BIO Voor het eerst wordt er een minimum kwaliteit van docenten afgesproken in de vorm van 7 bekwaamheidseisen (competenties)

17 Beoordelen competenties
Basiseis: bekwaamheidseisen op orde Professionals verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling! Ontwikkeling competenties kost tijd: ontwikkelcyclus (minstens 2 a 3 jaar) Knip het in éénjarige resultaatstukjes: wat zien we aan het einde van het jaar.

18 Beoordelen prestaties
Eénjarige cyclus van afspraken-voortgang en beoordelen Resultaatgebieden-prestatiematen-prestatieafspraken Prestatieafspraken SMART “Wat hebben wij nodig, en wat kan jij leveren”

19 eigenaarschap Maak docent eigenaar van de beoordelings-instrumenten
Bijvoorbeeld: Portfolio Leerlingenquête ….

20 Niveaudifferentiatie docenten
In het functioneren van docenten voor de klas zijn niveaus te onderscheiden (LPBO 2008) Betere docenten behalen met leerlingen betere resultaten! Zie notitie LPBO 2008 © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

21 ontwikkeling Pedagogisch-didactisch vakinhoud organisatorisch
Basisbekwaamheid

22 Niveaudifferentiatie en beoordelen
Niveaudifferentiatie en beoordeling Door beoordeling maak je het functionerings-niveau zichtbaar Maak onderscheid in het totaal van beoordelingen

23 doen

24 In Nederland worden ieder jaar naar schatting 4 miljoen beoordelingsgesprekken gevoerd….
Wie heeft zelf ervaring? Wie heeft iemand in zijn/haar gezin? Ook refereren startpresentatie * Bron: HR Tools Groep/ Werkgeversvereniging AWVN, 2004. © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

25 Vraag: Hoe kijkt u tegen beoordelingsgesprekken aan?
Dit zijn de uitkomsten van het onlineonderzoek onder 401 (direct of indirect) leidinggevende werknemers op WO-en HBO-niveau, naar hun tevredenheid over het werk dat zij doen, over de werkomgeving en over de werkgever. Dit onderzoek is in december 2005 uitgevoerd in opdracht van ORMIT, in samenwerking met onderzoeksbureau Interview-NSS. * Onlineonderzoek onder 400 (direct of indirect) leidinggevende werknemers op WO-en HBO-niveau. ORMIT/ Interview-NSS, december 2005. © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

26 Rol leidinggevende Erken dat mensen zich ontwikkelen
Geef regelmatig feedback Op de hoogte van prestaties van docenten Erken kwaliteitsverschillen tussen docenten Breng het belang van beoordelen over. Een beoordelingsgesprek gaat over concrete met elkaar afgesproken doelstellingen. Deze worden aan het begin van de cyclus al vastgelegd. Het gesprek is geen verrassingsgesprek. De managers moet een slechte beoordeling ook als een slechte kwalificatie van zijn eigen functioneren zien, tenzij hij/zij kan aantonen, dat men er alles aan gedaan heeft (gesprekken, begeleiding, opleiding, waarschuwingen) om de medewerker wel goed te laten functioneren. Het tijdig en goed houden van beoordelingsgesprekken is één van de beoordelingscriteria van de leidinggevende. © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

27


Download ppt "Beoordelen van docenten loont de moeite!"

Verwante presentaties


Ads door Google