De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klassieke AO Leseenheid1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klassieke AO Leseenheid1"— Transcript van de presentatie:

1 Klassieke AO Leseenheid1
BIV Hofamopleiding Klassieke AO Leseenheid1

2 A. Relevante grondslagen van BIV
Definities BIV en AO Informatiepyramide Kwaliteitsaspecten van informatie Besturen en beheersen Typologie

3 B. Overzicht van het vakgebied
Update van het complex van organisatorische maatregelen volgens het AO model

4 C. Het onderkennen van het belang van bedrijfsprocessen

5 A. Relevante grondslagen van BIV
Definities BIV en AO Informatiepyramide Kwaliteitsaspecten van informatie Besturen en beheersen Typologie

6 Definitie van BIV Alle activiteiten m.b.t het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.

7 Definitie van AO AO omvat het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van BIV

8 A. Relevante grondslagen van BIV
Definities BIV en AO Informatiepyramide Kwaliteitsaspecten van informatie Besturen en beheersen Typologie

9 Managementinformatie-systeem als een piramide

10 Informatiepyramide Welke informatie past bij welk niveau?

11 Case Inventarisatie van informatiebehoeften en indeling naar niveau

12 A. Relevante grondslagen van BIV
Definities BIV en AO Informatiepyramide Kwaliteitsaspecten van informatie Besturen en beheersen Typologie

13 Kwaliteitsspectrum van informatie

14 Organisatorische aspecten
Lengte informatie-interval Continuïteit Autorisatie Beveiliging (protectie) Kosten/baten verhouding

15 A. Relevante grondslagen van BIV
Definities BIV en AO Informatiepyramide Kwaliteitsaspecten van informatie Besturen en beheersen Typologie

16 Besturen en beheersen Strategie, belang, betekenis BIV
De informatiepyramide Focus op bedrijfsprocessen Structuur bedrijfsprocessen Onderkennen bedrijfsprocessen, obv referentiekader en bepaalde criteria Relatie bestuurlijke informatievoorziening met bedrijfsprocessen Bedrijfsmodel(lering)

17 A. Relevante grondslagen van BIV
Definities BIV en AO Informatiepyramide Kwaliteitsaspecten van informatie Besturen en beheersen Typologie

18 Typologie Typologie is bouwinstrument voor de AO
In Engelstalige landen ligt het accent meer op ´cycles´

19 Typologie en kenmerken
Handel Productie Dienstverlening Overheid en not-for profit

20 Typologie als “bouw”instrument
De “echte” betekenis van de waardenkringloop voor de inrichting

21 De betekenis van de waardenkringloop ?

22 B. Overzicht van het vakgebied
Update van het complex van organisatorische maatregelen volgens het AO model

23 De inrichting van de AO/IC
De 5 clusters van AO maatregelen gericht op de betrouwbaarheid: Organisatie(structuur), taken en functies Administraties/registraties/informatiesystemen/Bestanden en bepaalde technieken Procedures Interne controle preventief en repressief Informatieverstrekking

24 C. Het onderkennen van het belang van bedrijfsprocessen

25 Waarom focus op bedrijfsprocessen?
Begrip bedrijfsprocessen De invulling van de bedrijfsprocessen Gevolgen voor BIV

26 Bedrijfsprocessen Verzameling van activiteiten
Welke door een bepaalde wijze van beheersing Bijdraagt aan het realiseren van één of meer bedrijfsdoelstellingen

27 Onderkennen van bedrijfsprocessen
Met behulp van referentiemodellen Met behulp van criteria omtrent de werkelijk aanwezige bedrijfs- omstandigheden

28 Case Onderkennen van bedrijfsprocessen Inrichting van de AO

29 Klassieke AO Einde Leseenheid1
BIV Hofamopleiding Klassieke AO Einde Leseenheid1


Download ppt "Klassieke AO Leseenheid1"

Verwante presentaties


Ads door Google