De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. Marleen van Berkom-Lindhout (Berenschot) Drs. Robert Capel (KplusV) 1 Benchmark Milieustraten Afvalconferentie ASL 16 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. Marleen van Berkom-Lindhout (Berenschot) Drs. Robert Capel (KplusV) 1 Benchmark Milieustraten Afvalconferentie ASL 16 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Mr. Marleen van Berkom-Lindhout (Berenschot) Drs. Robert Capel (KplusV) 1 Benchmark Milieustraten Afvalconferentie ASL 16 juni 2011

2 Ten behoeve van het onderzoek naar de milieustraten is gebruik gemaakt van data uit CBS en aangeleverde gegevens vanuit 7 milieustraten. De aangeleverde gegevens zijn door de onderzoekers niet gecontroleerd op juistheid en / of uniformiteit. Het onderzoek beoogt “verwonderpunten” in kaart te brengen en geeft zeker geen finaal oordeel ! 2 Onderzoeksopzet

3 Onderzoekers Het onderzoek is uitgevoerd door : -drs. Robert Capel van adviesbureau KplusV -Mr. Marleen van Berkom van Berenschot BV Indien u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers. Hieronder treft u de contactgegevens aan. Robert CapelMarleen van Berkom 06 270 855 1206 51371309 3

4 Bevindingen Voor de hoeveelheid ingezameld afval via de milieustraat lijkt de afstand tot de milieustraat van belang. Hoe dichterbij de milieustraat is, hoe meer afval (als percentage van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval) via de milieustraat wordt ingezameld. Het aantal inwoners per milieustraat lijkt geen invloed te hebben op het percentage afval wat per inwoner via de milieustraat wordt ingezameld. 4

5 Vervolg bevindingen Wat opvalt is dat de gemeente die nog werkt met een knipkaart (en controle van het identiteitsbewijs) het hoogste aantal kilo’s afval per inwoner inzamelt. Deze gemeente laat ook het hoogste percentage afval via de milieustraat lopen (41% versus ca. 27%). 5

6 Vervolg bevindingen Het exploiteren van de milieustraat door de gemeente zelf (eigen beheer) lijkt duurder te zijn dan bij exploitatie in een GR of uitbesteding. Hierbij valt wel op dat bij exploitatie in eigen beheer een hoger percentage afval (als percentage van het totaal ingezameld huishoudelijk afval) via de milieustraat wordt ingezameld. Opvallend is dat op het eerste gezicht openingstijden geen invloed hebben op de hoeveelheid afval die via de milieustraat wordt ingezameld. 6

7 Vervolg bevindingen Al hoewel je zou verwachten dat de verwerkingskosten lager zijn als er meer afval wordt ingezameld, blijkt dit niet het geval te zijn. Ook de wijze waarop de verwerking is ingericht (zelf of via een regionale verwerker) lijkt geen noemenswaardige invloed op de verwerkingskosten per kilogram te hebben. Ook de inrichting van de milieustraat, met of zonder stortbordes, heeft geen invloed op de verwerkingskosten 7

8 Impressie 1 De afstand in kilometer tot een Milieustraat (MS) is mede bepalend voor het aantal ingezamelde kilo’s grof huishoudelijk afval per inwoner via de Milieustraat. Stelling: “Als de afstand tot een MS toeneemt, daalt het percentage ingezameld afval (als percentage van het totaal huishoudelijk afval) via MS.” 8

9 Impressie 1- Resultaten 9

10 10

11 Impressie 2 Het poortbeleid van een Milieustraat is mede bepalend voor het absolute aantal ingezamelde kilo’s afval per inwoner via de Milieustraat. Stelling: “Als een MS werkt met een milieupas wordt er absoluut gezien minder afval ingezameld per inwoner via die MS dan bij een MS die niet werkt met een milieupas.” 11

12 Impressie 2 - Resultaten 12

13 Impressie 3 Het poortbeleid van een Milieustraat is mede bepalend voor het aantal ingezamelde kilo’s afval via MS als percentage van totale ingezamelde afval hoeveelheid. Stelling: “Als een MS werkt met een milieupas is het percentage afval ingezameld via de MS van het totale ingezamelde afval lager dan bij een ander poortbeleid.” 13

14 Impressie 3 - Resultaten 14

15 Impressie 4 De manier van exploitatie van een Milieustraat heeft effect op de kosten van die MS. Stelling: “Het exploiteren van een milieustraat in eigen beheer is duurder dan uitbesteden of gezamenlijk uitvoeren van een MS.” 15

16 Impressie 4 - Resultaten 16

17 Impressie 5 De manier van exploitatie van een Milieustraat heeft effect op het percentage afval dat wordt ingezameld via die MS. Stelling: “Bij het exploiteren van een milieustraat door de gemeente zelf (in eigen beheer) wordt een hoger percentage afval (als percentage van het totaal huishoudelijk afval) via de milieustraat ingezameld dan bij exploitatie van een MS door een ander.” 17

18 Impressie 5 - Resultaten 18

19 Impressie 6 De openingstijden van een Milieustraat hebben invloed op het percentage afval (als percentage van het totaal ingezamelde huishoudelijk afval) dat wordt ingezameld via die MS. Stelling: “Ruimere openingstijden zorgen voor een hoger percentage afvalinzameling via de milieustraat.” 19

20 Impressie 6 - Resultaten 20

21 Impressie 7 De hoeveelheid ingezameld afval van een Milieustraat heeft invloed op de verwerkingskosten per kilo afval van die MS. Stelling: “De verwerkingskosten per kilo afval zijn lager, naarmate er meer kilo afval wordt ingezameld.” 21

22 Impressie 7 - Resultaten 22

23 Impressie 8 De hoeveelheid ingezameld afval van een Milieustraat heeft invloed op de exploitatiekosten per kilo afval van die MS. Stelling: “De exploitatiekosten per kilo afval zijn lager, naarmate er meer kilo afval wordt ingezameld.” 23

24 Impressie 8 - Resultaten 24

25 Impressie 9 De manier waarop het ingezamelde afval wordt verwerkt heeft effect op de verwerkingskosten van een MS. Stelling: “Het werken met diverse lokale of regionale verwerkers leidt tot hogere verwerkingskosten.” 25

26 Impressie 9 - Resultaten 26

27 Impressie 10 De manier waarop een Milieustraat is ingericht heeft invloed op het percentage afval per inwoner dat wordt ingezameld via die MS. Stelling: “Het percentage afval ingezameld per inwoner via een Milieustraat is lager bij de milieustraten die werken met een stortbordes dan bij milieustraten die niet werken met een stortbordes.” 27

28 Impressie 10 - Resultaten 28


Download ppt "Mr. Marleen van Berkom-Lindhout (Berenschot) Drs. Robert Capel (KplusV) 1 Benchmark Milieustraten Afvalconferentie ASL 16 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google