De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn"— Transcript van de presentatie:

1 Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn
PGGM Audit en Compliance; goede buur of vage kennis ? Guus van Gameren Jan van Vulpen Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn

2 Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn
PGGM Audit en Compliance; goede buur of vage kennis ? Kennis uitwisseling en discussie! Guus van Gameren Jan van Vulpen Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn

3 Wat doet PGGM? Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector Zorg en Welzijn Aanbieder van aanvullende inkomensproducten en diensten, en bijbehorende advisering, voor de sector Zorg en Welzijn

4 Uitvoeringsorganisatie
De belangrijkste opdrachtgever van PGGM is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. PGGM beheert voor dit pensioenfonds het vermogen van circa 73 miljard euro en verzorgt de pensioenadministratie voor ruim 2 miljoen (oud)medewerkers uit de Zorg en Welzijn. Daarnaast bedient PGGM ook het Pensioenfonds voor zelfstandige kunstenaars AENA en heeft de intentie dat voor meer pensioenfondsen te gaan doen.

5 Inkomensproducten en diensten
PGGM biedt mensen in de sector Zorg en Welzijn de volgende inkomensproducten en diensten aan: Arbeidsongeschiktheidsverzekering Werkeloosheidsverzekering Overlijdensverzekering Sparen Beleggen

6 Organisatie

7 Missie Internal Audit Doelstelling: zekerheid verschaffen over:
beheersing van de in COSO-ERM genoemde aspecten: Bedrijfsprocessen Betrouwbaarheid managementinformatie Veilige bewaring activa Effectiviteit en efficiency bedrijfsvoering Voldoen aan wet- en regelgeving beheersing van uitbestedingsrisico’s van/ aan klanten levering van diensten volgens de SLA’s

8 Missie Compliance Doelstelling: in samenwerking met lijnmanagement en medewerkers bereiken dat: Compliance risico’s in de lijn worden beheerst Wordt bijgedragen aan naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving; Wordt bijgedragen aan integer gedrag en integere bedrijfsvoering; Compliance een competitief voordeel is voor het behalen van de doelen in het strategisch meerjarenplan.

9 Definitie Compliance Binnen PGGM wordt onder Compliance verstaan: “het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, evenals op principes van goede governance, interne procedures en gedragsregels, met als doel te voorkomen dat de reputatie en integriteit van PGGM wordt aangetast”.

10 Verhouding IA – Compliance - doelstelling
Internal Audit beheersing van de in COSO- ERM genoemde aspecten: Bedrijfsprocessen Betrouwbaarheid van managementinformatie Veilige bewaring van activa Effectiviteit en efficiency van bedrijfsvoering Voldoen aan wet- en regelgeving beheersing van uitbestedingsrisico’s van/ aan klanten levering van diensten volgens de SLA’s Compliance Compliance risico’s in de lijn worden beheerst, Wordt bijgedragen aan naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving; Wordt bijgedragen aan integer gedrag en integere bedrijfsvoering; Compliance een competitief voordeel is voor het behalen van de doelen in het strategisch meerjarenplan.

11 Verhouding IA – Compliance – rol
Internal Audit: Faciliterend Adviserend Toetsend, inclusief Compliance organisatie en activiteiten Rapporterend Vanuit doelstelling: beheersing van de in COSO-ERM genoemde aspecten, beheersing van uitbestedingsrisico’s van/ aan klanten levering van diensten volgens de SLA’s Compliance Toezichthoudend implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, evenals op principes van goede governance, interne procedures en gedragsregels

12 Dus: (overeenkomsten en verschillen)
Beide zijn onafhankelijke, objectieve assessoren, adviseurs en consultants Beide zijn georienteerd op management en business Gezamenlijke doelstellingen Moeten partners zijn (delen van informatie en gesignaleerde risico’s) Etc

13 Dus: (overeenkomsten en verschillen)
Audit scope breder, inclusief Compliance Compliance specialistischer op gebied van wet- en regelgeving, integriteit en gedrag

14 Dus: (overeenkomsten en verschillen)
Audit scope breder, inclusief Compliance Compliance specialistischer op gebied van wet- en regelgeving, integriteit en gedrag Hoe zien jullie dat?

15 Audit van Compliance Aspecten:
Strategische borging (rapportagelijnen, organisatorische plaats, onafhankelijkheid) Thematische aanpak (gedragscode, Entity Level Control, Corp Gov) Operationele processen

16 Nieuwe ontwikkelingen
1 audit & compliance committee Fraude Consequenties van de crisis Corporate governance Beheerste beloning

17 Nieuwe ontwikkelingen
1 audit & compliance committee Fraude Consequenties van de crisis Corporate governance Beheerste beloning Andere ontwikkelingen?

18 Stellingen Er moet een apart Compliance Committee komen, naast Audit Committee Fraudepreventie is Compliance, fraudedetectie is Audit Gevolg van de crisis: regels worden minder serieus genomen, immers ze hielpen toch niet…? Beheerste beloning: moeten Audit en Compliance er iets mee?

19 Vragen ?


Download ppt "Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn"

Verwante presentaties


Ads door Google