De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“De ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van de plan- en projectontwikkeling” Bart Snijders 13-01-2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“De ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van de plan- en projectontwikkeling” Bart Snijders 13-01-2006."— Transcript van de presentatie:

1 “De ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van de plan- en projectontwikkeling” Bart Snijders

2 * BAM Utiliteitsbouw… realiseert wat mensen inspireert*
Agenda Inleiding Aanleiding Analyse van plan- en projectontwikkeling Model Conclusies en aanbevelingen

3 BAM Utiliteitsbouw… realiseert wat mensen inspireert
Missie: Onze activiteiten en producten leveren een belangrijke bijdrage aan het functioneren van mens en maatschappij. Wij richten ons daarbij op de klant, nemen graag initiatief, gaan risico’s aan, beheersen processen en realiseren wat mensen inspireert. Onze deskundige en gemotiveerde medewerkers maken dit waar. BAM Utiliteitsbouw… realiseert wat mensen inspireert Belangrijkste marktsegmenten: Onderwijs Kantorenmarkt Gezondheidszorg Projectontwikkeling Koningshoek, Naarden Kantoor VGZ, Eindhoven Heineken Music Hall, Amsterdam Oval Tower, Amsterdam Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

4 BAM Utiliteitsbouw Bedrijfsprocessen:
* Plan- en projectontwikkeling is één van de twee primaire processen van BAM Utiliteitsbouw * BAM Utiliteitsbouw Bedrijfsprocessen: Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

5 Doelstellingen plan- en projectontwikkeling
* De omzet van plan- en projectontwikkeling moet toenemen van 5% naar 15% van de totale omzet * Doelstellingen plan- en projectontwikkeling Organisatorische doelstelling Synergie realiseren Maximale procesbeheersing Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

6 Doelstellingen plan- en projectontwikkeling
* De doelstellingen van BAM zijn de aanleiding voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem * Doelstellingen plan- en projectontwikkeling Organisatorische doelstelling Synergie realiseren Maximale procesbeheersing Opdracht “De ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van de plan- en projectontwikkeling”. Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

7 * De plan- en projectontwikkeling is inefficiënt *
Analyse van plan- en projectontwikkeling Doel Het doel van de afdeling plan- en projectontwikkeling is om binnen beleidskaders en richtlijnen kansen in de markt te inventariseren om vervolgens activiteiten te initiëren en te ontwikkelen, zodat deze kansen worden omgezet in werk en resultaat. Inefficiënte plan- en projectontwikkeling Ontwikkeling van verschillende documenten met dezelfde functie; Modellen met dezelfde functie hebben niet dezelfde naam in de regio’s; Documenten worden niet ondertekend door bevoegde functionarissen; De werkwijze voldoet niet aan de door BAM Utiliteitsbouw geëiste normen. Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

8 onvoldoende procesbeheersing geen uniforme structuur
* Hoofdoorzaken van de inefficiënte plan- en projectontwikkeling zijn: geen uniforme structuur en onvoldoende procesbeheersing * Analyse van plan- en projectontwikkeling inefficiënte plan- en projectontwikkeling onvoldoende procesbeheersing beheersing risico’s onvoldoende officiële afspraken opdrachtgever in laat stadium oorzaak inefficiënte plan- en projectontwikkeling geen uniforme structuur verschillende kwaliteitssystemen vele fusies Koninklijke BAM Groep oorzaak Probleemstelling “Waar moet de uniforme structuur van de plan- en projectontwikkeling uit bestaan?” “Hoe moet het plan- en projectontwikkelingsproces worden beheerst?” Probleemstelling “Waar moet de uniforme structuur van de plan- en projectontwikkeling uit bestaan?” “Hoe moet het plan- en projectontwikkelingsproces worden beheerst?” Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

9 Analyse van plan- en projectontwikkeling
* De doelstelling en de probleemstellingen volgen uit de analyse * Analyse van plan- en projectontwikkeling geen uniforme structuur onvoldoende procesbeheersing inefficiëntie plan- en projectontwikkeling onvoldoende communicatie weinig ervaring Doelstelling “Het opstellen van een uniforme werkwijze voor de afdeling plan- en vastgoedontwikkeling om zodoende te komen tot een efficiënte plan- en projectontwikkeling”. Probleemstellingen “Waar moet de uniforme structuur van de plan- en projectontwikkeling uit bestaan?” “Hoe moet het plan- en projectontwikkelingsproces worden beheerst?” Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

10 Uitgangspunten plan en projectontwikkelingsproces
* De basis van de procesbeschrijving is de werkwijze in de elf regio’s * Uitgangspunten plan en projectontwikkelingsproces Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

11 (ProjectOntwikkelaars
* Voor een breed gedragen systeem is een goede onderzoeksorganisatie vereist * Uitgangspunten plan en projectontwikkelingsproces (ProjectOntwikkelaars landelijk) NEN ISO 9001:2000; VCA 2004/4; Interne regels en afspraken binnen de BAM Utiliteitbouw; Veiligheidsrichtlijnen van de Koninklijke BAM Groep; Wettelijke eisen en voorschriften. Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

12 BAM Management Systeem
* Op het BMS is de uniforme werkwijze van plan- en projectontwikkeling bereikbaar * BAM Management Systeem Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

13 * Op het BMS is de uniforme structuur van plan- en projectontwikkeling bereikbaar *

14

15

16 * Op het BMS zijn de verantwoordelijkheden binnen het plan- en projectontwikkelingsproces weergegeven * Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

17 * Op het BMS is de input van plan- en projectontwikkeling bereikbaar *
Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

18 * Op het BMS is de input van plan- en projectontwikkeling bereikbaar *
Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

19 Probleemstellingen Probleemstellingen
* De uniforme structuur is vastgesteld, de procesbeheersing gebeurd aan de hand van 5 beheersaspecten *`` Probleemstellingen “Waar moet de uniforme structuur van de plan- en projectontwikkeling uit bestaan?” “Hoe moet het plan- en projectontwikkelingsproces worden beheerst?” Probleemstellingen “Waar moet de uniforme structuur van de plan- en projectontwikkeling uit bestaan?” “Hoe moet het plan- en projectontwikkelingsproces worden beheerst?” Beheersaspecten Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

20

21

22 Efficiënte plan- en projectontwikkeling
* De 4 oorzaken van de inefficiënte plan- en projectontwikkeling zijn aangepakt * uniforme structuur geïmplementeerd proces is beheersbaar Efficiënte plan- en projectontwikkeling Eenduidige benamingen Communicatiemiddel hoofdkantoor - regio Modellen van alle regio’s zijn toegankelijk Kennis en ervaring BAM Vastgoed Kennis en ervaring 11 regio’s Samen verbeteren processen en modellen communicatie is eenvoudiger ervaring wordt gedeeld Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

23 Aanbevelingen Doelstellingen voor de markt opstellen
* De 4 oorzaken van de inefficiënte plan- en projectontwikkeling zijn aangepakt * Aanbevelingen Doelstellingen voor de markt opstellen Implementatie in de regio’s Input uniformeren Afstemming op het bouwproces Doelstellingen voor de markt opstellen Implementatie in de regio’s Input uniformeren Afstemming op het bouwproces Doelstellingen voor de markt opstellen Implementatie in de regio’s Input uniformeren Afstemming op het bouwproces Doelstellingen voor de markt opstellen Implementatie in de regio’s Input uniformeren Afstemming op het bouwproces Inleiding – Aanleiding – Probleemstellingen – Doelstelling – Model - Conclusies

24 “Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars.”
Vragen???


Download ppt "“De ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van de plan- en projectontwikkeling” Bart Snijders 13-01-2006."

Verwante presentaties


Ads door Google