De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SEPA Wat verwacht de toezichthouder van u? NFS SEPA-voorlichtingsmiddag, 30 mei 2012 Prof. Dr. Olaf C.H.M. Sleijpen Divisiedirecteur, Toezicht pensioenfondsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SEPA Wat verwacht de toezichthouder van u? NFS SEPA-voorlichtingsmiddag, 30 mei 2012 Prof. Dr. Olaf C.H.M. Sleijpen Divisiedirecteur, Toezicht pensioenfondsen."— Transcript van de presentatie:

1 SEPA Wat verwacht de toezichthouder van u? NFS SEPA-voorlichtingsmiddag, 30 mei 2012 Prof. Dr. Olaf C.H.M. Sleijpen Divisiedirecteur, Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen

2 Agenda •Belang van goede SEPA-voorbereidingen •Wettelijk kader •Wat kan er mis gaan? •Welke vragen kunt u stellen aan uw uitvoerder? •Wat zijn de verwachtingen van DNB? •Wat doet DNB? •Vragen 2

3 It’s the pensioendeelnemer, stupid! (Vrij naar Bill Clinton, 1992) 3

4 Belang van een goede SEPA- voorbereiding 4

5 Belang van een goede SEPA- voorbereiding (2) 5

6 Wettelijk kader •art. 34 Pw (Uitbesteding) •Bestuur dient er voor te zorgen dat de uitvoerder de wettelijke regels naleeft die van toepassing zijn op het fonds •art. 143 Pw (Beheerste en integere bedrijfsvoering) •Bestuur waarborgt een beheerste en integere bedrijfsvoering 6

7 Wettelijk kader (2) •art. 14 Besluit uitvoering Pw en Wvb (Beheersing uitbestedingsrisico’s) •Fonds draagt o.a. zorg voor een systematische analyse •Fonds voert adequaat beleid en beschikt over procedures en maatregelen ten behoeve van uitbestede activiteiten •Fonds beschikt o.a. over toereikende informatie om de uitvoering van de uitbestede werkzaamheden te kunnen beoordelen 7

8 Wat kan er mis gaan? •Met de implementatie van SEPA stijgt o.a het operationeel risico van een fonds •Wat kan er mis gaan (in de voorbereidingsfase): •Onvoldoende beheersing van het veranderproces •Onvoldoende monitoring •Uitvoering van de wijzigingen vindt ongecontroleerd plaats. 8

9 9 Wat kan er mis gaan? (2) •Haperingen bij in- en excasso •Mogelijk hogere kosten •Juridische risico’s (claims bij structurele problemen excasso) •Financiele positie van het fonds (bij structurele incassoproblemen) •Aantasting van vertrouwen in het fonds (reputatierisico)

10 10 Vragen die u aan de uitvoerder kunt stellen •Heeft de uitvoerder de impact, kosten en risico’s van SEPA geëvalueerd (b.v. risicoanalyse incl. business impact analyse)? •Is een plan opgesteld om SEPA te implementeren? •Hoe heeft de uitvoerder het project ingericht?

11 Vragen die u aan de uitvoerder kunt stellen (2) •Heeft de uitvoerder een goed change management proces b.v.: •Hoe worden veranderingen doorgevoerd (het aanvragen van een wijziging, doorvoeren en implementatie daarvan)? •Zijn taken en bevoegdheden duidelijk? •Hoe wordt het proces gemonitord (voortgang, openstaande punten)? •Hoe wordt het proces geëvalueerd? •Hoe worden de wijzigingen getest (omgeving, data)? •Vindt er een evaluatie plaats en komt er een eindrapport? •www.overopiban.nl 11

12 Verwachtingen van DNB? •De administratieve organisatie dient op orde te zijn: het bestuur dient er voor te zorgen dat de risk management control infrastructuur van het fonds toereikend is om dit veranderingsproces te beheersen zodat het bestuur o.a.: •Adequaat inzicht heeft in de inherente risico’s van het SEPA- implementatie proces (incl. contingency plannen); •Kan vaststellen of de noodzakelijke wijzigingen consequenties hebben voor het (operationeel) risicoprofiel van het fonds; •Kan bepalen of additionele controls, risk management processen of risico mitigatiestrategieën noodzakelijk zijn. 12

13 Verwachtingen van DNB? (2) •Het bestuur moet zich er van gewissen dat de uitvoerder voldoende middelen heeft gealloceerd aan het project om het tijdig uit te voeren. •Het veranderingsproces dient periodiek door het bestuur gemonitord te worden om eventuele afwijkingen in het verwacht operationeel risicoprofiel te identificeren en, waar nodig, actie te ondernemen om (onverwachte) risico’s te managen (b.v. op de hoogte zijn van de uitvoering van het plan van aanpak, testresultaten, etc.). •Adequate en tijdige rapportage aan het pensioenbureau en het bestuur om het operationeel risico proactief te managen. 13

14 •Er zijn geen belemmeringen om nu te implementeren – hoe eerder hoe beter. Nu is er nog ruimte om te testen en te leren. •Vermijd het afbreukrisico van niet op tijd klaar zijn. 14 Verwachtingen van DNB? (3)

15 15 Wat doet DNB? • De SEPA-implementatie van pensioenfondsen die in de top 200 staan van grootste betalers volgen. • Waar nodig gesprekken voeren met pensioenfondsen en uitvoerders als deze onvoldoende voortgang boeken. • Zorgen (intern) dat de toezichthouders goed worden aangesloten op SEPA. • Periodiek SEPA-overleg voeren met de Pensioenfederatie en additionele acties afspreken.

16 Vragen? 16


Download ppt "SEPA Wat verwacht de toezichthouder van u? NFS SEPA-voorlichtingsmiddag, 30 mei 2012 Prof. Dr. Olaf C.H.M. Sleijpen Divisiedirecteur, Toezicht pensioenfondsen."

Verwante presentaties


Ads door Google