De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kritische succesfactoren bij reorganisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kritische succesfactoren bij reorganisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Kritische succesfactoren bij reorganisaties
mr. Eveline Buyink

2 Kritische succesfactoren bij reorganisaties

3 Reorganisatieproces is complex
Reorganisatieproces is een buitengewoon complex proces Vele betrokkenen (personeel, OR, vakbonden, Raad van Toezicht, UWV, kantonrechter, publiek, gemeente en pers) Vele wetten, besluiten en richtlijnen beheersen het speelveld

4 Tijdpad en tijdbalk N.B. CWI is nu UWV

5 Visie voor de toekomst Onderzoek alternatieven! Wees creatief
Zorg voor voldoende en duidelijke onderbouwing (accountant) Houd rekening met emoties werknemers en management Stel een reorganisatiecommissie samen Bepaal nieuwe organisatie Stel de nieuwe functies in de organisatie vast Bepaal de noodzakelijke competenties Denk aan continuïteit voor de lange termijn

6 Demotie als creatieve oplossing?

7 Demotie Lagere functie, eventueel met minder loon
Medewerker moet instemmen Voorkomt ontslag Mogelijkheden voor andere werknemers Flexibel omgaan met het verdelen van taken

8 Voorbereiding voorgenomen besluit
Is er een stappenplan of plan van aanpak met tijdpad? Wordt er een sociaal plan opgesteld? Beschikt de OR over voldoende informatie? Welke maatregelen treft bestuurder om de negatieve gevolgen van het voorgenomen besluit op te vangen? Met wie gaat de bestuurder onderhandelen over een sociaal plan, de vakbonden of de OR? Inschakelen van een deskundige?

9 Beloning Snelheid Lagere kosten Weinig inhoudelijke procedures
Geen/weinig reputatieschade Snel herstel nieuwe organisatie

10 Medezeggenschap OR: adviseur met tanden en onderhandelingspartner?
Worst case scenario: op last van OK besluit en gevolgen ongedaan maken in niet adviesplichtige kwestie (art. 26 WOR)

11 Relatie OR en vakbonden
Vakbonden en de OR Als vakbondslid in de OR Taak vakbondslid als OR-lid Doel: redelijk en deugdelijk sociaal plan Goede samenwerking is van belang Verschil tussen vakbond en OR Uitgangspunt: De vakbond heeft het primaat, als de vakbond betrokken moet worden bij het opstellen van het sociaal plan

12 Sociaal plan als instrument
Sociaal Plan als middel om werkgever en werknemer aan te sporen tot gewenst gedrag Sociaal Plan als middel om individuele procedures te voorkomen Sociaal Plan als middel om procedures vast te leggen Begeleidingscommissie Functie: geschillenbeslechting of advies? Wie heeft het laatste woord bij staken der stemmen? Hardheidsclausule

13 Communicatie: WWWWW

14 Tips en trucs Tips en trucs
Blijf actief betrokken bij het opstellen van een sociaal plan, ook als de vakbonden betrokken zijn! Maak tijdig afspraken met de bestuurder over de rol van de OR bij de reorganisatie! Schakel deskundigen in, waar nodig (kosten, art. 16 en 22 WOR)!

15 Afsluiting


Download ppt "Kritische succesfactoren bij reorganisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google