De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentie 1, 3, 15 en 16 Wetten, Regels en Overeenkomsten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentie 1, 3, 15 en 16 Wetten, Regels en Overeenkomsten"— Transcript van de presentatie:

1 Competentie 1, 3, 15 en 16 Wetten, Regels en Overeenkomsten
Kwaliteitszorg Wetten, Regels en Overeenkomsten Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Methodische vaardigheden

2 Kwaliteitszorg Inhoud
Organisatie Clienten Werknemers 1.1 Wat is een organisatie 1.2 Kwaliteitswet zorginstellingen 1.3 Arbo-wetgeving 2. Wet Geneeskundige Behandel overeenkomst 3.1 Wet BIG 3.2 Beroepscode 3.3 Beroepsprofiel 3.4 C.A.O 3.5 Arbeidsovereenkomst 3.6 Ondernemingsraad Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

3 Kwaliteitszorg 1.1 Wat is een organisatie
Een organisatie bestaat uit een groep mensen die allen Vanuit een visie werken aan eenzelfde doelstelling door middel van: Menskracht (disciplines, taakverdeling) Middelen (gebouwen, toestellen) Financiën Binnen een: Organisatie cultuur (normen, waarden, taak- omgangsnormen) Organisatie structuur (procedures en regels) Waarom is het belangrijk om als Helpende op de hoogte te zijn van Bovenstaande punten?? Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

4 Kwaliteitszorg 1.2. De kwaliteitswet zorginstellingen
Artikelen in de wet: Het aanbieden van verantwoorde zorg Het op een zodanige manier organiseren van zorgverlening (personele en materiele middelen, verdeling van verantwoordelijkheden) dat dit redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde zorg. Systematisch bewaken en verbeteren van zorg (NEN-ISO) Het jaarlijks d.m.v een jaarverslag, verantwoording afleggen van het gevoerde kwaliteitsbeleid Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

5 Kwaliteitszorg 1.3 Arbo-wetgeving
In de Arbo-wet staan de regels die te maken hebben met: Veiligheid Gezondheid Welzijn Ga naar en doe de stress-test Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

6 Kwaliteitszorg 2. Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst
Recht op informatie en inzage dossier Het toestemmingsvereiste op behandeling Bescherming van de persoonlijke leefsfeer De rechten van minderjarigen tot 12 jaar, toestemming ouders, voogd 12-16 jaar, toestemming kind en ouders/ voogd vanaf 16 jaar, toestemming van alleen het kind Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

7 Kwaliteitszorg 3.1 Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
Kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen Beschermen van de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen Ter vervanging van de “verlengde armconstructie” Het benoemen en vastleggen van “voorbehouden handelingen” voor bepaalde beroepsgroepen zoals doktersassistenten, verpleegkundigen Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

8 Kwaliteitszorg 3.2 Beroepscode
In de beroepscode staan de richtlijnen of gedragsregels waar werkers in de zorg zich aan moeten houden en dient daarvoor de “belofte van geheimhouding” af te leggen. De code beschrijft: Uitgangspunten m.b.t. de beroepsuitoefening Uitgangspunten m.b.t relatie tot de zorgvrager Uitgangspunten m.b.t relatie collega’s Uitgangspunten m.b.t. relatie met de samenleving Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

9 Kwaliteitszorg 3.3 Beroepsprofiel
In het beroepsprofiel staan de taken en verantwoordelijkheden die je hebt als Helpende: Werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de verzorgende/ teamleider Biedt algemene lichamelijke en huishoudelijke zorg Ondersteunt client bij incidentele sociale- emotionele moeilijkheden Signaleert veranderingen in de zorgvraag Geeft algemene voorlichting op gebied van ADL en HDL Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

10 Kwaliteitszorg 3.4 Collectieve Arbeidsovereenkomst
Wat staat er in het CAO? In een C.A.O staan regels die gelden voor een bepaalde sector. Te denken valt aan salaris, vrije dagen, studiekosten, reiskosten etc. Wanneer worden CAO afspraken gemaakt? Om de 2 jaar Wie maken deze Cao afspraken? Overleg tussen vakbonden,werkgevers en Ministerie van Welzijn en Zorg Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

11 Kwaliteitszorg 3.5 Arbeidsovereenkomst
In de arbeidsovereenkomst worden, naast de algemene gegevens en met in acht neming van het CAO, de afspraken tussen werkgever en werknemer beschreven. Bijvoorbeeld : Werktijden Salaris (On-)bepaalde tijd, nul uren contract Opzegtermijn Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

12 Kwaliteitszorg 3.6 Ondernemingsraad- medezeggenschapsraad
Competentie 1, 3, 15 en 16 Kwaliteitszorg 3.6 Ondernemingsraad- medezeggenschapsraad Taken: Meebeslissen (werktijden, vakantie, ARBO) Klachten personeel inbrengen Bewaken procedures en naleving van CAO en Arbo Controle op procedures en hulpverlening rond discriminatie en ongewenste intimiteiten Adviseren bij (noodzakelijke) ontslagen Overleg met vakbonden Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Methodische vaardigheden


Download ppt "Competentie 1, 3, 15 en 16 Wetten, Regels en Overeenkomsten"

Verwante presentaties


Ads door Google