De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentie 1, 3, 15 en 16 Kwaliteit verbeteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentie 1, 3, 15 en 16 Kwaliteit verbeteren"— Transcript van de presentatie:

1 Competentie 1, 3, 15 en 16 Kwaliteit verbeteren
Kwaliteitszorg Kwaliteit verbeteren Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg Methodische vaardigheden

2 Kwaliteit verbeteren Inhoud
Werkomstandigheden Vraaggericht werken Omgaan met klachten Methodische kwaliteitszorg 1.1 Materiele werkomstandigheden 1.2 Immateriële werkomstandigheden 2.1 Vanuit intuïtie en empathie 2.2 Vanuit ervaring 3.0 Klachtencommissie/ procedure’s 4.1 Zorgprotocollen 4.2 Kwaliteitsgroep 4.3 Kwaliteitscoördinator, meetinstrumenten Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

3 Kwaliteit verbeteren 1.1 Materiële werkomstandigheden
Je kan alleen in het werk kwaliteit leveren als de hulpmiddelen in goede staat verkeren en werkomgeving veilig is. Dit kan de tillift, een dweilmachine en zelfs de stekker aan een lamp zijn. Rapporteer tijdig gebreken aan de technische dienst en vraag of kapotte materialen kunnen worden vervangen Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

4 Kwaliteit verbeteren 1.1 Materiële werkomstandigheden
Tips om veilig te werken: Ruim rommel op de vloer op Gebruik handschoenen en beschermende kleding bij bijtende schoonmaakmiddelen Lees bij schoonmaakmiddelen eerst de gebruiksaanwijzing Zorg voor goede verlichting tijdens het werk Voorkom uitglijden in natte ruimten door rubber matten Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

5 Kwaliteit verbeteren 1.2. Sociale werkomstandigheden
Een prettige werksfeer heeft een positieve invloed op de kwaliteit van het werk. Dit kan worden gerealiseerd door: Voldoende afwisseling in het werk Goede verdeling in de taken/ werkzaamheden Afwezigheid van stress en/ of competitie Gelegenheid tot eigen inbreng Goede arbeidsvoorwaarden Mogelijkheid tot doorgroei/ carrière Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

6 Kwaliteit verbeteren 2.1. Vraaggericht werken
Binnen de mogelijkheden kan de Helpende vraaggericht werken. Een zorgvrager geeft zijn “vragen” niet altijd aan. Door zich in de zorgvrager in te leven (empathie) en zijn gevoelens( intuïtie) te gebruiken kan de Helpende deze signalen concretiseren. Hierbij let de Helpende niet alleen op wat de zorgvrager zegt, maar ook hoe hij zich daarbij gedraagt. De helpende maakt gebruik van het L.S.D. model (luisteren, samen vatten en doorvragen) Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

7 Kwaliteit verbeteren 2.1. Vraaggericht werken
Door goed te kijken en te luisteren in verschillende zorgsituaties krijgt de Helpende ervaring om wensen, behoeften en gewoonten van de zorgvrager te herkennen. De helpende dient zich steeds af te vragen: Wie is die zorgvrager? Wat wil de zorgvrager? Wat kunnen we hem bieden en hoe kunnen we dat realiseren Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

8 Kwaliteit verbeteren 2.1. Vraaggericht werken
“Aan welke zorgaspecten denk je als je vraaggerichte zorg verleent aan een vrouwelijke Marokkaanse zorgvraagster?” Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

9 Kwaliteit verbeteren 3. Omgaan met klachten
Leg uit: “een klacht is een gratis advies” Afhankelijk van de aard van de klacht kan de cliënt deze uiten: Bij degene om wie het gaat of zijn leidinggevende Door de klacht in de klachtenbus te deponeren Door de klacht te melden bij de bewonersraad Door de klacht te bespreken met Patiënt Vertrouwens Persoon De klacht te melden bij de Inspectie voor Volksgezondheid Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

10 Kwaliteit verbeteren 4. Het werken met zorgprotocollen
In een protocol staat beschreven hoe je in een bepaalde situatie moet handelen. Een protocol geeft duidelijkheid wat je wel en niet mag doen of op welke manier werkzaamheden moet plaatsvinden.Voordelen: Geeft de Helpende duidelijkheid en houvast Er worden minder fouten gemaakt Is evalueerbaar op effect en efficiëntie Prettiger voor de zorgvrager omdat alle Helpenden op dezelfde manier werken Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

11 Kwaliteit verbeteren 5. Kwaliteitsgroep
Een kwaliteitsgroep bestaat uit een kleine groep personen (6) die gezamenlijk een werkwijze evalueren en indien nodig verbeteren. Procedure: a. Spreek een onderwerp af (hygiëne spoelkeuken) b. Beschrijf welke eisen er worden gesteld (literatuur, protocol) c. Spreek periode van observatie, onderzoek en wijze van rapportage af d. Evalueer de uitkomsten (verschil tussen a. en c.) en stel werkwijze indien nodig bij Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg

12 Kwaliteit verbeteren 6. Meetinstrumenten t.b.v. kwaliteitsmeting
Een kwaliteitsmedewerker kan verschillende meetinstrumenten inzetten om kwaliteit van zorg te meten: Observatie Vragenlijst Gesprek Hiervoor kan de kwaliteitsmedewerker zowel de zorgvrager als de zorgverlener benaderen Competentie ,3, 15 en 16 methodische vaardigheden Kwaliteitszorg


Download ppt "Competentie 1, 3, 15 en 16 Kwaliteit verbeteren"

Verwante presentaties


Ads door Google