De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(On-)gewenste intimiteiten

Verwante presentaties


Presentatie over: "(On-)gewenste intimiteiten"— Transcript van de presentatie:

1 (On-)gewenste intimiteiten
Competentie 12 (On-)gewenste intimiteiten Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten Agogische vaardigheden

2 Definitie ongewenste intimiteiten
Het begrip ongewenste intimiteiten is zeer ruim. Het gaat om elk ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van de betrokkene. Ook non-verbaal gedrag valt daaronder. Wanneer wederzijds respect niet meer aanwezig is in de werksfeer kan er ruimte ontstaan voor ongewenste intimiteiten. Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

3 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten
Intimiteiten tussen….. Personeelsleden onderling Cliënten onderling Cliënt en personeelslid Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

4 Vormen van ongewenste intimiteit
Kijken (met de ogen uitkleden) Verbaal (roepen, sexueel getinte opmerkingen of moppen Lichamelijk (aanraken) Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

5 Lichamelijke klachten bij ongewenste intimiteiten
Slecht slapen (nachtmerries) Stoornis ademhaling (hyperventilatie) Sexuele / relatie problematiek Veelvuldig ziekmelden (vage klachten) Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

6 Psychische klachten bij ongewenste intimiteiten
Schuldgevoelens (ligt het aan mijn kleding, mijn gedrag of taalgebruik) Angst (paniekaanvallen, fobieën) Concentratieproblemen Depressieve gevoelens Geestelijk terugtrekken Krijgen van negatief zelfbeeld Overdreven belangstelling voor sex Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

7 Wat kun je er zelf aan doen?
Stellingen: 1. Vrouwen die uitdagende kleding dragen, lokken ongewenste intimiteiten uit. ... 2. Het dragen van uniformen voorkomt sexuele uitdaging 3. Sexueel getinte opmerkingen van zorgvragers zijn nooit persoonlijk bedoeld Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

8 Arbo-wet en ongewenste intimiteiten
In de ARBO-wet (Arbeidsomstandighedenwet) is voorkoming van seksuele intimidatie opgenomen. Door middel van deze wetgeving wordt geprobeerd de werknemer te beschermen tegen ongewenste intimiteiten. De veiligheid en welzijn worden bedreigd door seksuele intimidatie en dit dient derhalve voorkomen te worden. Veel mensen die onder druk van seksuele intimidatie staan melden zich uiteindelijk ziek. De werkgever wordt verplicht een beleid te voeren ten aanzien van seksuele intimidatie. De werkgever dient er namelijk voor te zorgen dat de werknemer een incident onder ongewenste intimiteit kan melden. De werkgever kan dit realiseren door een vertrouwenspersoon binnen zijn bedrijf aan te stellen. Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

9 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten
Wat kun je zelf doen 1 Wanneer men daadwerkelijk slachtoffer is geworden van seksuele intimidatie dan zijn de volgende zaken aan te raden. Confronteren Wanneer men van mening is dat iemand duidelijk de grens overschrijdt is het noodzakelijk dat deze wordt aangesproken. Stel hem of haar op de hoogte van het feit dat je niet gediend bent van zijn of haar wijze van benaderingen. Confronteer de persoon die een ongepast gedrag vertoont ermee en zeg dat hij of zij daarmee dient te staken. Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

10 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten
Wat kun je zelf doen 2 Inschakelen leidinggevende De leidinggevende dient tijdig op de hoogte gesteld te worden van de ongewenste intimiteiten. Het feit dat de irritaties kenbaar zijn gemaakt aan de leidinggevende is een belangrijk bewijsmiddel in een eventueel later te voeren klacht of juridische procedure. De leidinggevende dient de intimiderende werknemer vervolgens aan te spreken. Niets werkt beter dan een berisping van de leidinggevende naar de intimiderende persoon. Wanneer de intimiderende persoon de leidinggevende zelf is, dien je contact op te nemen met de vertrouwenspersoon. Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

11 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten
Wat kun je zelf doen 3 Vermijden van risicovolle situaties Wanneer een melding is gemaakt van de intimidatie dien je voorzichtig te zijn. Het is verstandig om te voorkomen dat je alleen komt in een ruimte met de intimiderende persoon. Er is namelijk geen enkele garantie dat de persoon zijn acties zal staken. Kom niet te vroeg op werk en blijf niet te lang op werk na werktijd. Ga lunchen met andere collega's. Sla uitnodigingen van deze persoon af om te gaan lunchen, ook wanneer hij of zij excuses wil aanbieden. Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

12 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten
Wat kun je zelf doen 4 Stel anderen op de hoogte Naast de leidinggevende op de hoogte te stellen is het tevens verstandig om de naaste collega's op de hoogte te stellen. Zij kunnen hun steun verlenen. Wie weet zijn anderen ook slachtoffer (geweest) van intimiderende praktijken. Door te praten deel je de smart met elkaar. Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

13 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten
Wat kun je zelf doen 5 Het tegengaan van ongewenste intimidatie wil niet zeggen dat men elkaar niet mag aanraken. De mate van ernst is een subjectief begrip, een arm om je heen kan de één prettig ervaren terwijl een ander dat als ongewenst kan ervaren. Vermijd misverstand, zorg voor een goede sfeer op de werkvloer. Dat maakt het werken plezieriger. Laat elkaar de grens zien. Seksuele intimidatie houdt ten slotte het overschrijden van de grens in. Laat seksuele intimidatie je niet overkomen en doe er wat aan wanneer je in een dergelijke situatie verwikkeld bent Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

14 Hulpverlening binnen de instelling
Teammanager Directie Vertrouwenspersoon van de instelling Klachtencommissie Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

15 Hulpverlening buiten de instelling
Bedrijfsarts Arbeidsinspectie Vakbond Bureau voor rechtshulp  Aangifte politie Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten

16 Organisaties voor emotionele ondersteuning
FIOM (Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders genoemd) RIAGG Jongeren Adviescentrum Competentie 14 Agogische vaardigheden Ongewenste intimiteiten


Download ppt "(On-)gewenste intimiteiten"

Verwante presentaties


Ads door Google