De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De relatie tussen logistiek en veiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "De relatie tussen logistiek en veiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 De relatie tussen logistiek en veiligheid
Ervaringen uit de luchtverkeersleiding Slotconferentie Sneller Beter

2 Slotconferentie Sneller Beter
Luchtvaart: vliegen: piloten controleren: verkeersleiders Slotconferentie Sneller Beter

3 Slotconferentie Sneller Beter
Doel van luchtverkeersleiding: Het veilig, vlot en ordelijk doen verlopen van het vliegverkeer. Capaciteit Slotconferentie Sneller Beter

4 Slotconferentie Sneller Beter
Logistiek: het gedetailleerd coördineren en controleren van een complexe organisatie waarbij veel mensen en instanties betrokken zijn. Veiligheid: een situatie waarin men beschermd is tegen letsel of tegen het aanbrengen van letsel aan anderen. Veiligheid is het doel van luchtverkeersleiding, is veiligheid ook het doel van de gezondheidszorg? Slotconferentie Sneller Beter

5 Maatregelen binnen de Luchtverkeersleiding
Incidenten onderzoek Open rapportage Just culture Dagelijkse activiteiten observatie Critical Incident Stress Management (CISM) Optimaliseren van teamwerk (TRM) Slotconferentie Sneller Beter

6 Slotconferentie Sneller Beter
Incidenten onderzoek Doel: oorzaken vinden van incidenten het doen van aanbevelingen Resultaat: Inzicht in de meest voorkomende oorzaken. De mogelijkheid om trends te ontdekken. De mogelijkheid om pro-actief incidenten te voorkomen. Slotconferentie Sneller Beter

7 Slotconferentie Sneller Beter
Open rapportage Doel: Het verkrijgen van informatie over incidenten zonder dat de rapporteur erop wordt aangesproken. Resultaat: Meer informatie over incidenten. Minder “angst” bij het personeel. Slotconferentie Sneller Beter

8 Slotconferentie Sneller Beter
Just culture No blame culture?? Doel: Het creëren van een cultuur waarin niemand bang hoeft te zijn onterecht te worden aangesproken op gemaakte fouten. Resultaat: Meer gelegenheid om van fouten te leren. Minder “angst” bij het personeel. Slotconferentie Sneller Beter

9 Dagelijkse activiteiten observatie
Doel: Het vergaren van informatie over wat er goed gaat tijdens het dagelijkse werk. Resultaat: Een veel grotere bron van informatie over wat er precies gebeurt op de “werkvloer”. Een positieve benadering. Informatie die niet persoonsgericht is. Slotconferentie Sneller Beter

10 Critical Incident Stress Management (CISM)
Doel: Het bieden van “mentale eerste hulp” na een incident. Resultaat: Personeel heeft veel minder “last” van een incident. Minder ziekteverzuim. Slotconferentie Sneller Beter

11 Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM)
Doel: Het minimaliseren van de negatieve gevolgen van menselijke fouten. Resultaat: Een veiligere organisatie De gelegenheid om alle voorgaande maatregelen goed uit te voeren. Slotconferentie Sneller Beter

12 Piloten: Crew Resource Management
Verkeersleiders: Team Resource Management CRM: Wordt over het algemeen gegeven door externe trainers. Geeft heel veel waardevolle algemene informatie. Gaat over het algemeen over de prestaties van een team. Is overdracht van kennis aan de deelnemers. TRM: Wordt gefaciliteerd door collega's. Richt zich op het individu in een team. Gaat over houding en gedrag. Maakt gebruik van de ervaring en expertise van de deelnemers. Is niet algemeen maar bekijkt de werkelijke werkplek van de deelnemers. Slotconferentie Sneller Beter

13 Synergie: het resultaat is groter dan de som der delen.
Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM) Team: 2 of meer mensen die samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Synergie: het resultaat is groter dan de som der delen. Slotconferentie Sneller Beter

14 Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM)
Slechts wanneer elk individu in een team optimaal functioneert mag worden verwacht dat het resultaat groter is dan de som der delen. Het belangrijkste aspect van succesvolle teams is het vermogen om effectief te communiceren. Wanneer dit vermogen correct wordt aangewend dan zullen het mentaal model en het mentaal plaatje van het gezamenlijk doel voor alle teamleden hetzelfde zijn. Slotconferentie Sneller Beter

15 Het optimaliseren van teamwerk. Team Resource Management (TRM)
Slotconferentie Sneller Beter

16 Slotconferentie Sneller Beter
S I T U A T I E B E W U S T Z I J N Oefening Slotconferentie Sneller Beter

17 Slotconferentie Sneller Beter
S I T U A T I E B E W U S T Z I J N informatie hebben informatie begrijpen anticiperen Slotconferentie Sneller Beter

18 Lange termijn geheugen Korte termijn geheugen
S I T U A T I E B E W U S T Z I J N Lange termijn geheugen Korte termijn geheugen vakkennis procedures regels, etc. beeld context stress, etc. Mentaal model Mentaal plaatje Situatie Bewustzijn Slotconferentie Sneller Beter

19 Slotconferentie Sneller Beter
S I T U A T I E B E W U S T Z I J N Mentaal model Mentaal plaatje zoals het eruit zou moeten zien zoals het er uit ziet Slotconferentie Sneller Beter

20 Slotconferentie Sneller Beter
S I T U A T I E B E W U S T Z I J N zelf collega SB SB gedeeld SB Slotconferentie Sneller Beter

21 Slotconferentie Sneller Beter
Beeld Slotconferentie Sneller Beter

22 Slotconferentie Sneller Beter
Beeld Slotconferentie Sneller Beter

23 Slotconferentie Sneller Beter
Feedback Feedback is essentieel om te leren van onze eigen prestaties. Leren is essentieel voor het verbeteren van onze eigen prestaties. Onze prestaties verbeteren is essentieel voor onze professionaliteit. Feedback is dus essentieel voor onze professionaliteit. Slotconferentie Sneller Beter

24 Inadequaat teamwerk kan leiden tot:
Het optimaliseren van teamwerk. Inadequaat teamwerk kan leiden tot: Het niet informeren van teamleden over plannen. Het niet uiten van problemen. Het incorrect hanteren van leiderschap. Het niet bespreken van alternatieven. Conflicten over de plannen. Het ontbreken van een debriefing. Het niet effectief omgaan met andere menselijke fouten..... Slotconferentie Sneller Beter

25 Slotconferentie Sneller Beter
Gedrag Houding Slotconferentie Sneller Beter

26 Slotconferentie Sneller Beter
IK DOE Gedrag IK ZAL IK WIL IK KAN Houding IK WEET Slotconferentie Sneller Beter

27 Slotconferentie Sneller Beter
Houding en gedrag Slotconferentie Sneller Beter

28 Slotconferentie Sneller Beter
Slotconferentie Sneller Beter

29 Slotconferentie Sneller Beter
De veiligheidsparadox: je weet nooit wat je hebt voorkomen door veilig te handelen. Slotconferentie Sneller Beter

30 De relatie tussen logistiek en veiligheid:
De mens maakt het verschil, als hij of zij maar wil. Slotconferentie Sneller Beter

31 Slotconferentie Sneller Beter
Vragen? Slotconferentie Sneller Beter


Download ppt "De relatie tussen logistiek en veiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google