De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VCA HOOFDSTUK 3 ONGEVAL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VCA HOOFDSTUK 3 ONGEVAL."— Transcript van de presentatie:

1 VCA HOOFDSTUK 3 ONGEVAL

2 WAT IS EEN ONGEVAL? Ongeval: Arbeidsongeval: Bijna ongeval:
Is een ongewenste en plotse gebeurtenis met schade en/of letsel als gevolg Arbeidsongeval: Is een ongewenste en plotse gebeurtenis tijdens het werk met letsel (dus schade aan een persoon) als gevolg Bijna ongeval: Een ongewenste en plotse gebeurtenis, zonder schade en/of letsel tot gevolg

3 HOE ONTSTAAT EEN ONGEVAL?
Samenloop van omstandigheden (Domino-effect) De achtergrond van het menselijk falen Menselijk falen Onveilige handeling of situatie Ongeval Letsel en schade

4 ONVEILIGE HANDELING/ ONVEILIGE SITUATIE
Is een handeling die niet volgens de juiste werkwijze wordt uitgevoerd en die tot een ongeval kan leiden Voorbeelden: Beveiligingen verwijderen of buiten werking stellen Persoonlijke beschermingsmiddelen niet gebruiken Gereedschap fout gebruiken Kapot gereedschap gebruiken

5 ONVEILIGE SITUATIE Is een situatie waarin gewerkt wordt zonder dat aan de voorwaarden voor veilig werken is voldaan, en die tot een ongeval kan leiden Voorbeelden Geen of onvoldoende bescherming op apparatuur en machines Slechte verlichting Oneffen ondergrond Geen orde of netheid

6 MENSELIJK FALEN Niet weten Niet kunnen …
Je kent de risico’s van het vak/de taken en de bijhorende preventiemaatregelen niet Je hebt niet de nodige vakkennis Door gewoonte onderschat je het gevaar Niet kunnen Je onvoldoende ervaring of opleiding Je hebt niet de juiste of onvoldoende middelen om veilig te werken (slecht gereedschap, tijdsdruk, …)

7 MENSELIJK FALEN Niet willen
Je kent de veiligheidsregels maar je vindt ze overdreven Gewoonte: je hebt al jaren zo gewerkt en dat ging ook Stoer gedrag: je wil de held uithangen Chef of collega’s werken ook onveilig, dus doe je mee met de rest

8 ACHTERGROND Huiselijke omstandigheden of privémoeilijkheden Ervaring
Karakter Opleiding Omstandigheden in het bedrijf

9 ONGEVALLENPREVENTIE Invloedsfactoren Mens Uitrusting Organisatie
Product Omgeving

10 BIJ EEN ONGEVAL Bij een ongeval moet er actie ondernomen worden
Duidelijke regels Wat doen? Wie verwittigen? Waar naartoe gaan?

11 BIJ EEN ONGEVAL Zonder ernstig letsel
Slachtoffer begeleiden naar een EHBO-post Slachtoffer verzorgen Ongevallenonderzoek Maatregelen treffen om ongeval te voorkomen

12 BIJ EEN ONGEVAL Ernstig letsel Hulpdiensten verwittigen
Intern noodnummer Algemeen noodnumer (112) Hulpdiensten opwachten Zorg dat er niet meer slachtoffers vallen Verander zo weinig mogelijk aan de plaats van het ongeval AANDACHT: zorg voor je eigen veiligheid

13 BIJ EEN ONGEVAL Bellen naar de hulpdiensten (112) Wat meedelen?
Je naam De plaats van het ongeval: exacte adres, eventueel herkenningspunten Aard van de verwonding Aantal slachtoffers Plaats waar de hulpdiensten moeten of kunnen komen

14 BIJ EEN ONGEVAL Melden en registreren
Alle ongevallen (ook de bijna ongevallen) melden aan je chef Alle ongevallen moeten onderzocht worden Ongevalsoorzaak wegnemen Geen nieuwe ongevallen Alle ongevallen moeten geregistreerd worden. Voor bijna ongevallen is dit geen verplichting, wel een aanrader

15 VOORBEELDVRAAG 1 Een stellingbuis valt en verwondt een arbeider aan het hoofd. Hoe noemen wij zo een voorval? a) een beroepsrisico b) een ongeval c) een arbeidsongeval ANTWOORD c

16 VOORBEELDVRAAG 2 Waardoor worden de meeste ongevallen veroorzaakt?
a) door falende techniek b) door menselijke handelingen c) de falende organisatie ANTWOORD b

17 VOORBEELDVRAAG 3 Waarvan is een geblokkeerde vluchtweg een voorbeeld?
a) van een onveilige handeling b) van een onveilige situatie c) van een tijdelijk toelaatbare situatie ANTWOORD b

18 VOORBEELDVRAAG 4 Wat is een voorbeeld van een preventiemaatregel op het vlak van organisatie? a) zorgen voor een netjes opgeruimde werkplek b) het kiezen van machines die veilig ontworpen zijn c) duidelijke informatie over de risico’s en preventiemaatregelen geven ANTWOORD c

19 VOORBEELDVRAAG 5 Welke ongevallen moeten gemeld worden aan je werkgever? a) enkel ongevallen met lichamelijk letsel b) enkel ongevallen met materiële schade c) alle ongevallen ANTWOORD c


Download ppt "VCA HOOFDSTUK 3 ONGEVAL."

Verwante presentaties


Ads door Google