De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ongevallen en Opvolging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ongevallen en Opvolging"— Transcript van de presentatie:

1 Ongevallen en Opvolging
Fred Bosman Melanie van Bracht Rhenen, 8 april 2011 Notes: Ieder bedrijf is verplicht om ongevallen te registreren en zware ongevallen te melden aan Arbeidsinspectie. Deze registratie wordt bij de meeste bedrijven gevoerd, maar de verbetermogelijkheden hiervan worden lang niet altijd benut. Na een ongeval mist het onderzoek en de genomen maatregelen vaak diepgang, waardoor risico’s blijven bestaan en ongevallen zich kunnen herhalen. In deze workshop wordt een praktische onderzoeksmethode toegelicht waarmee ieder bedrijf aan de slag kan.

2 Doelstelling van de workshop
Ongevallen Reductie tot 0 ongevallen na implementatie arbo-catalogus Waar staan we nu? Opvolging Het ontwikkelen van een lerende organisatie door het toepassen van een juiste onderzoeksmethodiek

3 Wat is een arbeidsongeval?
Definitie Wat is een arbeidsongeval? ‘Incidenten met arbeidsverzuim zijn die situaties waarbij de werknemer vanwege een arbeidsgerelateerd letsel of ziekte een of meerdere dagen niet heeft kunnen werken terwijl hij die dag(en) anders wel zou hebben gewerkt’

4 Wat zijn arbeidsongevallen
Indeling: Ongevallen met verzuim Beperkte werkzaamheden Medische Behandeling EHBO Bijna ongevallen Letsel Verzuim ongeval Beperkte werkzaamheden Medische behandeling Ongeval? EHBO Bijna ongeval Onveilige actie Nieuw project met onbekend risico Gevaarlijke situatie Niet gemeld gevaar

5 Stand van zaken ongevallen
Vergelijking mogelijk met bedrijven binnen en buiten de sector: aantal ongevallen met verzuim per 1000 medewerkers Aantal ongevallen per jaar X 1000 Aantal medewerkers

6 Minder verzuimongevallen
(PKGV verzuimongevallen in 2010)

7 Per sector (PKGV verzuimongevallen in 2010)

8 QUIZ Waar gaat het nog mis?

9 Welk type verzuimongeval scoort het hoogst
in 2010? (PKGV verzuimongevallen in 2010)

10 Kies uit 11 ‘typen’ ongevallen
Vallen van hoogten Snijden en steken door scherpe voorwerpen Misstappen, struikelen, uitglijden Klemmen of bekneld raken Horizontaal en verticaal transport Getroffen worden Elektriciteit Draagbaar handgereedschap Chemicaliën en dampen/gassen Brand en explosie Anders 2010 (PKGV): 126 ongevallen met verzuim

11 Waar gaat het nog mis? (PKGV verzuimongevallen in 2010)

12 Arbocatalogus Wetgeving vertaald in praktische oplossingen
Arbo kennis is gebundeld Sectorale afspraken Getoetst door arbeidsinpectie 1 Algemeen deel 2 Geluid 3 Oplosmiddelen 4 Heatstress 5 Fysieke belasting 6 Verwerkingsmachines 7 Doorleiden 8 Golfkarton machine 9 Intern transport 10 Inrichting arbeidsplaats 11 Valgevaar 12 Besloten ruimten 13 Lockout Tagout Tryout 14 Gevaarlijke stoffen 15 PSA

13 Ongevallen en Opvolging
Notes: Ieder bedrijf is verplicht om ongevallen te registreren en zware ongevallen te melden aan Arbeidsinspectie. Deze registratie wordt bij de meeste bedrijven gevoerd, maar de verbetermogelijkheden hiervan worden lang niet altijd benut. Na een ongeval mist het onderzoek en de genomen maatregelen vaak diepgang, waardoor risico’s blijven bestaan en ongevallen zich kunnen herhalen. In deze workshop wordt een praktische onderzoeksmethode toegelicht waarmee ieder bedrijf aan de slag kan.

14 Welke ongevallen onderzoeken
Onderzoek ALLE ongevallen Leer van fouten Beheers risico’s Voorkom herhaling of ernstigere incidenten Notes:

15 Toepassen ongevalsprocedure
Start zo snel mogelijk na het ongeval!! Op de plaats van het ongeval!! Stappen in procedure Plaats van het ongeval Vaststellen juiste toedracht Onderzoek direct na het ongeval Analyse van het ongeval Notes:

16 Plaats van het ongeval Zorg voor eerste hulp
Stop de activiteiten en zet gebied af Melding Arbeids Inspectie ja/nee Doelstelling: herleiden van de feitelijke toedracht Onderzoek op plaats van ongeval: Geluiden, geuren, sporen Exacte positie medewerker Activiteiten en samenwerking Bijzonderheden (inzet, taken, klachten, omgeving, storingen)

17 Wat kunnen we doen om herhaling van een ongeval te voorkomen?
Dus niet! Stom! Wie is de schuldige? Waarom let hij/zij niet beter op? Ze weten toch dat het niet mag? Moeten we dit wel melden? Hoe vaak moeten we het nog zeggen? Wat vindt de arbeidsinspectie hiervan? …? Wat kunnen we doen om herhaling van een ongeval te voorkomen?

18 Herleiden toedracht Aandacht voor
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen Scherpe delen, draaiende delen Chemicaliën, schadelijke gassen Warme delen Uitleg waarom ongevallen onderzocht worden Voorkomen van te snelle conclusies: vraag door en vergelijk antwoorden Voorkom herhaling

19 Verder onderzoek Manager/teamleider leidt het onderzoek
ARBO coördinator ondersteunt proces Teamleden: Ondervragen slachtoffers en getuigen Identificeren mogelijke oorzaken Identificeren preventieve oplossingen Leggen bevindingen vast Onderzoek volgens bepaalde methodiek

20 Ishikawa analyse Management factoren Methodische factoren
Milieu / omgeving Ongeval Materiaal factoren Menselijk handelen Technische middelen

21 Op zoek naar de basis oorzaak
Stel de vraag: Waarom?

22 Menselijk handelen??? Is er een taak veiligheids analyse?
Welke instructies zijn gegeven? Wanneer, hoe, door wie aan wie? Waar is dit vastgelegd? Werd er volgens instructies gewerkt? Was dit mogelijk? Wie is hierover geïnformeerd? Was er toezicht op naleving afspraken?

23 Ongevallen en Opvolging
Notes: Ieder bedrijf is verplicht om ongevallen te registreren en zware ongevallen te melden aan Arbeidsinspectie. Deze registratie wordt bij de meeste bedrijven gevoerd, maar de verbetermogelijkheden hiervan worden lang niet altijd benut. Na een ongeval mist het onderzoek en de genomen maatregelen vaak diepgang, waardoor risico’s blijven bestaan en ongevallen zich kunnen herhalen. In deze workshop wordt een praktische onderzoeksmethode toegelicht waarmee ieder bedrijf aan de slag kan.

24 Gebruik ongevalsinformatie
Inzicht in (proces-) afwijkingen Stimuleert risicobewustzijn Aanvulling op RI&E en PvA Stimuleer het melding van onveilige situaties (near misses) Als resultaatgerichte afspraak?

25 Wie is verantwoordelijk?
Leidinggevende Medewerker ARBOwet art 3: werkgever organiseert arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid & gezondheid van de werknemer ARBOwet art 11: werknemer is verplicht om naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen Conclusie: ongevallen voorkomen is plicht (wettelijk, sociaal, economisch). Om ongevallen te voorkomen gaan we nu op zoek naar de oorzaken.

26 Meld 2 onveilige situaties per medewerker per jaar
Resultaatgerichte afspraak? Meld 2 onveilige situaties per medewerker per jaar 0 verzuimongevallen

27 Wat is de visie van uw bedrijf?
Ongevallen komen voor of Ongevallen kunnen vóórkomen Ongevallen worden voorkómen


Download ppt "Ongevallen en Opvolging"

Verwante presentaties


Ads door Google