De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Implementatie Arbo Catalogus SW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Implementatie Arbo Catalogus SW"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Implementatie Arbo Catalogus SW
2010 Theo Hindriks Avelingen Groep

2 Doel van de presentatie
Wat hebben we aan de Arbo-catalogus (meerwaarde en wat is het) Implementatie bij Avelingen Groep Handvatten

3 Vraag aan deelnemers Workshop:
Meerwaarde: Ik ben blij met de Arbo-catalogus voor mijn organisatie, want ………………

4 Stichting van de Arbeid
“De brei aan informatie over alle mogelijke arbeidsrisico’s wordt met de arbo-catalogus ingeperkt tot sectorspecifieke risico’s en oplossingen” “De op sectorniveau vastgestelde arbo-catalogus wordt door de arbeidsinspectie gebruikt als referentiekader bij inspecties in de betreffende sector”

5 Arbo-catalogus SW “In de arbo-catalogus SW komen de algemene risico’s aan de orde” “Bedrijven moeten zich houden aan de afspraken in de arbo-catalogus. Doen ze dat niet, dan moeten ze kunnen aantonen dat er op een andere manier wordt voldaan aan de doelvoorschriften uit de Arbowet”

6 Arbo-catalogus SW 7 deelcatalogi: 1. Agressie en Geweld
2. Psychosociale arbeidsbelasting 3. Lawaai 4. Machineveiligheid 5. Detachering 6. Gevaarlijke Stoffen 7. Fysieke Belasting

7 Opbouw per deelcatalogus
1. Inleiding 2. Wettelijk kader 3. Doelvoorschriften, procesnormen en maatregelen 4. Praktijkvoorbeelden

8 Voorbeeld uit Agressie en Geweld:
Doelvoorschrift Procesnorm Aanpak Verplicht Arbo-wet Verplicht SW- catalogus Artikel 3 lid 2, risico’s voorkomen Voorkomen van agressie en geweld Gedragscode opstellen nee ja Praktijkvoorbeeld via website: Modelgedragscode CAO SW.

9 Aan de slag met brief sociale partners (voorjaar 2010) aan Directie en OR: verzoek tot implementatie
Opdrachtformulering Plan van Aanpak Rol van de OR

10 Opdrachtformulering:
Meerwaarde voor Avelingen Groep: Algemeen: Verhoging aandacht voor veilig en gezond werken Check: Zijn alle risico’s in beeld Check: Zijn geplande maatregelen compleet (let op! verplichting SW-catalogus) Praktijkvoorbeelden: Wat kunnen we leren/gebruiken van anderen Randvoorwaarde: Moet aansluiten bij bestaande Arbo-zorgsysteem - Arbo-beleid - Taken en verantwoordelijkheden in de organisatie op Arbo-gebied - Overlegvormen Rol van de OR in beleidsvorming en besluitvorming

11 Aanpak: Up-date Arbo-zorgsysteem Presentatie MT over arbo-catalogus SW
Presentatie OR over arbo-catalogus SW Presentatie leidinggevenden 5 Plan van Aanpak Implementatie: - vorming werkgroep - per catalogus: check risico’s en maatregelen - voorstel aanpak witte vlekken 6. Rapportage door werkgroep aan Directie en OR a. Werkgroep: Acties per deelcatalogus b. Besluitvorming over acties en tijdpad c. Met instemming OR Plan van aanpak per deelcatalogus

12 implementatie van de arbo-catalogus in
Vraag: Hoe denkt u over implementatie van de arbo-catalogus in uw eigen bedrijf (of op welke wijze bent u daar al mee bezig): Opdrachtformulering Plan van Aanpak Rol van de OR


Download ppt "Workshop Implementatie Arbo Catalogus SW"

Verwante presentaties


Ads door Google