De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Model RI&E Sociale Werkvoorziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Model RI&E Sociale Werkvoorziening"— Transcript van de presentatie:

1 Model RI&E Sociale Werkvoorziening
Werkgroep Jack Evers Peter van den Berg Kees Mulder Martin Siffels Contact via LinkedIn Groep: Arbocatalogus SW

2 Inhoud: RI&E: korte toelichting RI&E en Sociale Werkvoorziening
Opzet van de Model RI&E Keuzes en Status van RI&E Inhoud van de RIE Risicobeoordeling Demo vragenlijsten

3 1. De Risico Inventarisatie en Evaluatie
Centraal instrument in arbo wet- en regelgeving Basisinstrument voor toetsing en borging van arbeidsomstandigheden Iedere organisatie moet een actuele RI&E hebben om (o.a): Aan te kunnen tonen dat risico’s bekend en beheerd zijn; Te weten welke maatregelen nog kunnen (moeten) worden genomen om veilig en gezond werken te verbeteren.

4 2 . RI&E en Sociale werkvoorziening
Ontwikkeling binnen Sociale werkvoorziening dat: Nieuwe werksoorten; Veel wisselende werksoorten / nieuwe projecten; Minder interne deskundigheid / afbouwen KAM afdelingen; Vraagt om: Modulair inzetbaar Toegankelijk instrument Praktisch: Liever 80 % en werkbaar dan 100 % en in de kast. Belangrijk: Zicht krijgen op alle aanwezige risico’s en weten of / wanneer je deskundigen moet inschakelen voor beoordeling of maatregelen.

5 3. Opzet van de Model RI&E (1)
Doel: Signaleren van arbo risico’s vaststellen van (mate van) beheersing = > inzicht geven in ‘wat er nog moet gebeuren’ Aansluiten bij arbo catalogi Sociale Werkvoorziening Valkuil RI&E is een containerbegrip: Beeldschermwerk: RI&E Gevaarlijke stoffen: RI&E Fysieke belasting: RI&E Tot hoever moet je gaan?

6 3. Opzet van de Model RI&E (2)
Werkwijze: modulair: Eén deel (A) voor beleid en afspraken Gesprekken met manager / bedrijfsleiding Eén deel (B) voor ‘afdeling / bedrijfsonderdeel / locatie’. Gesprekken met leidinggevenden / medewerkers / Rondgang = > aansluiten op organisatie / operationele aansturing In ieder geval inventariseren: verdiepen indien nodig. Voor wie: preventiemedewerker / arbo coordinator P&O adviseur met arbo in portefeuille Afdelingsverantwoordelijke met enige arbo kennis Deskundige ondersteuning daar waar nodig (verdiepend / beoordelen / maatregelen).

7 4. Keuzes en status van deze Model RI&E
Geen ‘vragenlijsten voor iedere werksoort / branche’ Er is namelijk al heel veel: Branche RI&E’s, arbo catalogi voor oplossingen per branche. Niet opnieuw het wiel uitvinden. Géén Branche RI&E: niet volgens rechtlijnen Inspectie SZW Wel: Branche Instrument = af te stemmen op eigen organisatie / werksoorten / werkwijze Verdieping? Zoek de werksoort en/of branche op en zoek naar specifieke risico’s op dat gebied (RIE.nl / arboportaal => arbocatalogi)

8 5. Inhoud model RI&E Wat staat er in de RI&E?
Algemene gegevens (NAW, data) Samenvatting van de voornaamste constateringen Werkwijze (doel, uitvoering, risicoschatting en prioriteitsbepaling) Algemene informatie (aantal personeelsleden, organigram, werktijden, enz.) Vragenlijst Risico Inventarisatie & Evaluatie (deel A en/of deel B) Plan van aanpak PMO advies Toetsing Instemming Ondernemingsraad Bijlagen

9 6. Risicobeoordeling Wettelijke eisen: je doet het of niet (of een beetje) PI / P2 / P3 Concrete risico’s: Fine & Kinney Risicograaf

10 7. Demo vragenlijsten (Deel A en B)
Voorbeelden van vragenlijsten en opzetten en onderhouden PVA


Download ppt "Model RI&E Sociale Werkvoorziening"

Verwante presentaties


Ads door Google