De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RI&E faculteit biomedische technologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "RI&E faculteit biomedische technologie"— Transcript van de presentatie:

1 RI&E faculteit biomedische technologie

2 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Waarom (nu)? Wat wordt er geïnventariseerd? Rol faculteitsraad Methode, modulen en vragen Wie doet welke module? Stappenplan Organisatie

3 Waarom (nu)? Wettelijke verplichting: Arbowet artikel 5
Na veranderingen in risico’s (nieuwbouw, renovatie). Advies TU/e: 1 keer per 4 jaar Actualisatie nodig (RI&E-W/BMT 2003)

4 Wat wordt er geïnventariseerd?
Arbo-risico’s voor mensen binnen onze organisatie: personeel (vast en tijdelijk) studenten extern (bv Albron, ISS, DH) gasten bijzondere risicogroepen: anderstaligen, zwangeren …. Verantwoordelijk voor de Arbowet: Directeur Bedrijfsvoering Los van VROM verplichtingen biologische veiligheid

5 Rol faculteitsraad in RI&E
Vanuit Arbowet (artikel 5) Meepraten over gevolgde methodiek Kopie rapport van RI&E Inhoud, diepgang, compleetheid is taak van kerndeskundige (AMSO) Lid projectteam Jaarlijks bespreken van update Plan van Aanpak

6 Methode IMA : Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden
universeel en arbobreed: omvat alle arborisico’s ontwikkeld door TNO-arbeid vragen en antwoorden m.b.v. PC + netwerk Vragen zijn concreet met per vraag: toelichting referenties (wettelijk kader) Toelichting en referenties kunnen tijdens het invullen van elke vraag worden geraadpleegd.

7 Modulen (IMA) Arbozorg Verzuimbeleid Algemene voorzieningen Geluid
Verlichting en daglicht Klimaat en ventilatie Gassen, dampen en stof Lichamelijke belasting Werkplekinrichting Gereedschappen en machines Trillingen Informatie en bedieningsmiddelen Functie-inhoud en werkdruk Werk- en rusttijden Reïntegratie Toxische stoffen Biologische agentia

8 Wie doet welke module? Module Wie 1 (faculteitsniveau)
Directeur Bedrijfsvoering Arbo- en milieucoördinator 2, 15 (faculteitsniveau) Adviseur Personeelszaken 3 - 14, (groepsniveau) Ruimtebeheerders Aantal medewerkers

9 Stappenplan (zie ook memo)
Voorbereiden uitvoering Opvragen RI&E TN en ST Formeren projectteam Inventariseren en evalueren: arbo-beleid (faculteitsniveau) arbo-knelpunten (groepsniveau) Prioriteiten stellen en opstellen Plan van Aanpak (PvA) Eindrapportage en informeren medezeggenschap Uitvoeren van PvA (meerjarenplan) PvA jaarlijks actualiseren (medezeggenschap)

10 Organisatie Projectteam Directeur bedrijfsvoering Lid medezeggenschap
Arbo en milieucoördinator Biologische veiligheidsfunctionaris Kerndeskundige AMSO Planning Doorlooptijd 2-4 maanden Najaar bespreken rapportage

11 ????????


Download ppt "RI&E faculteit biomedische technologie"

Verwante presentaties


Ads door Google