De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsrisico’s in de zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsrisico’s in de zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsrisico’s in de zorg
Arbeidsrisico’s in de zorg VBOB Udenhout 26 maart 2013 Jac van der Linden

2 Arbeidsrisico’s in de zorg
Veiligheid en gezondheid, uw zorg. Werk zodanig dat dit geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of de gezondheid. Kennis van de risico’s is hiervoor een belangrijke basis.

3 De arbo regelgeving Arbowet; algemene bepalingen.
Arbeidsomstandighedenbesluit; uitwerking van de arbowet. Arbeidsomstandighedenregeling; uitwerking van onderdelen arbobesluit. Beleidsregels arbeidsomstandighedenbeleid; vervallen Arbocatalogus VVT

4 Arbo catalogus VVT De beleidsregels gaven aan hoe het vereiste beschermingsniveau bereikt kan worden, maar waren geen bindende voorschriften. Nu biedt de Arbocatalogus VVT u informatie voor de belangrijkste risico’s binnen uw branche, om invulling te geven aan de voorschriften.

5 Arbo catalogus VVT Overzicht van arbeidsrisico’s
Gezonde en veilige oplossingen Praktisch bruikbaar Voor iedereen toegankelijk

6 Arbeidsrisico’s in de zorg
Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor iedere organisatie verplicht. Met de resultaten van de RI&E stelt u een plan van aanpak/maatregelen op. Verplicht uw RI&E, inclusief het plan van aanpak, te laten toetsen.

7 Arbeidshygiënische strategie
Risico’s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen. (tilift, hooglaagbed) Redelijkerwijs niet mogelijk dan treft u maatregelen die voor alle werknemers gunstig zijn. (naald containers) Beide niet mogelijk; persoonlijke beschermingsmiddelen. (vaccinatie handschoenen) 7

8 De arbeidsrisico's Biologische agentia Fysieke belasting
Gevaarlijke stoffen Psychosociale arbeidsbelasting Bedrijfshulpverlening Zwangerschap en Arbeid

9 Biologische agentia Veilige opbergsystemen voor naalden (Deze worden door de apotheek gratis versterkt.)

10 Fysieke belasting Allévo Thuiszorg hebben een “valprotocol

11 Het luchtmatras

12 De lucht in !

13 Veilig landen

14 Gevaarlijke stoffen Woonzorg Unie Veluwe ‘Werkplekinstructiekaart’
Methode door de Arbeidsinspectie goedgekeurd

15 Psychosociale arbeidsbelasting
Ongewenst gedrag Seksuele intimidatie Agressie Geweld Pesten Werkdruk

16 Psychosociale arbeidsbelasting Verbeter check ongewenst gedrag VVT
Beleid ongewenst gedrag Veiligheidsmedewerker of –coach Gedragsregels/gedragscode Leveringsvoorwaarden/huisregels Bouwkundige en technische beveiligingsmaatregelen Afspraken politie/gemeenten/andere organisaties 23 checkpunten Psychosociale arbeidsbelasting

17 Bedrijfshulpverlening BHV
Bedrijfshulpverlening (BHV) is onderdeel van het arbobeleid en draagt bij tot de beheersing van veiligheidsrisico’s in de zorgorganisatie De zorgorganisaties die thuis- en kraamzorg bieden, werken vanuit (wijk)gebouwen moet de BHV afgestemd zijn op de aanwezige personen: medewerkers, bezoekers, andere personen zoals cursusleiders die incidenteel (een ruimte van) een gebouw gebruiken

18 Zwangerschap en Arbeid
Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Voor zwangere medewerkers kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn: Risico’s wegnemen binnen eigen functie en werkplek Aanpassing van het werk en/of werk- en rusttijden Tijdelijk ander werk gedurende zwangerschap en/of borstvoeding Vrijstelling van werk

19 Arbeidsrisico’s in de zorg
De wettelijke basis voor die maatregelen vindt u het Arbobesluit en in de Arbeidstijdenwet


Download ppt "Arbeidsrisico’s in de zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google