De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyse van incidenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyse van incidenten"— Transcript van de presentatie:

1 Analyse van incidenten
Netwerkdagen Veiligezorg® 12 en 14 mei 2009 Ineke van Nes/Peter Bolhuis

2 Melden van incidenten is belangrijk!!
Waarom? Wat? Wie? Wanneer? Aan wie? Hoe?

3 Waarom? Opvang en nazorg van medewerkers kort na het incident
Extra ondersteuning voor wie hulp nodig heeft Kunnen leren uit incidenten Nabespreken van incidenten Verzamelen van cijfers Aanpassen van het beleid

4 Wat? Alle incidenten: Agressie-incidenten, d.w.z. Fysieke agressie
Intimiderend en dreigend gedrag Verbale agressie (!!)*) Discriminerend gedrag Sexuele intimidatie Vandalisme Gebruik van alcohol en drugs Diefstal *) Het is niet belangrijk wat een medewerker vindt. Het ziekenhuis bepaalt dat het belangrijk is ook verbale agressie te melden.

5 Wanneer? Altijd!

6 Wie? Iedereen!

7 Aan wie? Niet zo belangrijk, als maar duidelijk is aan wie,
Bijv. Teamleider beveiliging Leidinggevende Arbo- of veiligheidscoördinator Adviseur arbeidsomstandigheden Vertrouwenspersoon Die er vervolgens mee aan de slag gaat! Terugkoppelen Opvang Beleid

8 Hoe? Via een formulier Via de VZ-meldingskaart
Digitaal via intranet van ziekenhuis, maar dit wel koppelen aan een communicatietraject zodat iedereen ervan op de hoogte is Meldingen in ZIR/VMS, soms ook in een portal

9 Niet alleen melden ook registreren en analyseren!
Melden is doorgeven dat er een incident is geweest Registreren is het opnemen van een incident in een formeel registratiesysteem Analyseren: systematisch en gestructureerd onderzoeken van incidenten met als doel Verkennen van knelpunten, oorzaken, oplossingen Ontwikkelen van beleid Werken aan een veilige sfeer in het ziekenhuis

10 Waarom registreren? Doelen te stellen en te evalueren
Prioriteiten te kunnen stellen op basis van feiten en cijfers Begrotingsvoorstellen te kunnen onderbouwen op basis van feiten en cijfers De voortgang van nazorg en begeleiding te bewaken De voortgang in het ketenproces te bewaken

11 Wat is er in het ZIR geregistreerd in 2008?

12 Statistiek is een instrument van de wet van grote getallen
Significantie en representativiteit van de gegevens voor bewijs Landelijke rapportage geeft (nu nog) een beperkt beeld 32 deelnemende ziekenhuizen in 2008 (in 2007: 40) Niet allemaal evenveel: Aantal meldingen varieert van 1 tot 160 per instelling Maak gebruik van aanvullende bronnen: Medewerkerstevredenheidsonderzoek Samen Beter! Geen grote getallen?

13

14 Wat dan wel? Trendanalyse zegt meer dan momentanalyse

15 Wat dan wel?? Casuïstiek Aandacht op kwalitatieve gegevens is belangrijk BHV -incidenten werden in 2007 ook als gevaarlijke situaties ingevoerd, in 2008 niet meer Andere manier van registreren gestart (VMS) Toename aantal meldingen door het beschikbaar stellen van het meldingsformulier via intranet Let op mogelijkheid te koppelen aan R, I & E arbo

16 Voorbeeldvragen voor analyse
Wat voor type incidenten komen voor? Waar komen de incidenten voor? Waar komen ze vaker voor? Wie zijn de slachtoffers? Wie zijn de veroorzakers? Wanneer komen de incidenten voor? Op welke tijdstippen en op welke dagen in de week? Wanneer komen ze vaker voor? Wat is de aanleiding van de incidenten? Komen bepaalde incidenten meer voor dan andere? Zijn er locaties waar aanpassingen nodig zijn op elektronisch/bouwkundig gebied?

17 Accuraat registreren is belangrijk!

18 Accuraat registreren is belangrijk!!

19 Accuraat registreren is belangrijk!!!

20 Hoe kunnen we het melden en registreren verbeteren zodat we beter kunnen analyseren?

21 Antwoorden: Goede meldingen en het blijven melden zijn afhankelijk van een goede leidinggevende Terugkoppeling en follow up van leidinggevende draagt bij aan beter melden Aandacht vragen/geven aan het melden: opleiding, introductie nieuwe medewerkers, werkvloer en leiding Blijven herhalen Combineren met de uitleg over BHV Werken vanuit cultuurverandering Zoveel als mogelijk verplichte invulvelden

22 Melden is belangrijk!! Meldingsbereidheid
Hoe staat het met de cultuur omtrent melden? Hoe worden incidenten ervaren bv ziektebeeld gerelateerde agressie Meldingsfaciliteiten Formulieren / procedures Mogelijkheid tot aangifte bij politie Follow up van de meldingen Terugkoppeling naar melder / nazorg Inschakeling justitie / mogelijk Maatregelen ter voorkoming van herhaling Communicatie

23 Vragen?????? Dank voor uw aandacht


Download ppt "Analyse van incidenten"

Verwante presentaties


Ads door Google