De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Tilburg klaart de lucht Luchtkwaliteitsplan gemeente Tilburg 2005-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Tilburg klaart de lucht Luchtkwaliteitsplan gemeente Tilburg 2005-2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 Tilburg klaart de lucht Luchtkwaliteitsplan gemeente Tilburg 2005-2010

2 Opgave NO 2 in 2015 NO2 2015

3 Referentie NO 2 in 2015

4 Opgave Fijn stof in 2015

5 5 Werkwijze Veroorzakers en bijdrage Speelruimte gemeente Maatregelen en effect Aanvullende maatregelen Programmeren en begroten

6 6 Veroorzakers en bijdrage Verkeer, groot Industrie, beperkt Huishoudens, beperkt Veroorzakers en bijdrage

7 7

8 8 Focus op vrachtwagens

9 9 Beïnvloeding verkeer OorzaakMate Congestieja Grote intensiteitweinig Smal wegprofielnee Veel vrachtwagenja Veel bussenja

10 10 Keuze maatregelen Congestie Veel vrachtwagen Veel bussen Doorstroming Minder + schoner Schoner

11 11 Doorstroming Slimme Ringbanen Dynamisch verkeersmanagement Doorstroming als randvoorwaarde

12 12 Schoon openbaar vervoer Minder bussen niet wenselijk Alternatieve brandstof Uitgangspunt alleen beschikbare techniek opnemen in concessie 2007 ev

13 13 Schoon eigen wagenpark Schone brandstoffen Beschikbare techniek combineren met innovatieve technieken Katalysator zijn in de transitie naar hernieuwbare schone brandstoffen

14 14 Schoon en minder vrachtverkeer Minder luchtverontreiniging als gevolg van bevoorrading binnenstad Uitgaan van het zelfregulerend vermogen partners in de stad gemeente faciliteert Ultimo instellen verbod op bepaald vrachtverkeer

15 15 Effect maatregelen Programma Urbis Verkeersmodel Doorrekening 4 scenario’s

16 16 Scenario 1 Goede doorstroming –hoofdwegen –19-26 km/u Geen doorgaand vrachtverkeer

17 17 Scenario 2 Alleen bussen op aardgas

18 18 Scenario 3 = scenario 1 + scenario 2

19 19 Scenario 4 Schone vrachtauto's

20 20 In cijfers NO2

21 21 In cijfers PM10

22 Effect Schone vrachtwagens NO 2 in 2015

23 Effect Schone vrachtwagens NO 2 in 2015

24 Effect Schone vrachtwagens PM 10 in 2015

25 Effect Schone vrachtwagens PM 10 in 2015

26 26 Relatieve effecten

27 27 Programma Tilburg Alle 3 scenario’s uitvoeren Monitor Overige maatregelen Communicatie

28 28 Overige maatregelen RO-plannen en verkeersplannen –vuistregels, werkwijzers –gevoelige groepen –enz. Milieuvergunningen –Ontwikkelen toets –Ontwikkelen werkwijzer

29 29 Monitor Luchtkwaliteitsplan vaststellen indicatoren rapportage meetprogramma

30 30 Opgave 2005 Plannen van aanpak doorstroming Beperking vrachtverkeer Routering doorgaand vrachtverkeer Bussen op aardgas

31 31 Een schone binnenstad?

32 Effect Goede doorstroming + geen doorgaand vrachtverkeer (1) NO 2 in 2015

33 Effect Schone bussen (2) NO 2 in 2015

34 Effect Scenario 1 + 2 NO 2 in 2015


Download ppt "1 Tilburg klaart de lucht Luchtkwaliteitsplan gemeente Tilburg 2005-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google