De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden"— Transcript van de presentatie:

1 Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden
En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014

2 Inhoud presentatie Wat ging vooraf Schets van het probleem
De inhoud van het plan van aanpak De rol van de gemeentesecretarissen Dit is het programma van de presentatie. Deze bijeenkomst is voor de regiegroep gemeentesecretarissen. De rol van de gemeentesecretarissen komt verderop in de presentatie aan bod. Dan zullen we ook even stil staan bij het feit hoe de andere gemeentesecretarissen bij VPT betrokken kunnen worden.

3 VPT veiligheidsregio Hollands Midden
Convenant getekend op 3 april 2014 Plan van Aanpak Veiligheidsregio HM 1 mei Start uitrol activiteiten 15 mei 2014 VPT is een initiatief vanuit het ministerie BZK om in het hele land VPT onder de aandacht te brengen. Het is een langlopend landelijk project. De veiligheidsregio Hollands Midden is de laatste regio die hierbij aansluit. Er is nu sprake van een landelijk dekkende VPT aanpak. Deze bijeenkomst is de start van de uitrol van diverse activiteiten.

4 Is er een probleem? 48% verbale agressie 15% bedreiging/intimidatie
50% van de overheidsmedewerkers met klantcontact in 2012: 48% verbale agressie 15% bedreiging/intimidatie 8% fysieke agressie 4% seksuele intimidatie 11% discriminatie Eindrapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013, Regioplan Hebben we eigenlijk wel een probleem? Van de overheidsmedewerkers met klantcontacten heeft 50% in 2012 te maken gehad met agressie en geweld. Verbale agressie is de meest voorkomende vorm, grofweg is de helft verbale agressie. Waarom is dit voor gemeentesecretarissen van belang? Omdat, naast het bieden van een veilige werkplek, agressie een grote impact kan hebben op medewerkers. Medewerkers die geconfronteerd zijn met agressie en geweld melden zich vaker ziek en het heeft ook psychische gevolgen; emotionele uitputting. Het gaat dus, naast dat het een persoonlijk drama kan zijn, ook om bedrijfsvoering, agressie en geweld hebben effect op de inzetbaarheid.

5 Is er een probleem? 36% verbale agressie 16% bedreiging/intimidatie
38 % van de politiek ambtsdragers in 2012: 36% verbale agressie 16% bedreiging/intimidatie 5% fysieke agressie 2% seksuele intimidatie 9% discriminatie Eindrapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013, Regioplan Niet alleen medewerkers ervaren agressie ook onze bestuurders krijgen er mee te maken. Waar er bij medewerkers sprake is van een stabilisatie, zien we bij bestuurders een toename. En waar het bij medewerkers gaat om het bieden van een veilige werkplek en alles wat daar omheen zit, geldt dit voor bestuurders ook maar daar komt bij dat de integriteit ook in het geding is. Kortom, genoeg redenen om agressie en geweld serieus op te pakken.

6 Consequenties! Meer verzuim EN gevolgen voor integriteit! Ambtenaren:
Vermijdingsgedrag (6-17%) Agressie bemoeilijkt beslissingen (16%), beslissingen worden beïnvloed (8%) van de ambtenaren vindt 40% dat bestuur de rug niet altijd recht houdt Bestuurders: Agressie bemoeilijkt beslissingen (18%), beslissingen worden beïnvloed (9%) van de ambtsdragers vindt 18% dat bestuur de rug niet altijd recht houdt Monitor agressie en geweld openbaar bestuur 2012 Agressie heeft consequenties voor de integriteit van het openbaar bestuur. Agressie wordt soms ook als instrument ingezet om beslissingen te beïnvloeden. Het is wel een onderwerp dat de laatste tijd aandacht krijgt. Waren het van oudsher eigenlijk woonwagenbewoners die als doelgroep in de schijnwerpers stonden, nu zijn het biker-groepen en burgemeesters die in de aandacht staan.

7 Jong geleerd! En het gemeentehuis in Waalre.

8 Het Plan van Aanpak VPT Doelgroep: Negen maatregelen:
Werkgevers (incl. gemeenten) en werknemers in de Veiligheidsregio met een publieke taak. Negen maatregelen: Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is. Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden. Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers. Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld. Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers. Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten. Verhaal de schade op de dader. Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld. Investeer in de organisatie van de preventie tegen agressie. Qua doelgroepen is gekozen voor alle gemeenten in de Veiligheidsregio, de brandweer, de politie, de ambulancevoorziening, de GGD-en, openbaar vervoer, woningbouwcorporaties en ziekenhuizen. Oorspronkelijk waren er 8 maatregelen maar daar heeft de burgemeester van Gouda een negende aan toegevoegd, investeer in de eigen organisatie van de preventie tegen agressie. Als we uitvoering willen geven aan deze maatregelen is een investering in de eigen organisatie noodzakelijk.

9 Werkwijze Ambassadeurs -> boegbeeld sector
Sponsoren -> eindverantwoordelijk binnen eigen organisatie, aanspreekpunt bij escalatie Medewerkers “interne veiligheid” De werkwijze is om binnen elke groep van organisaties een ambassadeur te krijgen als VPT-boegbeeld van de groep. De heer Schoenmaker is dat voor de gemeenten en bijvoorbeeld een directeur van een ziekenhuis is dat voor de ziekenhuizen. Binnen elke organisatie is het doel om de eindverantwoordelijke voor de interne veiligheid als sponsor te laten fungeren als voor de VPT aanpak En binnen elke organisatie zullen medewerkers interne veiligheid de VPT aanpak naar een hoger plan moeten tillen.

10 Programma Juni ‘14: introductie op VPT, investeren in eigen organisatie van de aanpak September ‘14: registratie van agressie en geweld December ‘14: aangifte en verhaal op dader Februari ‘15: VPT en evenementen Maart ‘15: waar staan we nu en hoe verder Nul en eindmeting Eind juni is de eerste bijeenkomst gepland. Het programma veronderstelt dat er ook echt geïnvesteerd wordt in de eigen organisatie. Om te kunnen registreren is het nodig dat er een organisatie is die weet wat ze moet doen, die bekendheid geeft aan VPT en die intern ook duidelijk maakt dat het niet alleen om baliemedewerkers gaat, ook mensen van de sociale dienst, stadswachten, toezichthouders en ook ambtsdragers. Ook het doen van aangifte en verhaal halen op de dader vereist tenminste dat je ook registreert, dat je organisatorisch het een en ander geregeld moet hebben. Het doel van deze bijeenkomsten is om vooral van elkaar te leren en niet zelf het wiel uit te hoeven vinden.

11 Vraag Gemeentesecretarissen worden sponsor
Steun voor de aanpak vanuit de top van de organisatie Investeer in de organisatie van preventie tegen agressie VPT uitdragen Op 5 december vorig jaar heeft het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio ingestemd met het verzoek van het ministerie van BZK om VPT regio te worden. De heer Schoenmaker is aangewezen als bestuurlijk portefeuillehouder. Het Plan van Aanpak is inmiddels vastgesteld. De bedoeling is dat de gemeentesecretarissen sponsor worden. De vraag om steun vanuit de top en het investeren in de organisatie van preventie tegen geweld is niet zo maar gesteld maar ook omdat dit noodzakelijke voorwaarden zijn om VPT verder intern te ontwikkelen en binnen de organisatie uit te dragen.

12 Aanbod Programma in lijn met “natuurlijke” ontwikkelingen
Leren van elkaar Ondersteuning door expertisecentrum VPT Met “in lijn met natuurlijke ontwikkelingen” wordt de volgorde bedoel. Als gemeente zal je eerst je registratie van agressie en geweld intern goed geregeld moeten hebben voordat het “aangifte doen” aan bod moet komen. Eerst je basis op orde dan de volgende stap. Investeren in de VPT aanpak zal bij beginnende organisaties leiden tot een toename van het aantal geregistreerde meldingen. In plaats van een zo laag mogelijke score zouden gemeenten moeten streven naar een zo hoog mogelijke score. Dat is enerzijds een signaal aan de eigen organisatie dat je het serieus neemt en anderzijds kan zo’n cijfer ook gebruikt worden om te bezien waar de eigen dienstverlening aan de klant verbetert kan worden.

13


Download ppt "Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden"

Verwante presentaties


Ads door Google