De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Lock-out Tag-out Try-out

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Lock-out Tag-out Try-out"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Lock-out Tag-out Try-out
Wessel Drent Marcel van Veen

2 Agenda LTT Doelstelling van de workshop LTT Probleemstelling
Waarom is het een probleem Wat zijn de oplossingen - Arbocatalogus - Wat is een mogelijke werkwijze (Smurfit Kappa Solid Board) - Wat is er op de markt aan middelen Afronding

3 Doelstelling workshop LTT
Prikkelen onderwerp op de agenda’s te krijgen prioriteit geven die het nodig heeft Afbakening geen discussie over gedrag, wel discussie over problemen en barrières

4 Probleemstelling Hoe borg je je eigen veiligheid bij het uitvoeren van onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan machines en installaties

5 Waarom is het een probleem?
Collega’s/derden kunnen onbedoeld anderen in gevaar brengen Je eigen veiligheid is afhankelijk van het handelen van anderen Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid… Hoe dan?! Bijvoorbeeld: Meeliften op veiligstelling van anderen Onduidelijke status van installaties Wat nog meer?

6 Wettelijk kader Onderhouds-,reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel worden slechts uitgevoerd indien het arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos (= energieloos) is gemaakt Indien dit niet mogelijk is worden doeltreffende maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren

7 Ongevaltyperingen

8 Wat zijn de oplossingen?
LTT systemen waarbij op een systematische wijze machines en installaties vrij gemaakt worden van energiestromen Technische maatregelen Organisatorische maatregelen Gedrag

9 Lock-out Tag-out systeem
STAP 1: Uitschakelen van verschillende energiestromen STAP 2: Beschermen tegen opnieuw schakelen met vergrendeling (LOCK) en veiligheidskaart (TAG) Duidelijk zichtbaar en op afstand herkenbaar Blokkade kan niet zonder hulpmiddelen & vrijgave worden verbroken en ingeschakeld Sleutels worden op de persoon gedragen STAP 3: Checken (TRY) of de installatie inderdaad energievrij is Inspecteer vóór het uitvoeren van werkzaamheden STAP 4: Uitvoeren van de werkzaamheden Doorlopend controleren tijdens werkzaamheden STAP 5: Vrijgeven van de machine Stapsgewijs vergrendelingen en veiligheidskaarten verwijderen door monteur / verantwoordelijk uitvoerende Inschakelen van energiestromen

10 Smurfit Kappa Solid Board
Veilig stellen discussie Categoriseren Inventariseren & labelen Training medewerkers Communicatie veiligstellen Handhaven Stop coordinator Veiligheid Communicatie Rondes Auditplan (nog op te zetten) Catalogus implementeren Aanvullende risico inventarisatie & gap-analyse Vervolgstappen vaststellen Methode: Train de trainer Instructie Mgr Main & PM Installatiebeheerders Instructie Installatiebeheerders (proces-)monteurs, middenkader en papiermakers Instructie Ploegleiders productiepersoneel

11 Projectplan Veilig stellen

12 Lessons Learned Discussie wanneer wel/niet
Het moet wel werkbaar blijven Pas implementeren als 100% is gedekt Toetsen & optimaliseren (audits)

13 Hulpmiddelen Vergrendelingssystemen Signalisatie Brady Info
Intersafe Groeneveld

14 Afronden Vragen, opmerkingen

15 Handige verwijzingen http://www.verbondpk.nl/Arbocatalogus/LT T
Film youtube kRmhRGI Df40yZg

16 Back-up slides

17 Project Veilig stellen– Stand van zaken (26-1-2010)
Doel Veilig kunnen uitvoeren van onderhoud- en reparatiewerken aan machines en installaties Resultaten Projectbrief Procedure opgesteld Veiligstel instructies opgesteld Instructies middenkader KPI’s Procedure beschikbaar Training beschikbaar 100% categorie-labeling 14 Dagen Actie Plan Project plan 95% van de situaties die zich voordoen is gedekt met de huidige procedure. Hulp nodig bij uitwerking uitzonderingsgevallen!

18

19 Pull Forward (implementatie)
Bedrijf A Bedrijf B Resultaat: Kennis Snelheid Acceptatie Kosten Model Fabriek of lijn Bedrijf D Bedrijf C

20 Collectieve aanpak bij implementatie
Pull Forward model Mobiliseer de beschikbare kennis Versnel het leerproces Creëer een werkend model Evalueer & verbeter Kopieer de oplossingen door Collectieve aanpak bij implementatie


Download ppt "Workshop Lock-out Tag-out Try-out"

Verwante presentaties


Ads door Google