De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen"— Transcript van de presentatie:

1 Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
Middelbare veiligheidskunde januari 2006

2 Een 12 bar aardgasleiding met een defecte regelklep

3 Is het vervangen van de regelklep een werkzaamheid die valt onder EEG richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Ja en wel hierom Europese richtlijn 92/57/EEG artikel 2a. en bijlage 1. BIJLAGE I NIET-VOLLEDIGE LIJST VAN CIVIELTECHNISCHE WERKEN EN BOUWWERKEN BEDOELD IN ARTIKEL 2, ONDER a) 1.Graafwerken 2. Grondwerken 3. Bouw 4. Montage en demontage van geprefabriceerde elementen 5. Inrichting of outillage 6. Verbouwing 7. Renovatie 8. Reparatie 9. Ontmanteling 10. Sloop 11. Instandhouding 12. Onderhoud, schilder- en reinigingswerken 13. Sanering

4 Valt de werkzaamheid nu wel onder de EEG-richtlijn
De afsluiter zit op 6 meter hoogte en is niet bereikbaar. Daarom is een steiger noodzakelijk. De klep weegt 200 kg en een hijskraan is nodig om deze te verhuizen. Bovenstaande karakteristieken zijn terug te vinden in de niet limitatieve lijst van bijzondere gevaren genoemd in de EEG- richtlijn. Valgevaar, Montage en demontage zware ( prefab ) elementen en derhalve is een V&G- plan noodzakelijk. ( een wv met een daarbij behorende Taak Risico Analyse )

5 Beschrijf welke acties en functionarissen nodig zijn voor het uitvoeren van deze werkzaamheden volgens het veiligheid en gezondheidsplan.

6 Nodige acties Risico inventarisatie van en evaluatie van het uitbouwen regelklep. Risico inventarisatie en evaluatie van het bouwen van een steiger. Risico inventarisatie en evaluatie van de hijswerkzaamheden

7 Nodige personen Opdrachtgever Veiligheidscoördinator voorbereiding
Werkvoorbereider (ontwerper) Veiligheidscoördinator uitvoering

8 Het beslisschema veiligheid en gezondheidsplan
nee ja Karwei/project Omvangrijk? Bijzonder gevaar? Veiligheids- en gezondheidsplan Verplichte kennisgeving Geen noodzaak tot een veiligheids- en gezondheidsplan

9 Veiligheids- en gezondheidsplan Verplichte kennisgeving
nee ja Karwei/project Omvangrijk? Bijzonder gevaar? Veiligheids- en gezondheidsplan Verplichte kennisgeving Geen noodzaak tot een veiligheids- en gezondheidsplan Kan het met bijzondere WV? WV cat. Hoog TRA of plantspecifieke werkinstructie ja

10 Opdracht 1 Benoem alle risico’s die tijdens het uitbouwen van de regelklep kunnen plaats vinden. Deze zijn vernoemd in de TRA

11 Opdracht 2 Benoem de taken die de monteur heeft bij het losmaken en uitbouwen van de regelklep. De monteur dient voor aanvang van zijn werkzaamheden zich te overtuigen van Het feit dat hij daar veilig aan kan werken, denk hierbij aan loto staan van de installatie. Zijn eigen slot installeren. Zich laten onderrichten voor de gevaren ( toolbax ). Try- out van de installatie. Het ondertekenen van de vergunning en bij zich dragen van de vergunning. Het dragen van valbeveiliging tijdens de werkzaamheden.

12 Welke risico’s horen bij de taken van opdracht 2.
Lichamelijk letsel, blootstelling aan chemicaliën, vallen, beknellen. Zie TRA

13 Hoe kan je per taak de risico’s beheersen.
Opdracht 4 Hoe kan je per taak de risico’s beheersen. Het maken van een RI&E per taak. En het nemen van de daaruit vloeiende beheersmaatregelen. Het maken van een TRA per taak. LOTO, vergunningen, geschikt en deugdelijk gereedschap, pbm’s, Afzetten v/d omgeving, gebruik van goedgekeurd materiaal, hijsvergunning, eventueel hijsplan, Ervaren riggers. Afdoende valbeveiliging, goedgekeurde steigers. Zie TRA

14 Stel de werkvergunning op.
Opdracht 5 Stel de werkvergunning op.

15

16 3 2 1


Download ppt "Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen"

Verwante presentaties


Ads door Google