De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procedure werken met derden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procedure werken met derden."— Transcript van de presentatie:

1 Procedure werken met derden.
Wanneer ? Uitvoering werken door slechts 1 aannemer. Waarom? 1 ) Wettelijke verplichting uit de Welzijnswet: De opdrachtgever is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van externe werknemers die bij hem werkzaamheden uitvoeren.. 2) Uitwisseling informatie tussen opdrachtgever (school) en uitvoerder i.v.m. De risico’s die aanwezig zijn;( bijv. aanwezigheid van asbest in een muur,… De uitvoerder is verplicht om deze informatie aan zijn werknemers door te geven; Afspraken i.v.m. het betreden van de school (uurregeling, aanmelden, snelheid op het terrein, parkeren van voertuigen, gebruik van alcoholische dranken, …);

2 Procedure werken met derden.
3) Uitwisseling informatie tussen uitvoerder en opdrachtgever( school) i.v.m. de risico’s die door de aannemer tijdens de uitvoering van de werken, in de school binnengebracht worden;( bijv. gebruik van producten met gevaarlijke eigenschappen,…) 4) De opdrachtgever (school) moet zich ervan vergewissen dat de externe werknemers zijn informatie: ontvangen hebben; begrepen hebben; in de praktijk omzetten;

3 Procedure werken met derden.
Modelprocedure:  portaal  centrale diensten  preventiedienst  documenten  A14.

4 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Veiligheidscoördinatie = Wettelijke verplichting: K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen omschrijft: Definitie van een bouwplaats; Omschrijving welke werken onder het K.B. vallen Wie verantwoordelijk is voor de organisatie van de veiligheidscoördinatie; Wie de aanstelling van de coördinatoren voor zijn rekening neemt;

5 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Wanneer van toepassing? Van zodra de werken uitgevoerd worden door 2 of meerdere aannemers die terzelfdertijd of achtereenvolgens op de werf werken zullen uitvoeren.

6 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Wie stelt veiligheidscoördinator aan? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: Bouwwerken met een oppervlak < 500m² Bouwwerken met een oppervlak ≥ 500m²

7 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Bouwwerken < 500m². Met architect: De architect stelt een coördinator ontwerp aan vooraleer het definitieve ontwerp gemaakt is. De architect stelt een coördinator verwezenlijking aan vooraleer de eerste realiseringswerken beginnen.

8 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Zonder architect: De hoofdaannemer of de eerste aannemer die met de opdrachtgever het contract afsluit, stelt een coördinator ontwerp en een coördinator realisatie aan.

9 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Zonder architect: In dit geval kunnen de verschillende aannemers ook hun eigen coördinator realisatie aanstellen op voorwaarde dat een aannemer slechts zijn deel van de werken begint nadat een voorgaande aannemer zijn deel van de werken beëindigd heeft.

10 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Bouwplaatsen ≥ 500m² Coördinator ontwerp: Wordt aangesteld door de opdrachtgever vooraleer het definitieve ontwerp gerealiseerd is. Coördinator realisatie: Wordt aangesteld door de opdrachtgever vooraleer de realisatie van het project begint.

11 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Kan de coördinator ontwerp ook coördinator realisatie zijn? Ja, indien hij beschikt over de nodige bekwaamheidsbewijzen.

12 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Het Post Interventie Dossier: Is een wettelijk verplicht document dat door de eigenaar dient bijgehouden te worden. Kan vergeleken worden met CE-attest + gebruiksaanwijzing + onderhoudsboekje van het gebouw.

13 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Wie stelt het P.I.D. op? De coördinator ontwerp opent het P.I.D. De coördinator realisatie werkt het tijdens de realisatie bij.

14 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Overdracht van het P.I.D. aan de opdrachtgever: De coördinator realisatie draagt het P.I.D. tegen ontvangstbewijs over aan de opdrachtgever.

15 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Wat bevat het P.I.D.? De aanbevelingen of adviezen die door de veiligheidscoördinator zijn gemaakt in de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Alle soorten vergunningen: verkavelingsvergunning, milieuvergunning, bodemattest, bouwvergunning, kapvergunning…. Lastenboek, stabiliteitsstudie, allerlei installatieplannen van elektriciteit, verwarming, sanitair, klimaatregeling … Technische fiches van de gebruikte materialen (verkrijgbaar bij de leveranciers van deze materialen). Keuringen van elektriciteit, water, liften… Documentatie, garanties en gebruiksaanwijzingen van technische apparatuur (verwarmingsketels, boilers, pompen, kleppen, ventielen, keukentoestellen…) Plannen “as –built”. De veiligheidscoördinator maakt een fotoreportage van het verloop van de werken. Deze reportage wordt ook bij het dossier gevoegd. (zie ook werfopvolging foto's - alle klanten krijgen toegang tot eigen webgedeelte waarin de foto's zijn terug te vinden) Proces verbaal van overdracht van deze documenten (de veiligheidscoördinator is immers niet verplicht een kopie bij te houden van dit PID - daarom is het belangrijk dat hij een bewijs krijgt dat de opdrachtgever wel degelijk de documenten heeft ontvangen).

16 K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
Nuttige websites:


Download ppt "Procedure werken met derden."

Verwante presentaties


Ads door Google