De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectieve en Individuele valbeveiliging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectieve en Individuele valbeveiliging"— Transcript van de presentatie:

1 Collectieve en Individuele valbeveiliging
Technische vereisten Certificaat van conformiteit (voor harnas), berekeningsblad en aanvaarding door een gecertificeerde organisatie (voor levenslijnen en bevestigingspunten). Identificatie etiket Veiligheidsharnas, bevestiging- en antivalsysteem moeten aangepast zijn aan het gebruik (type, capaciteit,…). Veiligheidsharnassen dienen gestockeerd te worden in een propere ruimte, droog en vrij van blootstelling aan rook of bijtende, aantastende elementen. In geval van risico op vallen van een hoogte van meer dan 4m (waarde afhankelijk van wetgeving en Arcelor Mittal vereisten) zijn schokdempers verplicht. Veiligheidsinstructies Werknemers dienen altijd een veiligheidsharnas te dragen bij een hoogte boven 1.8m als er geen collectieve bescherming voorzien is (waarde ook weer afhankelijk van wetgeving en ArcelorMittal vereisten). Veiligheidsharnassen mogen enkel gebruikt worden door personeel dat werd opgeleid om dergelijk materiaal te gebruiken. De werknemer dient een up to date medisch bekwaamheidsattest te hebben. Een werknemer dat werkt met een veiligheidsharnas mag nooit alleen werken (iemand extra nodig als uitkijk) Het werkgebied moet duidelijk kenbaar gemaakt worden. Het veiligheidsharnas moet correct afgesteld worden: BORSTRIEM: moet geplaatst worden in het midden van de borstkas. BEENRIEMEN: moeten goed aansluiten maar niet te strak zodat de bloedcirculatie in de benen niet wordt belemmerd. Veiligheidscontrole Persoonlijke valbeveiligingssystemen moeten voor elk gebruik gecontroleerd worden overeenkomstig de instructies van de fabrikant et volgens de wettelijke eisen. Defecte of slecht werkende onderdelen moeten onmiddellijk uit dienst genomen worden. De valhoogte moet op voorhand gecontroleerd worden. Net Collectieve bescherming, zoals bv. netten onder het dak, dienen ten alle tijden te worden gebruikt (behalve wanneer een zorgvuldig uitgevoerde risico analyse heeft plaatsgevonden waaruit kan geconcludeerd worden dat dit niet nodig is voor het uit te voeren werk). Belangrijkste risico’s Volledig veiligheids-harnas Bevestigingspunt en levenslijnen Anti-val systemen v.01 - Nov. 03, 2011 Working at Height

2 Vereiste controlelijst alvorens het werk aan te vangen.
Zijn de mensen die op hoogte werken (>1.8m) beveiligd d.m.v. collectieve beschermingen (waardes afhankelijk van de wettelijke en Arcelor Mittal eisen)? Indien NEEN : dragen deze mensen een veiligheidsharnas? Zijn het veiligheidsharnas, de bevestigingen en het antival systeem conform hun gebruik? Is het veiligheidsharnas correct afgesteld (borst- en beenriemen)? Wordt een schokdemper gebruikt als het risico op vallen meer dan 4m is? (waardes afhankelijk van de wettelijke en Arcelor Mittal eisen)? Zijn mensen opgeleid om veiligheidsharnassen, bevestigingen en antival systemen te controleren en te gebruiken? Zijn veiligheidsharnassen, bevestigingen en antival systemen in goede staat? Weten de mensen dat ze bovenstaand materiaal moeten controleren alvorens te gebruiken? Is het materiaal voorzien van een identificatieplaatje? Is de afbakening, om toegang tot de werkzone te beperken, in orde en aangepast aan het uit te voeren werk? Is er een extra persoon voorzien (op wacht) tijdens de duur van de werkzaamheden en is hij voldoende opgeleid in de noodprocedure? Werd de valspeling gecontroleerd (hoogte en het heen en weer slingeren)? Zijn volgende documenten beschikbaar voor het veiligheidsharnas, bevestigingen en antival systeem: certificaat van conformiteit, wettelijk onderhoudsdocumenten, rekenblad en de aanvaarding door een gecertificeerde organisatie? Is het medisch bekwaamheidsattest van de werknemer up to date? Bovenstaande punten dienen op zijn minst gecontroleerd te worden alvorens het werk te starten. v.01 - Nov. 03, 2011 Working at Height


Download ppt "Collectieve en Individuele valbeveiliging"

Verwante presentaties


Ads door Google