De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschermingsmiddelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschermingsmiddelen"— Transcript van de presentatie:

1 Beschermingsmiddelen

2 OVERZICHT Soorten beschermingsmiddelen Individueel of collectief
Waarom? Wat moet de werkgever doen? Wat moet de werknemer doen? Verantwoordelijkheid Individuele BeschermingsMiddelen Jurisprudentie

3 1. Soorten beschermingsmiddelen
Individuele het geheel van uitrustingen, tezamen met hun accesoires en hulpstukken, die gedragen of gebruikt worden door de werknemer voor de bescherming van hun veiligheid en gezondheid BESCHERMING OP NIVEAU « INDIVIDU » Collectieve bestaat uit het afschermen van een risico en de persoon(-onen) die er aan blootgesteld zouden worden GEVAAR WORDT AFGESCHERMD

4 2. Individueel of collectief?

5 3. Waarom beschermingsmiddelen
Beschermingsmiddelen voorkomen geen ongevallen maar vermijden kwetsuren of verminderen de ernst er van. Voorbeeld: er valt een steen van een stelling op uw hoofd. De gevolgen zullen veel minder erstig zijn indien u een helm draagt.

6 4. De werkgever moet: de PBM gratis ter beschikking stellen ;
de PBM onderhouden, herstellen en ontsmetten; informatie en instructies geven over het gebruik van de PBM; pictogrammen en waarschuwingsborden plaatsen om aan te duiden dat het dragen van de PBM verplicht is; controleren op het correcte gebruik van de PBM.

7 5. De werknemer moet opleidingen en instructies volgen over het gebruik van de PBM; de PBM juist gebruiken ; de PBM correct gebruiken en onderhouden; Melding doen aan de leidinggevende over een beschadigde, slechtwerkende of verdwenen PBM; De PBM dragen waar een pictogram of waarschuwingsbord het verplicht.

8 6. VERANTWOORDELIJKHEID
De werkgever moet de PBM ter beschikking stellen en toezicht houden op het gebruik, MAAR, de werknemer moet de hem ter beschikking gestelde PBM correct gebruiken ! De werkgever dient ook te zorgen voor het onderhoud, herstelling en reiniging van de PBM (KB 13 juni 2005 – BS 14 juli 2005).

9 7. PBM Beschermingskledij
Zuurbestendige kledij voor het werken met chemische producten. Isolerende kledij voor werknemers blootgesteld aan extreme koude. Wegwerpoverall voor schilderwerken, in de voedingsnijverheid, onderhoudswerken.... Vêtements de travail

10 7. PBM Hoofdbescherming Daar waar de kans bestaat getroffen te worden door wegvliegende of vallende voorwerpen. Daar waar de kans bestaat op stoten of klemming van het hoofd. Wanneer er boven de werkplek werken uitgevoerd worden. Op een bouwwerf. Als helper bij het gebruik van een vrachtwagenkraan of graafmachine.

11 7. PBM Gehoorbescherming
Bij 80dB(A) is lawaai schadelijk en is gehoorbescherming aangeraden. Vanaf 85dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht.

12 7. PBM Oogbescherming Dit is nodig bij werkzaamheden waar stof of rondvliegend materiaal aanwezig is. Een veiligheidsbril moet zeker gebruikt worden bij slijpen, verspanende bewerkingen en het werken met chemische producten.

13 7. PBM Gelaatbescherming Gebruik hogedrukreiniger.
Werken aan elektrische installaties onder spanning. Werken met chemische producten.

14 7. PBM Ademhalingsbescherming Stofmasker:
P1: beschermt tegen weinig schadelijk stof P2: beschermt tegen schadelijk stof P3: beschermt tegen giftig stof Een filter levert nooit zuurstof. Voor ruimten met een te laag zuurstofgehalte steeds een kap met autonome zuurstoftoevoer gebruiken.

15 7. PBM Bescherming van de handen
Meer dan 40% van de ongevallen op het werk veroorzaken handletsels. Bovendien zorgen handschoenen ook voor een bescherming tegen vocht en extreme temperaturen. Veiligheidshandschoenen zijn oa. noodzakelijk bij het werken met chemische producten, daar waar er risico is op snijwonden of klemming.

16 7. pbm Voetbescherming Bij werkzaamheden waar je voet kan gekneld geraken. Bij werkzaamheden waar je in scherpe deeltjes kan trappen. Bij het tillen en verplaatsen van zware voorwerpen. Bij risico op uitglijden. Bij het werken met chemische producten.

17 8. RECHTSPRAAK Case: ontslag naar aanleiding van het niet dragen van PBM. Het arbeidshof te Brussel oordeelt dat de werknemer de ter beschikking gestelde veiligheidsvoorzieningen moet gebruiken, zelfs al kent hij de exacte reden niet. Het arbeidshof besluit dat de werkgever terecht de arbeidsovereenkomst om dringende reden mag verbreken.


Download ppt "Beschermingsmiddelen"

Verwante presentaties


Ads door Google