De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt"— Transcript van de presentatie:

1 Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt
Wetgeving Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt

2 Wetgeving Veiligheid Gezondheid Milieu Wat moet je doen ?
Loopbaan Wat moet je doen ? Waar heb je recht op ?

3 Basiswet Wetgevend kader Welke wetten zijn er ? Codex
Welzijnswet Basisregels veiligheid, gezondheid en welzijn Codex ARAB Uitv. Besluit KB Hoe uitvoeren, wie, wie controleert. M.a.w. concrete uitvoering Uitvoeringsbesluiten vanuit de ARAB worden aangepast overgenomen in de Codex (ARAB verdwijnt op termijn) Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

4 Wat is de bedoeling ? Veilige en gezonde werkomgeving, welzijn vd werknemers Preventiediensten Geven advies ivm preventie Bedrijf Risico-Info derden Derden Rechten en plichten ivm veiligheid en gezondheid Beleid gebaseerd op preventie Betrokkenheid vd werknemers Stagiair en interim Rechten en plichten ivm veiligheid en gezondheid

5 België = Nationale wetgeving
Andere wetgeving België = Nationale wetgeving Codex ARAB AREI Algemeen Reglement op Elektrische Installaties Vlaanderen Wallonië Brussel Gewest = Decreet Vlarem Milieuwetgeving per gewest

6 VCA en Coördinatie op de werkvloer
Veiligheids Checklist Aannemer Veiligheidscoördinator VCA

7 De domeinen Welzijn Arbeidsveiligheid Gezondheid
Psychosociale belasting Ergonomie Welzijn Arbeidshygiëne Leefmilieu Verfraaiing

8 Ieder zijn rol Werkgever EDPB IDPB Toezicht CPBW EDTC Externe Dienst
voor Preventie en Bescherming CPBW IDPB Interne Dienst voor Preventie en Bescherming Hiërarchische lijn Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk EDTC Externe Dienst voor Technische Controle Werknemer

9 Werkgever Moet gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers beschermen. Risico Risico Globaal Preventieplan Periode 5 jaar Jaaractieplan Jaarlijks Dynamisch Risicobeheersings systeem Risico-Analyse

10 Preventiemaatregelen nemen
Risico’s voorkomen Risico’s evalueren, grootste risico’s eerst aanpakken Bestrijding van de risico’s aan de bron Collectieve beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Toezicht op gebruik van beschermingsmiddelen Aanpassing van het werk aan de werknemer Zorgen voor goede werksfeer (anti-pesten, geweld,OGSG)

11 Werknemers informeren
Opleiding en instructies Maatregelen nemen opdat de instructies opgevolgd worden Veiligheids en gezondheidssignalisering Overleg met de werknemers

12 Ongevallen opvolgen Ongevallen registreren, aangeven, onderzoeken en correctiemaatregelen nemen Melding aan de inspectie van ernstige arbeidsongevallen Arbeidsongevallenverzekering afsluiten

13 Hiërarchische lijn Informatie geven Zorgen dat iedereen
over veiligheid, gezondheid. Ongevallen onderzoeken Zorgen dat iedereen de regels kent en opvolgt Controles uitvoeren

14 De werknemer Zorg voor eigen veiligheid en die van je collega’s
Rechten Plichten Zorg voor eigen veiligheid en die van je collega’s Middelen en stoffen op de juiste manier gebruiken Veiligheidsvoorzieningen juist en steeds gebruiken Gevaarlijke situaties, onmiddellijk gevaar, gebreken, fouten bijna -ongevallen melden Meewerken aan veiligheidsbeleid Instructies opvolgen Veilige en gezonde werkomgeving Informatie en opleiding Onderbreking van het werk, bij onmiddellijk gevaar

15 De Preventiediensten Staan de Directie en HL bij met veiligheidsadviezen IDPBW EDPBW Moet worden opgericht Moet worden aangesloten Ondersteunen van het veiligheidsbeleid Aanvullende advieserende taken o.a. gezondheidstoezicht Onderzoek van ongevallen en bijna-ongevallen Oplossingen voorstellen voor het aanpassen van het werk aan de mens

16 Doel : Gezondheid van de werknemer beschermen
Gezondheidstoezicht Doel : Gezondheid van de werknemer beschermen Werknemers met verhoogd risico op gezondheidsaandoeningen Functies met verhoogde waakzaamheid of bijzondere risico’s. Spontane consultaties i.v.m. werkgebonden klachten

17 Externe dienst voor technische controle (EDTC)
Elektrische installaties Gespecialiseerde onafhankelijke controle Kettingen en hijsbanden Hijswerktuigen Valbeveiliging Verslag van onderzoek

18 Comité PBW Vanaf 50 werknemers Afvaardiging werkgevers
Afvaardiging werknemers Syndicaal verkozen Formuleert adviezen i.v.m. preventiebeleid. Soms is advies verplicht bvb. aankoop PBM Preventieadviseur

19 Toezicht Inspecteurs van de overheid Controleren de naleving van de regels i.v.m. veiligheid en gezondheid Onderzoeken van ongevallen en klachten Mogen steeds de werkpost bezoeken Kunnen waarschuwingen en raad geven Bij inbreuken maken ze een proces-verbaal op Bij onmiddellijk dreigend gevaar leggen ze de werkzaamheden stil Toezicht Welzijn op het werk Basis Chemische risico’s Sociale wetten

20 Seveso -bedrijven Bedrijven met zeer grote risico’s o.a. chemische en petrochemische bedrijven. Speciale wetten, reglementen en inspecties

21 Samenvattend Welzijnswet CODEX ARAB Welzijnsbeleid Risico
Basis voor de regelgeving over veiligheid en gezondheid op het werk CODEX ARAB Specifieke bepalingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren Risico Risico – analyse als vertrekpunt van preventiemaatregelen Welzijnsbeleid Werkgever Werknemer Preventiediensten HL CPBW


Download ppt "Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt"

Verwante presentaties


Ads door Google