De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn op het werk Verantwoordelijkheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn op het werk Verantwoordelijkheden"— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn op het werk Verantwoordelijkheden
Els Debacker

2 Welzijn op het werk Welzijnswet ( ) : al het nodige doen wat vereist is om de welzijn te garanderen en te bevorderen bij de uitvoering van het werk KB van : Beleid o.v.v. dynamische risicobeheersingssysteem Risicoanalyse opmaken Maatregelen = RISICOBEHEERSING Evaluatie van beleid (bvb na ongeval) = DYNAMISCH

3 Welzijnswet art.5 - Verplichtingen van de werkgever
De nodige maatregelen treffen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Het welzijnsbeleid en strategie bepalen Een dynamische risicobeheersingssysteem opzetten De wetgeving laten respecteren De specifieke verantwoordelijkheden, taken en missies bepalen De risico’s analyseren en preventiemaatregelen voorstellen De vorming en informeren van het personeel verzekeren Maatregelen nemen in geval van ernstig en dringend gevaar Een globaal en jaarlijks actieplan opstellen Waken over, evalueren en aanpassen van het welzijnsbeleid en zijn resultaten Het preventiecomité (CPBW) voorzitten

4 KB 27.03.98 – art.13 : Rol van hiërarchische lijn
Voorstellen en adviezen aan werkgever Onderzoek bij arbeidsongeval en incidenten  maatregelen voorstellen Effectieve controle op arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen Tijdig advies vragen aan Preventiediensten Controle taken : hebben werknemers vereiste bekwaamheid, opleiding, instructies ontvangen Waken over naleving van instructies Nakijken of werknemer alle inlichtingen heeft gekregen en begrepen

5 Heeft de werknemer ook verplichtingen?
Welzijnswet art. 6 : Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen Op juiste wijze machines, toestellen, gereedschappen, .. gebruiken Op juiste wijze PBM gebruiken en na gebruik weer opbergen Specifieke veiligheidsvoorzieningen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op juiste wijze gebruiken Werkgever en IDPBW verwittigen indien onmiddellijk en ernstig gevaar Bijstand verlenen aan werkgever en IDPBW voor uitvoering taken en verplichtingen Bijstand verlenen aan werkgever en IDPBW zodat werkgever veilige werkomstandigheden kan creëren Op positieve wijze bijdragen tot preventiebeleid


Download ppt "Welzijn op het werk Verantwoordelijkheden"

Verwante presentaties


Ads door Google