De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Riolen, reservoirs, tanks, kelders,leidingen, schachten, kokers…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Riolen, reservoirs, tanks, kelders,leidingen, schachten, kokers…"— Transcript van de presentatie:

1 Riolen, reservoirs, tanks, kelders,leidingen, schachten, kokers…
Vochtig, donker, slecht geventileerd

2 Wat is een besloten ruimte ?
Nauwe toegang Nauwelijks natuurlijke ventilatie/verluchting Slechte vluchtmogelijkheid Slechte verluchting Weinig bewegingsruimte Kleine vochtige onhandige ruimte Kabels op onverwachte plaatsen Niet bestemd voor langdurig verblijf

3 Welke risico’s ? Brand- en explosie Explosiegrens wordt bereikt
Ontvlambare gassen zwaarder dan lucht

4 Verstikking Onvoldoende verluchting Zuurstofgehalte daalt
Vervuiling neemt toe

5 Vergiftiging Vlug te hoge concentratie gev.prod.
Lekkende leidingen, uitwaseming

6 Elektrocutie Vochtige ruimtes Elektrisch geleidend

7 Knellen Vallen en uitglijden Lawaai Te kleine ruimte Roerwerk aanwezig
Vochtigheid en mosvorming Kabels en andere obstakels Lawaai Versterking van elk geluid (klankkasteffect)

8 Veiligheidsmaatregelen
Werkvergunning Metingen Alvorens de ruimte te betreden Zuurstofgehalte boven 19% Damp- gasconcentratie is lager dan 10% van de onderste explosiegrens Concentratie gevaarlijk product is lager dan de grenswaarde Onderste explosiegrens : Laagste verhouding van een product t.o.v. de omgevingslucht waarbij er een explosie kan ontstaan.(zie hfst brand) Grenswaarde : Maximum toegelaten gebruikersconcentratie van een product.(zie hfst gev.producten)

9 Veiligheidsmaatregelen
Verluchting of ventilatie Productieproces zelf Afzuiging Omgeving Lekken Ventilatie

10 Min. 2 personen 1 binnen, 1 buiten (VW)
Veiligheidsmaatregelen Veiligheidswacht Min. 2 personen 1 binnen, 1 buiten (VW) Taken VW : communicatie onderhouden ventilatie-inrichting nazien hulpdiensten verwittigen hulp bieden Evacuatie

11 Veiligheidsmaatregelen
Toegangsvoorwaarden Geldige werkvergunning Aanwezigheid van een veiligheidswacht Goede toegankelijkheid Uitgangen vrijhouden Signalisatie aan de buitenkant Ruimte zo veel mogelijk vrijhouden van gev.prod. Toevoerleidingen zijn losgekoppeld of steekflenzen Niet voor personen onder de 18 jaar Evacuatie moet mogelijk zijn

12 Veiligheidsmaatregelen
Verblijfsduur Zo kort mogelijk Elektrocutie Toestellen op veiligheidsspanning Eventuele elektrische installatie in de besloten ruimte spanningsvrij maken. Werken aan elektriciteit steeds spanningsloos Speciale aandacht voor de isolatie van elektrische snoeren

13 Veiligheidsmaatregelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen Standaard : Overall Veiligheidsbril Veiligheidshandschoenen Veiligheidsschoenen/laarzen Veiligheidshelm Eventueel aangevuld met : Onafhankelijke ademhalingsbescherming Gehoorbescherming Harnas : verplicht indien gev. gassen aanwezig

14 Specifieke risicovolle apparaten
Apparaten met bewegende delen O.a. roerwerken – kunnen onverwacht worden ingeschakeld. – schakelaar vergrendelen Zuurstof- en gasflessen Op lekken controleren Flessen buiten laten staan Tijdens pauzes en op het einde van de werken – branders en slangen buiten.

15 Specifieke risicovolle werkzaamheden
Lassen en snijden Brandbare stoffen weghalen/afdekken Blusmiddelen binnen handbereik houden Extra opletten voor zuurstoflek Plaatselijke afzuiging voor lasdampen voorzien Veiligheidsspanning bij elektrisch lassen Transformator buiten de besloten ruimte plaatsen

16 Specifieke risicovolle werkzaamheden
Werken met verf, vernis of oplosmidd. Onafhankelijke adembescherming >grenswaarde Verluchting/afzuiging > 10%onderste expl.grens Geaarde verfspuitinstallatie gebruiken (stat.elektr.) Ventileren tot enkele dagen na het verven (concentratie controleren) Ruimte niet afsluiten ( sommige verfproducten verbruiken zuurstof tijdens drogen)

17 Samenvattend Risico’s Preventie
Moeilijk toegankelijk, vochtig en onhandig Slechte verluchting - grenswaarde hhhh Brandgevaar hhhh Geleiding hhhh Electrocutiegevaar hhhh Draaiende delen Preventie Werkvergunning noodzakelijk Zuurstofgehalte meten Verluchting/ventilatie voorzien Veiligheidsspanning Veiligheidswacht voorzien PBM’s dragen Gasflessen buiten

18 Risico’ en maatregelen bij werken in RIOLEN


Download ppt "Riolen, reservoirs, tanks, kelders,leidingen, schachten, kokers…"

Verwante presentaties


Ads door Google