De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1"— Transcript van de presentatie:

1 VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1
Elektriciteit Normen NEN 1010, NEN 1041, NEN 3140, Ex,etc. Oorzaken van ongevallen Ondeugdelijke of defecte apparaten Slechte of ontbrekende aardverbinding Verkeerde zekering Werken aan onder spanning Gevaar Stroomdoorgang door het lichaam Verwonding door vuurverschijnselen Schrikken door schok Brand en explosiegevaar Statische elektrische oplading Regels voor werken met elektriciteit Goedgekeurd gereedschap, materiaal Spanningsloos (controle), Vergunning Beveiligingen Gebruik van een veilige spanning

2 VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1
Gevarenzone indeling Zone 0. 1, 2, NGG, AG Indeling gevarenbronnen (continue, primair, secundair) Maatregelen om ontsteking te voorkomen Beschermingsgraad tegen aanraking Gebruiksomstandigheden afstemmen met IP-graad Persoonlijke bescherming Rubber handschoenen (isolatie) Speciale veiligheidsschoenen Veiligheidsbril (vonken, spatten)

3 VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1
Chemicaliën Voorkomen Als gas, damp, vloeistof, vaste stof, nevel, fijn stof Lucht Lucht bevat 21% zuurstof Te laag zuurstofpercentage: levensgevaar Te hoog zuurstofpercentage: brandgevaar Vrijkomen Lekkage, monsterneming, schoonmaak Onderhoud, inspectie Brand, explosie, chemische reactie Verspreiding De hoeveelheid die vrijkomt Druk, temperatuur Grootte van opening, oppervlakte Verspreiding in de lucht Luchtbeweging Relatieve dichtheid t.o.v. lucht Vermenging met lucht

4 VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1
Brand en explosiegevaar Brandbare stof Poetslappen, hout, staalwol, olie, benzine Zuurstof Boven % Zuivere zuurstof extra voorzichtigheid Ontbrandingstemperatuur Ontstekingsbronnen met voldoende energie Zelfontbrandingtemperatuur Mengverhouding Explosiegebied Katalysator Positieve invloed (versnellen, zelfontbranding) Negatieve invloed (doven, poeder, halon)

5 VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1
Explosiegevaar Fysische explosie Bezwijken door inwendige druk of verzwakking Chemische explosie Heterogene explosie (deflagratie, detonatie) Homogene explosie (spontaan, dieselmotor) Run-away reactie (interne warmteontwikkeling) Stof explosie Poeders van brandbare stoffen Secundaire explosies Explosiegrenzen Onderste explosiegrens (LEL) Explosiegevaar werkomgeving ( < 10% LEL) Pyrofore stoffen Ontbranding bij contact met lucht of bij wrijving Witte fosfor, zwavel

6 VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1
Brandgevaar Voor mensen Inademing giftige rookgassen Inademing hete lucht Vermindering zuurstofpercentage Stralingswarmte van vlamfront Boil-out (tank) of Bleve (LPG) Verloop van brand Ontstaan van brand (melding, evacuatie, bluspoging) Vlamuitbreiding (na minuten) Vol ontwikkelde brand ( C) Uitdoven van de brand (blussen, uitbranden) Brandvoorschriften Bouwvoorschriften (materiaal klasse, brandweerstand) Compartimentering Vergunningen Verzekering, inspecties


Download ppt "VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1"

Verwante presentaties


Ads door Google