De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Incidenten met gevaarlijke stoffen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Incidenten met gevaarlijke stoffen"— Transcript van de presentatie:

1 Incidenten met gevaarlijke stoffen
Een leiddraad voor de ploeg die eerst ter plaatse is

2 Doel Wij zijn geen chemici en fysici... Identificeren
Gebruik van naslagwerken: + juiste interpretatie => Correcte gevaarsinschatting

3 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden
Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting ERICards BIG Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

4 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden
Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting ERICards BIG Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

5 Beeldvorming Meteo: Betrokken product? Lek? Brand? Omgeving
Wind, temperatuur, neerslag, ... Verwachting Betrokken product? Lek? Brand? Omgeving Bebouwing, scholen, ... Slachtoffers? Expert ter plaatse? Chauffeur, bedrijf, ...

6 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden
Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting ERICards BIG Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

7 Identificatie ADR borden Pictogrammen Maar ook: GEVI code UN nummer
Bestuurder Bedrijf Boorddocumenten ...

8 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden
Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting ERICards BIG Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

9 Interpretatie Afhankelijk van aard naslagwerk is weinig of veel kennis nodig om een correcte inschatting te maken ERICards en BIG: hands-on info Chemiekaarten en BIG: vergen reeds stevige achtergrond Kennis van bepaalde begrippen noodzakelijk -> volgende slides

10 Belangrijke begrippen - Naamgeving
Stofnaam Naam commercieel product Chemische benaming / formule UN-nr, CAS-nr Voorkomen: drukhouder, verdund, ... => Zorg dat je het juiste product opzoekt!

11 Belangrijke begrippen - Omschrijving
Vaste stoffen Vloeistoffen Gassen (samengeperst, tot vloeistof verdicht of gekoeld, opgelost) Geur, kleur, ...

12 Belangrijke begrippen - Gevarendiamant

13 Belangrijke begrippen – GEVI code
HOOFDGEVAAR (direct) 2 gas 3 ontvlambare vloeistof 4 ontvlambare vaste stof 5 verbranding bevorderende stof of organische peroxide 6 giftige stof 7 radioactieve stof 8 bijtende stof 9 diverse gevaren NEVENGEVAAR (bijkomend) 0 geen nevengevaar 1 ontploffingsgevaar 2 gevaar voor vrijkomend gas 3 gevaar voor ontbranding 4 in gesmolten toestand 5 gevaar voor oxiderende werking 6 gevaar voor vergiftiging 8 gevaar voor corrosie 9 gevaar voor een spontane en hevige reactie als gevolg van een spontane ontbinding of van de polymerisatie

14 Belangrijke begrippen – GEVI code
Speciale combinaties! 22 diep gekoeld gas X333 Pyrofore vloeistof, reageert gevaarlijk met water X423 ontvlambare vaste stof die met water gevaarlijk reageert, waarbij brandbare gassen ontstaan X462 ontvlambare vaste stof die met water gevaarlijk reageert, waarbij giftige gassen vrijkomen

15 Belangrijke begrippen – Concentraties
MAC-waarde wordt veel gebruikt (zeer conservatief) MAC-C (ceiling of plafond waarde) MAC-H (huid) Nederland: interventiewaarden (1u) VRW AGW LBW

16 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen
Kook- en smeltpunt Vlampunt: T voldoende damp ontsteking Ifv omgevingstemperatuur Zelfontbrandingstemeratuur Relatieve dichtheid Damp tov lucht Vloeistof/vaste stof tov water

17 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen
Dampspanning: NIET VLUCHTIG < 0,1 bv. Ethyleenglycol ( 0.07) WEINIG VLUCHTIG < 10 bv. Diesel (<1) VLUCHTIG 10 – 100 bv. Water (26) ethanol (58.5) ZEER VLUCHTIG 100 – 1013 bv. Hexaan (160) - Ether (590) UITERST VLUCHTIG > (onder druk tot vloeistof verdicht gas) Ifv omgevingstemperatuur

18 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen
Dampspanning – interpretatie Zuurstofnood: 100mbar op 1bar omgevingdruk = 10l damp op 100l damp/lucht = 90l lucht => 90 * 20,9 = 18,8% zuurstof Vuistregel: DS/10 = max. Dampconcentratie in vol% Vuistregel: DS*1000 = max. Dampconcentratie in ppm Relatie met explosiegrenzen Vb. Ethanol 58,5mbar => max. Concentratie 5,85% => Exgrenzen: 1,1 – 7,5% => direct gevaar Gifwolkgevoeligheid Zeer toxisch en hoge DS => gevaarlijk!

19 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen
Oplosbaarheid in water (g/100ml) Schuimkeuze Neerslaan gaswolk (vb. NH3, HCL dampen) Verdunnen Explosiegrenzen Minimale ontstekingsenergie Vonk staal op staal: ong. 0,25mJ Soortelijke geleiding = elctr. oplaadbaarh. Gevaar indien < 104 pS/m

20 Belangrijke begrippen – Fysische eigenschappen
Log P octanol/water: milieu schadelijkheid vb. Waarde = 3 => stof lost 1000 keer beter op in octanol dan in water

21 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden
Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting ERICards BIG Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

22 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden
Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting ERICards BIG Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes

23 Overzicht Belang van beeldvorming tijdens aanrijden
Identificatie van de gevaren Gevaarsinschatting ERICards BIG Chemiekaarten ... Hulpmiddeltjes


Download ppt "Incidenten met gevaarlijke stoffen"

Verwante presentaties


Ads door Google