De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOOLBOX MEETING CLEANING & STOCK

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOOLBOX MEETING CLEANING & STOCK"— Transcript van de presentatie:

1 TOOLBOX MEETING CLEANING & STOCK
GEVAARLIJKE PRODUKTEN

2 1. WETGEVING Vanaf 1 december 2010
De nieuwe Europese verordening “CLP, Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures” wordt van toepassing voor alle produkten. In sommige gevallen is een afwijking mogelijk tot 2012. De oude pictogrammen (vierkant en oranje) zullen geleidelijk worden vervangen door nieuwe symbolen in een ruitvorm, bestaande uit een zwart symbool op een met rood omlijnde witte achtergrond.

3 2. PICTOGRAM Fysieke risico’s:
explosie, zelfontbrandende stoffen, organische peroxiden Ontplofbaar = explodeert Fysieke risico’s: Oxiderende gassen, oxiderende vloeistoffen, oxiderende vaste stoffen Oxiderend = doet ontvlammen

4 2. PICTOGRAM Fysieke risico’s:
brandbare gassen, spuitbussen met brandbaar gas, brandbare vloeistoffen en stoffen, zelfontbrandende vloeistoffen en vaste stoffen, stoffen die in contact met water brandbare gassen vormen, voor zelfverhitting vatbare stoffen, organische peroxiden ontvlambaar = brand Gevaren voor gezondheid: brandwonden, oogletsel Fysieke risico’s: corrosief voor metalen Corrosief = bijtend

5 Gevaarlijk voor het milieu
2. PICTOGRAM Gevaren voor de gezondheid: In hoge mate giftig giftig = dodelijk Gevaren voor het aquatisch milieu Gevaarlijk voor het milieu = vervuilend

6 3. NIEUWE PICTOGRAM Gevaren voor de gezondheid:
In hoge mate giftig, huidirritatie, oogirritatie, giftig voor bepaalde organen - eenmalige blootstelling, verhoogde gevoeligheid van de huid = beinvloedt de gezondheid Schadelijk, irriterend Gevaren voor de gezondheid: mutageniteit in zaadcellen, kankerverwekkend, schadelijk voor de voortplanting, giftig voor bepaalde organen - eenmalige blootstelling - herhaalde blootstelling, verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen, gevaar bij inademing = brengt de gezondheid ernstige schade toe

7 3. NIEUWE PICTOGRAM Fysieke risico’s: gas onder druk = onder druk

8 In het Paleis voor Schone Kunsten
4. PROCEDURE In het Paleis voor Schone Kunsten Voor alle medewerkers


Download ppt "TOOLBOX MEETING CLEANING & STOCK"

Verwante presentaties


Ads door Google