De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking met het labo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking met het labo"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking met het labo

2 1. Veiligheidsregels voor de leerlingen
 Lezen…  Moeten toegepast worden tijdens labo’s !!! 2. Het gebruikte labomateriaal

3 3. Gevaarsymbolen en -aanduidingen
GHS 01  Ontplofbaar Bij contact met vlammen, vonken, statische elektriciteit, warmte, schokken, wrijving…

4 GHS 02  Ontvlambaar Bij contact met vlammen, vonken, statische elektriciteit, warmte, schokken, wrijving… Bij contact met lucht of water. GHS 03  Oxiderend Kunnen brand veroorzaken of versterken.

5 GHS 04  Houder onder druk Gas, samengeperst of vloeibaar gemaakt. Kan ontploffen, bevriezing, koude verbranding of verstikking veroorzaken. GHS 05  Corrosief of bijtend

6 GHS 06  Giftig Effecten variëren van misselijkheid, braken, hoofdpijn, flauwvallen… tot overlijden. GHS 07  Irriterend, sensibiliserend en schadelijk Irritatie van ogen, keel, neus, huid… Slaperigheid, duiziligheid…

7 GHS 08  Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
GHS 09  Stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu

8 4. H- en P-zinnen H-zinnen: gevaaraanduidingen (Hazard = gevaar)
P-zinnen: voorzorgsmaatregelen (Precaution = voorzorg) Voorbeelden: H220: Zeer licht ontvlambaar gas H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken P222: Contact met de lucht vermijden P273: Voorkom lozing in het milieu


Download ppt "Kennismaking met het labo"

Verwante presentaties


Ads door Google