De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harmonisatie, al een heel eind op weg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harmonisatie, al een heel eind op weg"— Transcript van de presentatie:

1 Harmonisatie, al een heel eind op weg
Transport en EU-GHS Harmonisatie, al een heel eind op weg

2 UN-GHS, EU-GHS en transport
verordening UN GHS ADR RID ADN ICAO IMDG Code UN TDG Oranje boek Bulk binnenvaart Bulk zeevaart

3 Zelfde criteria, andere etiketten: explosieven
EU-GHS Transport Ontplofbare stoffen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 1.4, 1.5, 1.6

4 Zelfde criteria, andere etiketten : gassen
EU-GHS Transport Gassen Ontvlambaar Cat 1 Ontvlambaar 2.1 Ontvlambaar Cat 2 Niet toxisch Gas Niet ontvlambaar, niet toxisch 2.2 gas Oxiderend gas Oxiderend (sub-risk) Toxisch gas

5 voorstel UN GHS dec 2009 In EU-GHS veel etiketten op cylinder.
Voorstel UN GHS dec 2009: verwijder “gas cylinder” pictogram Als dat wordt aangenomen: - stikstof in EU-GHS: geen pictogram, wel waarschuwingszinnen - stikstof in transport:

6 Zelfde criteria, andere etiketten: brandbare stoffen
EU-GHS Transport Ontvlambare vloeistoffen Cat 1, 2 en 3 Class 3 vaste stoffen Cat 1 en 2 Class 4.1 Zelfontledende Stoffen Typen A- F A en B B - F Cl 4.1, B-F B B-F

7 Zelfde criteria, andere etiketten: pyroforen/zelfverhitting/stoffen die met water brandbare gassen afgeven EU-GHS Transport Pyrofore stoffen Pyrofore stoffen Class 4.2 Stoffen vatbaar voor zelfverhitting Cat 1 en 2 Bij contact met water ontvlambare gassen Class 4.3

8 Zelfde criteria, andere etiketten
EU-GHS Transport Oxiderende stoffen Cat 1,2 en 3 Organische Peroxiden A-G A, B B -F B*-F * Expl etiket

9 Zelfde criteria, andere etiketten: gezondheidsgevaren
EU-GHS Transport Acute toxiciteit Cat 1, 2, 3 Toxische stoffen Class 6.1 Cat 4 niet Inhalatie allergeen Cat 1 Mutageen Cat 1 en 2 Kankerverwekkend Cat 1 of 2 Reprotoxiciteit Cat 1, 2; TOST Niet, maar sommige in Class 9 Huid Allergeen Cat 1

10 Zelfde criteria, andere etiketten – bijtende stoffen
EU-GHS Transport Bijtende Stoffen Cat 1A ,1B, 1C Corrosieve Class 8 Irriterende Cat 2 niet Oogirritatie Cat 1

11 Verschillen bij bijtende stoffen
Transport niet helemaal met UN GHS geharmoniseerd NL voorstel voor harmonisatie in UN transport Huidige situatie transport: - testen in transport nu nog alleen in vivo; in vitro per 1 jan 2011 - ook indeling op basis van ervaring - geen rekenmethode voor mengsels Irritatie voor de huid- en oogletsel zal niet voor transport worden opgenomen.

12 Andere criteria, andere etiketten: gevaar voor aquatisch milieu
EU-GHS Transport Acute aquatic tox Cat 1 Chronische tox Cat 1 en 2 Acute Aquatic tox Cat 2 en 3 Chronische tox 3 en 4 Niet voor verpakt, wel voor tankschepen Gevaar voor Ozon-laag niet Voor tankschepen aanvullende criteria

13 Infectueuze stoffen en Radioactieve stoffen
Bij vervoer: etiketten voor infectueuze stoffen (Class 6.2) ook etiketten voor radioactieve stoffen (Class 7)

14 EU Verordening art. 33 Verpakkingen
Als buitenverpakking is voorzien van transportetiketten met hetzelfde pictogram ⇒ geen EU-GHS etiketten nodig, mag wel Voor transport geen etiket op buitenverpakking nodig ⇒ EU-GHS etiketten plakken Bij enkelvoudige verpakking gemerkt met transport etiketten met hetzelfde pictogram ⇒ geen EU-GHS etiket nodig

15 Merken voor transport Op elke verpakking UN nummer
Juiste chemische benaming Transport etiketten Voor Limited quantities: Geen naam, wel merken met UN no of LQ per 1 jan 2011:

16 Merken enkelvoudige verpakking (MO 206: t/m 31-12-2009 geen milieuetiket nodig)

17 Voorbeeld merken enkelvoudige verpakking in oververpakking

18 Voorbeeld Merken Limited quantities

19 Voorbeeld merken als voor vervoer ongevaarlijk

20 Stoffenlijsten In EU-GHS zijn voorlopig de indelingen van de oude Stoffenrichtlijn 67/548/EEC aangehouden. In transport zijn de oude indelingen van de met naam genoemde stoffen aangehouden. GEVOLG: Zelfde criteria, toch verschillen, met name bij mengsels en oplossingen. NOG VERDERE HARMONISATIE NOODZAKELIJK


Download ppt "Harmonisatie, al een heel eind op weg"

Verwante presentaties


Ads door Google