De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chemicaliën Op School 11 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chemicaliën Op School 11 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Chemicaliën Op School 11 oktober 2008

2 Programma Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën
Adviezen bij gebruik van chemicaliën Vergunningen Opslag van stoffen GHS: nieuwe indeling en etikettering Afvalbeheer

3 Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën
Herkomst en draagwijdte Gebaseerd op inventaris van verschillende scholen Selectie van  400 stoffen en preparaten Lijst is noch volledig noch beperkend

4 Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën
Motivatie van de adviezen Gebaseerd op kenmerken veiligheid, gezondheid & milieu

5 Kenmerken veiligheid en gezondheid:
Gevarenschaal gebaseerd op de R-zinnen Veiligheid bv: R1 (in droge toestand ontplofbaar): gewicht 12 R11 (licht ontvlambaar): gewicht 7 Gezondheid R20 (schadelijk bij inademing): gewicht 4 R45 (kan kanker veroorzaken): gewicht 14

6 Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën
Motivatie van de adviezen Gebaseerd op kenmerken veiligheid, gezondheid & milieu belangrijkheid vanuit didactisch en technisch oogpunt beschikbaarheid van alternatieven in die volgorde

7 Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën
Afdwingbaarheid van de adviezen te interpreteren als adviezen Wet Welzijn, art. 5 werkgever moet risico’s voorkomen vervangen van wat gevaarlijk is door wat minder gevaarlijk is preventiemaatregelen nemen COS-lijst gebruiken als instrument om aan deze verplichtingen te voldoen

8 Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën
Leerlingen-proeven in studierichtingen met chemie als hoofdvak Etiketgegevens WGK-codes (milieu) Demonstratie-proeven Leerlingen-proeven

9 Aanbevelingslijst gebruik van chemicaliën
ook opgenomen in de Databank Gevaarlijke Stoffen (DBGS)

10 Adviezen bij gebruik van chemicaliën

11 Vergunningen bv: salicylzuur, kaliumjodide (?)
KB van 12/04/1974 betreffende sommige verrichtingen i.v.m. stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking bv: salicylzuur, kaliumjodide (?) aanvraag bij Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten vergunning is kosteloos en 5 jaar geldig

12 Opslag van stoffen Gescheiden opslag (compartimentering)
Vlarem II, art Voorzorgsmaatregelen om contact te vermijden tussen stoffen die gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken (zeer) licht ontvlambare stoffen  oxiderende stoffen corrosieve vloeistoffen  overige stoffen oxiderende stoffen  reducerende stoffen zuren  basen organische zuren  anorganische zuren peroxiden  overige stoffen lekbakken onder recipiënten met vloeistoffen

13 Opslag van stoffen (Zeer) licht ontvlambare vloeistoffen
ARAB art. 52 KB 13/3/1998 (opslag van (zeer) licht ontvlambare en brandbare vloeistoffen Vlarem II art  50 l licht ontvlambare vloeistoffen  50 kg stoffen die bij contact met water brandbare gassen vrijmaken in lokalen van groep 1 (speciale voorzorgen tegen brandgevaar) mag ook in brandwerende veiligheidskasten met zelfsluitende deuren

14 Opslag van stoffen (Zeer) licht ontvlambare vloeistoffen
niet meer dan het strikte minimum in les- en praktijklokalen (geldt ook voor giftige vloeistoffen) glazen recipiënten: maximum inhoud van 3 l opslagruimte voldoende geventileerd (vermijden van explosieve atmosfeer) sla licht ontvlambare vloeistoffen nooit op in een gewone koelkast in gesloten recipiënten en beschermd tegen warmtestraling

15 Opslag van stoffen (Zeer) giftige stoffen ARAB art. 723bis19
lijst van stoffen die achter slot moeten bewaard worden (mag ook in een gesloten kast)

16 Lijst producten achter slot te bewaren (ARAB art. 723bis19)

17 Opslag van stoffen (Zeer) giftige stoffen ARAB art. 723bis19
lijst van stoffen die achter slot moeten bewaard worden (mag ook in een gesloten kast) Advies COS: bewaar alle T- en T+-stoffen achter slot!

18 Opslag van stoffen Tips!
alkalimetalen in tweede onbreekbaar recipiënt, gevuld met zand dibroom in tweede onbreekbaar recipiënt, gevuld met Na2S2O3 grote recipiënten met vloeistoffen op onderste schappen schappen van opstaande rand voorzien

19 Opslag van gassen Vlarem afd. 5.16.5 ARAB art. 52
 300 l: strikte eisen aan opslagplaats hoeveelheden van ontvlambare en giftige gassen in les- en praktijklokalen tot een strikt minimum beperken

20 Opslag van stoffen in het leslokaal?
(zeer) licht ontvlambare of giftige vloeistoffen en gassen: enkel het strikte minimum bepaalde giftige stoffen achter slot (advies: alle T- en T+-stoffen) blootstellingsnormen (grenswaarden) respecteren: eventueel bijkomende ventilatie voorzien

21 GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)
Nieuwe etikettering Nieuwe gevarensymbolen EU GHS

22 GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)
Nieuwe etikettering Nieuwe zinnen Uitdrukking ´gevaar´ of ´waarschuwing´ onder het symbool R(isk)-zinnen  H(azard)-zinnen S(afety)-zinnen  P(recaution)-zinnen

23 GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)
Nieuwe classificatie EU Zeer giftig Zeer giftig bij opname door de mond Giftig Giftig bij opname door de mond Schadelijk Schadelijk bij opname door de mond LD50 <=5 5-25 25-50 50-200 GHS Cat. 1 Cat.2 Cat.3 Cat. 4 Gevaar Dodelijk bij inslikken Dodelijk bij inslikken Giftig bij inslikken Waarschuwing Schadelijk bij inslikken

24 GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)
Timing In voege vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen 1 juni 2015 voor mengsels


Download ppt "Chemicaliën Op School 11 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google