De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheikunde 3HV H5 chemische reacties SV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheikunde 3HV H5 chemische reacties SV"— Transcript van de presentatie:

1 Scheikunde 3HV H5 chemische reacties SV
Vandaag Samenvatting H5 CM t/m 77 + test jezelf Maken herhaling H5

2 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
Brandstof zuurstof Ontbrandings-temperatuur 5.1 Brand Brand driehoek: 3 voorwaarden

3 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
Blussen door de minimaal 1 van de 3 voorwaarden weg te nemen zuurstof: Deksel op de pan Schuim Branddekken Zand Brandstof: Brandgang Nat houden omgeving Toevoer stoppen Ontbrandingstemperatuur: Koelen met water CO2 blusser

4 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
Brand preventie Het voorkomen van een brand en de gevolgen door voorzorgsmaatregelen. Blusapparatuur aanwezig Brandwerende materialen gebruiken Vluchtroutes Nooddeuren Branddeuren(sluiten zich bij brand)

5 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.2 Verbranding van niet ontleedbare stoffen Oxidatiereactie: Een reactie met zuurstof Verbrandingsreactie Een reactie met zuurstof waarbij vuurverschijnselen voorkomen Corrosie Een reactie van een metaal met zuurstof en water(damp). Bij ijzer heet dit roesten

6 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.2 Verbranding van niet ontleedbare stoffen Bij de verbranding van een niet-ontleedbare stof ontstaat een nieuwe stof: een oxide Voorbeeld (woorden) Magnesium(vast) + Zuurstof(gas)  Magnesiumoxide (vast) Voorbeeld (symbolen) Mg(s) + O(g)  Mg,O(s)

7 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.3 Herkenningsreacties Reagentia Een reagens is een stof waarmee je een andere stof kunt aantonen. (meervoud: reagentia) kwaliteit van een reagens Selectiviteit: Het reagens toont 1 stof aan Gevoeligheid: Het reagens reageert al met heel weinig stof

8 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.3 Herkenningsreacties Bekende reagentia reagens toont aan waarnemingen Wit kopersulfaat Water Witte vaste stof wordt blauw kalkwater Koolstof -dioxide De kleurloze vloeistof verandert ontstaat een witte suspensie Joodwater Zwavel- dioxide De gele vloeistof verdwijnt, er ontstaat een kleurloze vloeistof

9 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.4 Verbranding van ontleedbare stoffen Bij de verbranding van een ontleedbare stof ontstaan een nieuwe stoffen: oxides van de elementen die verbrand zijn. Schematisch voorbeeld (woorden) Stof AB + Zuurstof(gas)  A-oxide (vast) + B-oxide (vast) Schematisch voorbeeld (symbolen) A,B(s) + O(g)  A,O(s) + B,O(s)

10 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.4 Verbranding van ontleedbare stoffen Als er bij een verbranding voldoende zuurstof aanwezig is dan spreek je een volledige verbranding. Volledige verbranding methaan(aardgas) (woorden) methaan(gas) + zuurstof(gas)  koolstofdioxide(gas) + water(gas) Volledige verbranding methaan(aardgas) (symbolen) C,H(g) + O(g)  C,O(g) + H,O(g)

11 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.4 Verbranding van ontleedbare stoffen Als er bij een verbranding onvoldoende zuurstof aanwezig is dan spreek je een onvolledige verbranding. Onvolledige verbranding methaan(aardgas) (woorden) methaan(gas) + zuurstof(gas)  koolstofdioxide(gas) + water(gas) + koolstofmono-oxide(gas) + roet(vast) Onvolledige verbranding methaan(aardgas) (symbolen) C,H(g) + O(g)  C,O(g) + H,O(g) + C,O(g) + C(s)

12 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.4 Verbranding van ontleedbare stoffen volledige verbranding Er is sprake van een kleurloze of blauwe vlam Onvolledige verbranding Er is sprake van een oranje (roetende) vlam

13 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.4 Verbranding van ontleedbare stoffen Stoffen die voornamelijk bestaan uit koolstof en waterstof worden koolwaterstoffen genoemd. Voorbeelden aardolie producten: benzine, diesel, kerosine hout suiker methaan, propaan, butaan

14 Scheikunde 3HV H5 Verbrandingen
5.5 Explosies Een explosie is een heel snelle verbranding. Voor een explosie zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk. Voorwaarden brandstof zuurstof ontbrandingstemperatuur Ideaal mengsel: brandstof en zuurstof in de juiste verhouding


Download ppt "Scheikunde 3HV H5 chemische reacties SV"

Verwante presentaties


Ads door Google