De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chemische reacties Reactieschema: Beginstoffen -> reactieproducten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chemische reacties Reactieschema: Beginstoffen -> reactieproducten"— Transcript van de presentatie:

1 Chemische reacties Reactieschema: Beginstoffen -> reactieproducten
Fase aanduiding: s = vast (solid) l = vloeibaar (liquid) g = gas (gasvormig) aq = opgelost (in water)

2 Soorten chemische reacties
Vormingsreactie N2 +3 H2  2 NH3 Verbrandingsreactie 2 Fe + O2  2 FeO Ontledingsreactie Een reactie waarbij uit 1 stof, 2 of meer verschillende reactieproducten worden gevormd Demo ammoniumdichromaat Ammoniumdichromaat(s)  chroomoxide(s) + stikstof(g) + water (l) Fase- veranderingen zijn geen chemische reacties

3 Reactieschema vormingsreactie:
2 of meer beginstoffen -> 1 reactieproduct Bv: zoutzuur(g) + ammoniak (g) -> salmiak (s) Reactieschema ontledingsreactie: 1 beginstof -> 2 of meer reactieproducten Bv: water (l) -> waterstof (g) + zuurstof (g)

4 niet – ontleedbare stof
een stof die kan worden ontleed (meerdere “onderdelen”) niet – ontleedbare stof een stof die niet kan worden ontleed (1 “onderdeel”)

5 Ontledingsreacties Reactieschema: Thermolyse :
Ontleden met behulp van warmte Electrolyse : Ontleden met behulp van elektriciteit Fotolyse : Ontleden met behulp van licht

6 Ontleding dynamiet 4 C3H5(NO3)3 (l)→ 12 CO2 (g) + 10 H2O (g) + 6 N2 (g) + O2 (g)

7 Endotherm: Er moet energie worden toegevoegd! Exotherm : Er komt energie bij vrij

8 ENERGIE DIAGRAM ΔE = +76 kJ/mol CH4 (g) + 2 O2 (g) ΔE = -
CO2 (g) + 2 H2O (l)

9 Samenvatting video

10 Bespreken practicum Suiker  water + koolstof + brandbaar gas
Thermolyse= ontleding met behulp van verhitten Water  waterstofgas en zuurstofgas Electrolyse = ontleding met behulp van electriciteit Zilverchloride  zilver en chloorgas Fotolyse = ontleding met behulp van licht

11 IJzererts 2 Fe2O3 (s)  4 Fe (s) + 3 O2 (g) T=3000°C Fe2O3 (s) + 3 CO (g)  2 Fe (s) + 3 CO2 (g) T=2000°C Fe is door C, nog bros. C verwijderen door O2 over vloeibare ijzer te leiden. Er ontstaat CO Vergelijking? Productie ijzer

12 Welk van de onderstaande reacties is een ontledingsreactie?
A magnesium(s) + zuurstof  magnesiumoxide(s) B calcium(s) + water(l)  kalk(s) + waterstof(g) C suiker(s)  koolstof(s) + water(l) + brandbare gassen(g) D waterstof(g) + zuurstof(g)  water(l)

13 Welk van de onderstaande processen is niet exotherm?
A verbranding van aardgas B thermolyse van suiker C ontleding van ammoniumdichromaat D vorming van water

14 Welke van onderstaande reacties is een vormingsreactie?
A zilverchloride(s)  zilver(s) + chloor(g) B ijzer(s) + water(l) + zuurstof(g)  roest(s) C loodnitraat(s) + kaliumjodide(s)  loodjodide(s) + kaliumnitraat(s) D koperchloride(aq)  koper(s) + chloor(g)

15 Ontleding door middel van licht noemt men
A elektrolyse B thermolyse C fotosynthese D fotolyse

16 Dit kan zijn A elektrolyse B thermolyse C fotolyse D fotosynthese


Download ppt "Chemische reacties Reactieschema: Beginstoffen -> reactieproducten"

Verwante presentaties


Ads door Google