De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheidingsmethoden en reacties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheidingsmethoden en reacties"— Transcript van de presentatie:

1 Scheidingsmethoden en reacties

2 WELK VAN DEZE TWEE OPSTELLINGEN IS GESCHIKT OM UIT ZEEWATER DRINKWATER TE BEREIDEN?
A geen van beide B alleen opstelling 1 C alleen opstelling 2 D zowel opstelling 1 als opstelling 2

3 Bierbrouwen Gedroogde bloemen van hopplanten worden aan het brouwmengsel, dat vooral uit water bestaat, toegevoegd. Hop geeft een bittere smaak aan het brouwmengsel en daarmee aan het bier. Na enige tijd worden de resten van de hopbloemen door filtratie uit het mengsel verwijderd. Door welke scheidingsmethode komt de bittere smaakstof in het bier terecht? A adsorberen B destilleren C extraheren D indampen

4 Deze opstelling kan worden gebruikt bij:
A fotolyse B fotosynthese C elektrolyse D thermolyse

5 De scheidingsmethode filtreren is gebaseerd op het verschil in ………….
A kookpunt B dichtheid C deeltjesgrootte D oplosbaarheid

6 Dit kan men het beste doen door middel van A filtreren
Uit een mengsel van krijt, zout en water wil men het krijt terug winnen. Dit kan men het beste doen door middel van A filtreren B filtreren gevolgd door destilleren C filtreren gevolgd door indampen D indampen

7 Welke scheidingsmethode wordt gebruikt bij het winnen van zout uit zeewater?
A adsorberen B extraheren C filtreren D indampen

8 Men onderzoekt inkt met behulp van papierchromatografie
Men onderzoekt inkt met behulp van papierchromatografie. Bij deze proef is sprake van: A ontleding van een mengsel B ontleding van een zuivere stof C scheiding van een mengsel D scheiding van een zuivere stof

9 Welk van de onderstaande reacties is een ontledingsreactie?
A magnesium(s) + zuurstof  magnesiumoxide(s) B calcium(s) + water(l)  kalk(s) + waterstof(g) C suiker(s)  koolstof(s) + water(l) + brandbare gassen(g) D waterstof(g) + zuurstof(g)  water(l)

10 Welk van de onderstaande processen is niet exotherm?
A verbranding van aardgas B thermolyse van suiker C ontleding van ammoniumdichromaat D vorming van water

11 Welke van onderstaande reacties is een vormingsreactie?
A zilverchloride(s)  zilver(s) + chloor(g) B ijzer(s) + water(l) + zuurstof(g)  roest(s) C loodnitraat(s) + kaliumjodide(s)  loodjodide(s) + kaliumnitraat(s) D koperchloride(aq)  koper(s) + chloor(g)

12 Ontleding door middel van licht noemt men
A elektrolyse B thermolyse C fotosynthese D fotolyse

13 Welke methode is het meest geschikt om de rode kleurstof uit rodekool te halen om hem daarna voor waterverf te gebruiken?

14 Dit is een voorbeeld van de scheidingsmethode:
A filtreren B adsorberen C chromatograferen D indampen

15 Dit kan zijn A elektrolyse B thermolyse C fotolyse D fotosynthese

16 Als men de rode kleurstof uit rode wijn wil halen maakt men gebruik van
A adsorberen B extraheren C filtreren D adsorberen en filtreren

17 Je kunt het optreden van een chemische reactie herkennen aan
A het ontstaan van gasbelletjes B het ontstaan van een vaste stof C het warm worden van het reactiemengsel D de antwoorden A, B en C zijn allemaal goed

18 Men onderzoekt de samenstelling van wijn met behulp van destillatie
Men onderzoekt de samenstelling van wijn met behulp van destillatie . Bij deze proef is sprake van A ontleding van een mengsel B scheiding van een mengsel C ontleding van een zuivere stof D scheiding van een zuivere stof

19 Het juiste reactieschema is:
Voor chips heeft men silicium nodig. Om zuiver silicium te krijgen laat men siliciumtetrachloride reageren met waterstof. Behalve silicium ontstaat alleen waterstofchloride Het juiste reactieschema is: A waterstof + silicium  siliciumtetrachloride + waterstofchloride B silicium + waterstofchloride  siliciumtetrachloride + waterstof C siliciumtetrachloride + waterstof  silicium + waterstofchloride

20 Bij welk van de volgende twee processen treedt een chemische reactie op I uit lood en tin wordt soldeer gemaakt II uit lood en zavel wordt loodsulfide gemaakt A bij geen van beide processen B alleen bij proces I C alleen bij proces II D zowel bij proces I als proces II


Download ppt "Scheidingsmethoden en reacties"

Verwante presentaties


Ads door Google