De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevaarsinschatting Lt J. Adriaensens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevaarsinschatting Lt J. Adriaensens"— Transcript van de presentatie:

1 Gevaarsinschatting Lt J. Adriaensens
Gevaarlijke stoffen Gevaarsinschatting Lt J. Adriaensens versie departement opleiding brandweer Gent

2 departement opleiding brandweer Gent
Inhoud Infobronnen – Databanken Chemiekaarten Demo BIG Gevaarsinschatting Vb Algemene aanpak incident GS NL versie departement opleiding brandweer Gent

3 departement opleiding brandweer Gent
Gevaarsinschatting? versie departement opleiding brandweer Gent

4 departement opleiding brandweer Gent
Gevaarsinschatting Doel: Gevaarsafstanden (veilige afstanden) inschatten Gevaren lokaal inschatten Effecten op afstand inschatten Mogelijke uitbreidings scenario‘s in rekening nemen Gebaseerd op wetenschappelijke modellen maar ook: Vuistregels Vereenvoudigde formules Gezond verstand ... versie departement opleiding brandweer Gent

5 Gevaarsinschatting bij incidenten
Wat willen we weten? Brand- en explosiegevaar Giftigheid Te gebruiken blusmiddelen Giftigheid rook Gedrag in water Beschermende kledij – PBM’s Opruimingsactiviteiten versie departement opleiding brandweer Gent

6 Brand- en explosiegevaar
Afhankelijk van: Vlampunt Dampspanning Minimum ontstekingsenergie (<0.6mJ vonkvrijgereedschap) Plasoppervlak Windsnelheid Temperatuur Aard van de opslag versie departement opleiding brandweer Gent

7 departement opleiding brandweer Gent
Giftigheid Aard van opname Mac-waarde/AGW-waarde PBM’s Gifwolkgevoeligheid Dampspanning – toxiciteit Effect lokaal Effect op afstand kan bepaald worden met inschattingsmethoden (werkblad, rekenregels, schadescenarioboek, ERG,…) versie departement opleiding brandweer Gent

8 departement opleiding brandweer Gent
Giftigheid rook Afhankelijk van atomen in molecule Bepaalt ook te gebruiken meetbuisjes Lijst met mogelijke verbrandingsproducten Per groep/atoom Kunststoffen/vloeistoffen Tabel met voorbeelden versie departement opleiding brandweer Gent

9 departement opleiding brandweer Gent
Atoom Rookgassen Chloor (Cl) HCl (zoutzuur) Cl2 (chloor) COCl2 (fosgeen) Stikstof (N) NOx (nitreuze dampen) HCN (Blauwzuur) NH3 (ammoniak) Zwavel (S) SO2 Tabel: rookgassen ifv aanwezige atomen versie departement opleiding brandweer Gent

10 departement opleiding brandweer Gent
Tabel: verbrandingsproducten per groep (bron: Operat.Handboek OGS, Nibra NL versie departement opleiding brandweer Gent

11 departement opleiding brandweer Gent
Gedrag in water Oplosbaarheid Soortelijk gewicht (drijven/zinken) versie departement opleiding brandweer Gent

12 departement opleiding brandweer Gent
Gevaarsinschatting Parameters Bronsterkte Dampspanning Windsnelheid Oppervlakte plas Bewolking Damp/gasdichtheid Vlampunt Oplosbaarheid in water Relatieve dichtheid vloeistof Hoeveelheid Temperatuur stof/omgeving Methodes Schadescenarioboek Regel van 1,11, 66 Werkblad Vuistregels versie departement opleiding brandweer Gent

13 departement opleiding brandweer Gent
Bronsterkte Bepaalt effect lokaal en op afstand Hoeveelheid stof die vrijkomt in atmosfeer of kan vrijkomen door verdamping Afhankelijk van: Plasoppervlak (m2): hoe groter de plas, hoe groter de verdamping Dampspanning (mbar) - Temperatuur Windsnelheid (m/s): dwz meer wind, meer verdamping Hoe groter de bronsterkte, hoe groter de afstand wordt waarop effect waarneembaar is versie departement opleiding brandweer Gent

14 departement opleiding brandweer Gent
Bronsterkte gassen Gekoelde gassen 30 kg/s (vloeistoflek) Samengeperste 100 kg/s (vloeistoffase) 10 kg/s (gasfase) versie departement opleiding brandweer Gent

15 departement opleiding brandweer Gent
Dampspanning Hoe groter de dampspanning, hoe meer verdamping T afhankelijk Bij iedere 10°C meer, factor 1.5 Op te zoeken Bron: operationeel handboek OGS, NIBRA versie departement opleiding brandweer Gent

16 departement opleiding brandweer Gent
Plasoppervlakte Hoe groter de plas, hoe meer verdamping Hoe groter de bronsterkte, hoe groter de schadeafstand Vuistregels voor: inschatten van plasoppervlak mogelijk plasoppervlak bij begeven van tank versie departement opleiding brandweer Gent

17 Vuistregels NVBR Nederland plasoppervlakte
1m3 op verharde bodem 100 m2 op absorberende grond 10 m2 10m3 250 m2 100 m3 1500 m2 op land op water kleine lekkage grote lekkage 1500m2 geheel bezwijken 10000 m2 versie departement opleiding brandweer Gent

18 departement opleiding brandweer Gent
Weersomstandigheden Dag – nacht Bewolking Wind Meer wind: meer verdamping Meer wind: ook betere verdunning Windrichting Verwachtingen voor de volgende uren Regen Hoe stabieler het weer, hoe verder effect reikt versie departement opleiding brandweer Gent

19 Oplosbaarheid in water
Schuimkeuze Neerslaan van wolk Verdunnen met water versie departement opleiding brandweer Gent

20 Methodes voor gevaarsinschatting
Regel van 1, 11, 66 Schadescenarioboek Werkblad ... versie departement opleiding brandweer Gent

21 Gevaarsinschatting – Regel van 1
versie departement opleiding brandweer Gent

22 Voorbeeld berekening Regel van 1
Benzine lek Plasoppervlak= 10 m2 AGW = 332 ppm of 1000 mg/m³ (BIG) Dampspanning = ca 400 mbar (BIG) Wind = 2m/s Wind = 5 m/s Instabiel weer: n=1 Stabiel weer: n=0 Plasoppervlak = 100 m2 versie departement opleiding brandweer Gent

23 Gevaarsinschatting - schadescenarioboek
Nederland Van bepaalde stoffen zijn de ergste scenario’s berekend Brandbare/explosieve Toxische Brandbare en toxische Tabel geeft schade afstanden voor brand/explosie en intoxicatie bij bepaalde weerklasse Gaat uit van ernstige incidenten: dus vaak overschatting Transport en opslag omstandigheden versie departement opleiding brandweer Gent

24 Gevaarsinschatting - schadescenarioboek
Schadeafstand brand en explosie Schade afstand intoxicatie Tabel geeft afstanden in m Vb benzine en LPG lek (tanktransport) versie departement opleiding brandweer Gent

25 Gevaarsinschatting - schadescenarioboek
versie departement opleiding brandweer Gent

26 departement opleiding brandweer Gent
versie departement opleiding brandweer Gent

27 departement opleiding brandweer Gent
versie departement opleiding brandweer Gent

28 departement opleiding brandweer Gent
versie departement opleiding brandweer Gent

29 departement opleiding brandweer Gent
versie departement opleiding brandweer Gent

30 Brandbare vloeistoffen
versie departement opleiding brandweer Gent

31 departement opleiding brandweer Gent
versie departement opleiding brandweer Gent

32 Brandbare vloeistoffen
Zullen verdampen en zich verspreiden Afstand tot ontsteking Stralingswarmte plasbrand Benodigde schuim Mogelijke scenario’s: Plasbrand BLEVE Wolkbrand Effect afstanden BLEVE versie departement opleiding brandweer Gent

33 Afstand tot ontsteking van vloeistof
Dampspanning vloeistof bij 20°c 10m² 100m² 10.000m² Tot 100 mbar (ethanol) 3,5 12,5 150 Tot 250 mbar (aceton) 7 25 300 Tot 500 mbar (benzine) 50 600 Groter dan 500 mbar (ether) 100 1200 Tabel: Benedenwindse ontstekingsafstand in m (ronde plasvorm, 20°C,stabiel weer en 2m/s) versie departement opleiding brandweer Gent

34 Stralingswarmte plasbrand
versie departement opleiding brandweer Gent

35 departement opleiding brandweer Gent
koelen 10 sec versie departement opleiding brandweer Gent

36 departement opleiding brandweer Gent
Schuim Vuistregel versie departement opleiding brandweer Gent

37 departement opleiding brandweer Gent
Effect afstanden BLEVE: brandbare vloeistoffen type inhoud massa kg R1 vuurbol R2 sec. brand R3 brandwond Piekdruk ruitbreuk Fragmenten Drum 200 L 160 kg 12.5 m 25 m 40 m 23 m 60 m Tankauto 10 m³ 8.100 kg 50 m 100 m 150 m 116 m 250 m 20 m³ kg 120 m 180 m 400 m 40 m³ kg 75 m 225 m 200 m 500 m Wagon 80 m³ kg 300 m 1.000 m Tabel: Effect afstanden BLEVE bij metalen tanks met brandbare vloeistoffen versie departement opleiding brandweer Gent

38 Verdamping en verspreiding in de lucht
Verdamping kan beperkt worden door: Indammen aarde/zand Absorptie inn zand/aarde/absorptiemiddel Neutraliseren Omleiden naar basin Plas bedekken (bv plastiek) Stoppen lekkage versie departement opleiding brandweer Gent

39 departement opleiding brandweer Gent
Brandbare gassen versie departement opleiding brandweer Gent

40 departement opleiding brandweer Gent
Explosie gasflessen bij dakwerken Wageningen NL 2007 versie departement opleiding brandweer Gent

41 departement opleiding brandweer Gent
Brandbare gassen Gassen Opgelost in vloeistof Onder druk vloeibaar Onder druk Gekoeld vloeibaar Afstand tot ontsteking Afstanden BLEVE gas versie departement opleiding brandweer Gent

42 Vuistregel: afstand tot ontsteking
Lek gasfase in buiten lucht Afstand tot LEL = 250 x uitstroomopening in cm Fakkel bij ontsteking = 250 x uitstroomopening in cm Lek vloeistoffase in buiten lucht Afstand tot LEL = 500 x uitstroomopening in cm Fakkel bij ontsteking = 500 x uitstroomopening in cm versie departement opleiding brandweer Gent

43 Afstand tot ontsteking
Gasfase lekkage Vloeistoflekkage Soort Lek Gatdiam Explosie Ontstekingsbronnen cm Mogelijk [m] Verwijderen [m] Lekke flens of afsluiter 1 2,5 5 10 Afgebroken 50mm (2") 12,5 25 50 80mm (3") 8 20  40  40 80 Gat in reservoir 100 versie departement opleiding brandweer Gent

44 departement opleiding brandweer Gent
BLEVE versie departement opleiding brandweer Gent

45 departement opleiding brandweer Gent
BLEVE Film BLEVE (47 sec) versie departement opleiding brandweer Gent

46 departement opleiding brandweer Gent
versie departement opleiding brandweer Gent

47 departement opleiding brandweer Gent
LNG 06/2002 Catalonië versie departement opleiding brandweer Gent

48 departement opleiding brandweer Gent
versie departement opleiding brandweer Gent

49 departement opleiding brandweer Gent
Schadeafstanden BLEVE gas Type inhoud massa kg R1 vuurbol R2 sec. brand R3 brandwond Piekdruk ruitbreuk Fragmenten Autogastank 60 L 36 kg 7.5 m 15 m 23 m 60 m Kleine tank 8 m³ 4.800 kg 39 m 78 m 116 m 250 m Tankwagen klein 30 m³ kg 59 m 118 m 180 m 400 m Tankwagen groot 40 m³ kg 66 m 133 m 200 m 500 m Wagontank 70 m³ kg 94 m 164 m 300 m 1.000 m versie departement opleiding brandweer Gent

50 departement opleiding brandweer Gent
Bleve propaan versie departement opleiding brandweer Gent

51 departement opleiding brandweer Gent
versie departement opleiding brandweer Gent

52 Vb Algemene aanpak incident GS
Aanrijden: Info opvragen Bovenwinds Op voldoende afstand stoppen (min 25m) Verkenning: op afstand starten Identificatie van de stof Inschatten gevaar Aanvalsstrategie bepalen Zie aanpak OGS Nederland document versie departement opleiding brandweer Gent

53 departement opleiding brandweer Gent
Bron: Richtlijn Optreden R031, Brandweer Regio Twente, Nl versie departement opleiding brandweer Gent

54 Bedankt voor uw aandacht!
versie departement opleiding brandweer Gent


Download ppt "Gevaarsinschatting Lt J. Adriaensens"

Verwante presentaties


Ads door Google