De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg pensioencommunicatie nieuwe stijl

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg pensioencommunicatie nieuwe stijl"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg pensioencommunicatie nieuwe stijl
Een forse uitdaging? Emile Soetendal Ministerie van SZW

2 Vandaag op het programma
Korte terugblik Hoofdelementen uit voorontwerp van wet Wat gaat er veranderen? Wat betekent dat voor communicatievoorschriften? Consultatiereacties op voorontwerp van wet Planning wetsvoorstel

3 Korte terugblik Evaluatie informatiebepalingen uit de Pensioenwet (2011): pensioenbewustzijn is laag verplichte informatie is voor veel mensen onduidelijk pensioeninzicht is laag (te hoge verwachtingen van pensioen) Tijd voor vernieuwde pensioencommunicatie: Project pensioencommunicatie van SZW (2011) Eerste resultaat (2012): Rapport “Pensioen in duidelijke taal” (30 aanbevelingen) Aanbevelingen vertaald in voorontwerp van wet (2013; consultatietermijn 17 januari jl. verlopen)

4 Hoofdelementen van voorontwerp
Aanvulling algemene eisen pensioencommunicatie Meer mogelijkheden voor digitalisering Basisinformatie over de pensioenregeling Jaarlijks pensioenoverzicht Centrale rol pensioenregister

5 Wat gaat er veranderen? Algemene eisen pensioencommunicatie
Aansluiten bij de informatiebehoeften Inzicht geven in keuzemogelijkheden en gevolgen life events Evenwichtig

6 Wat gaat er veranderen? Deelnemers bereiken: aansluiten op behoeften
Informatie moet begrijpelijk zijn, maar ook persoonlijk relevant en betekenisvol B.v. door middel van gelaagdheid van informatie, aansluiten bij life-events

7 Wat gaat er veranderen? Pensioeninformatie: digitaal
pensioenuitvoerders mogen zelf kiezen of zij digitaal of schriftelijk informatie verstrekken Deelnemers kunnen wel bezwaar maken tegen elektronische verstrekking. Dan krijgen ze de informatie schriftelijk Algemene informatie (over b.v. jaarverslag, uitvoeringskosten) op de website van de pensioenuitvoerder Voordeel: digitale informatie leent zich goed voor het aantrekkelijk, begrijpelijk en persoonlijk maken van informatie (“tools”)

8 Wat gaat er veranderen? Deelnemer centraal: overzicht, inzicht en actie. Het doel is dat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, hij kan nagaan of dit voldoende is, zich bewust is van de risico’s en de kosten van zijn pensioenvoorziening, en welke actie hij indien nodig zelf kan ondernemen.

9 Wat gaat er veranderen? Inzicht: koopkracht, risico’s en handelingsperspectief Hoogte van het pensioen is niet zeker (toegenomen levensverwachting, risico niet-indexeren, maar ook belangrijke levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding) Wat krijg ik? Is het voldoende? En, wat kan ik er evt. zelf aan doen? Gemiddelde deelnemer houdt niet van risico’s Algemene risico’s zijn daarom moeilijk te begrijpen. Het moet persoonlijk zijn. Werken met scenario’s (goed weer/slecht weer met daarbij een te verwachten hoogte van het pensioen) Niet alleen risico’s. Dat schrikt de deelnemer af. Ook handelingsperspectief. Welke keuzes kan een deelnemer maken als zich een risico voordoet?

10 Wat gaat er veranderen? Pensioenwetgeving: naar open normen
Pensioeninformatie moet tijdig worden verstrekt (of beschikbaar worden gesteld), correct zijn, duidelijk en evenwichtig (dus voor- en nadelen). Dat geldt voor alle informatie die een pensioenuitvoerder verstrekt.

11 Wat betekent dat voor communicatie-instrumenten?
Nu: Startbrief Straks I.p.v. startbrief beter spreken over basisinformatie van de pensioenregeling (algemene informatie over de belangrijkste kenmerken van de regeling) De basisinformatie wordt actief beschikbaar gesteld bij indiensttreding Werkgever besteedt bij arbeidsvoorwaardengesprek hier aandacht aan De basisinformatie komt permanent op de website van de pensioenuitvoerder

12 Wat betekent dat voor communicatievoorschriften?
NU: UPO Straks: jaarlijks pensioenoverzicht Kijkt naar het verleden Bevat alleen informatie over het opgebouwde pensioen Juridische aanspraken Actieve brengplicht 1 x per jaar Kortere toelichting Verwijst naar de website mijnpensioenoverzicht.nl. voor totaal te bereiken pensioen (AOW en alle 2e pijler pensioen).

13 Wat betekent dat voor communicatievoorschriften?
Uitbouw pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl) Totaal overzicht van toekomstig pensioeninkomen (1e en 2e pijler, op termijn ook 3e pijler) Indicatieve prognose (juridisch niet afdwingbaar) Inzicht in de hoogte van het (te bereiken) pensioen Gevolgen van individuele keuzes en levensgebeurtenissen Koopkracht en risico’s zijn zichtbaar door goed weer, een slecht weer en een verwacht bedrag (volgens een uniforme rekenmethodiek) Uitbouw zal gefaseerd gaan.

14 Consultatie Ongeveer 60 reacties Eerste indruk
Pensioenuitvoerders, stakeholders, ouderen/jongeren, toezichthouders, adviseurs Eerste indruk In het algemeen: positief, stap in de goede richting Vragen over: uitvoerbaarheid, uitvoeringskosten, invulling open normen

15 Planning Wetsvoorstel in maart naar ministerraad
April/mei: Raad van State Indiening bij Tweede Kamer: juni Inwerkingtreding Wet pensioencommunicatie: 1 januari 2015

16 Vragen?


Download ppt "Op weg pensioencommunicatie nieuwe stijl"

Verwante presentaties


Ads door Google