De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie betaald educatief verlof BEV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie betaald educatief verlof BEV"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie betaald educatief verlof BEV
Infosessie oktober 2012

2 Principe – Wie ? Voltijds of deeltijdse (min 80%) werknemers in privé-sector, uitgezonderd variabel uurrooster Behoud van loon BEV voor deeltijdse werknemer : aantal uren is à ratio van gepresteerde diensten Niet voor onderwijzend personeel, betrekking aan de staat, zowel vast benoemd als contractueel

3 Welke opleidingen ? Lassen Talen Houtbewerking Informatica
Bedrijfsbeheer

4 Duur van het verlof Algemene opleiding (taal, informatica, bedrijfsbeheer) : 80 uur Beroepsopleiding (houtbewerking, lassen) : 100 u Beroepsopleiding indien werk en opleiding samenvallen : 120 u (bv : bijvoorbeeld iemand die altijd in late shift werkt) Enkel BEV voor uren die je effectief aanwezig bent geweest, (vb : 2 keer ziek  6u minder)

5 Duur van het verlof Opnemen tussen eerste les en laatste examendag
Planning verlof : afhankelijk van de grootte van het bedrijf : verschillende regelingen (brochure)

6 Vergoeding Zie brochure Of : LINK brochure

7 Verlies van recht op BEV
Indien je de opleiding in de loop van de module stopt, onmiddellijk melden werkgever Uren die je gevolgd hebt kan je in die periode nog opnemen Onvoldoende nauwgezetheid, max. 10% onwettig afwezig, gerekend per periode (verlies BEV voor 6 maanden), dus max 1 keer ongewettigd afwezig per 3 maanden. Periode = 3 maanden : sept  nov, dec  feb, maartmei (+1week juni)

8 Verlies van recht op BEV
Voorbeeld : informatica 1 module loopt van 1 september tot 23 januari  gespreid over 2 trimesters. Periode van 1/9 tot 30/11 max 1 keer ongewettigd afwezig Periode van 1/12 tot 23/01 : NOOIT ongewettigd afwezig

9 Wat is gewettigde afwezigheid ?
Ziekte gestaafd door doktersattest of voor ziekte familielid onder hetzelfde dak Staking openbaar vervoer Staking of ziekte leraar Sluiting centrum om bepaalde reden Uitzonderlijke weersomstandigheden Afwezigheid om beroepsredenen (attest werkgever !) Klein verlet

10 Wat is geen gewettigde afwezigheid ?
Verlof/vakantie Uitzondering : enkel bij verklaring werkgever dat je enkel dan verlof kan opnemen, dus buiten de schoolvakanties Les vervroegd verlaten : bij controle verificateur : ongewettigd afwezig

11 Gebruik verlof Geen winstgevende activiteit tijdens BEV, ook niet als werknemer bij andere firma Je mag max 2 keer mislukken in een eenzelfde module, behalve als het buiten je wil om gebeurt Wanneer je geslaagd bent voor een module kan je de module niet met volgen met recht op BEV

12 Formaliteiten Begin schooljaar documenten voor werkgever en aftekenblad afhalen op secretariaat Voor 31 oktober attest bij werkgever indienen (of zo snel mogelijk als opleiding later start) Aftekenlijst elke les laten aftekenen door leerkracht, afwezigheidsbewijzen bevestig je aan de aftekenlijst. In geen geval in afwezigheidslijst steken of op secretariaat afgeven. Afwezigheid staven is uw verantwoordelijkheid.

13 Formaliteiten Vraag aan uw leerkracht niet om een handtekening te zetten indien u de week voordien afwezig bent geweest. Dit is FRAUDE en hij/zij kan hiervoor gestraft worden. Verlies aftekenlijst : aanwezigheidslijst secretariaat = basis Aftekenlijst binnen brengen op einde laatste les van de lopende periode Eerste les van de nieuwe periode : afhalen attest voor werkgever. Attest aan werkgever overhandigen, NIET VERGETEN


Download ppt "Infosessie betaald educatief verlof BEV"

Verwante presentaties


Ads door Google