De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht"— Transcript van de presentatie:

1 Omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht
Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010

2 Omstandigheidsverlof
Omstandigheidsverlof : verlof dat je kan krijgen naar aanleiding van een uitzonderlijke gebeurtenis. Dit verlof vraag je aan bij jouw directeur. Achteraf dien je dan een uittreksel uit de huwelijksakte, de geboorteakte of het overlijdensbericht in bij het schoolsecretariaat. Voor deze bewijzen kan je terecht bij de burgerlijke stand. Omstandigheidsverlof neem je op het ogenblik van de feiten of zo dicht mogelijk in de buurt ervan. Je mag het omstandigheidsverlof opsplitsen, maar dan wel in volle dagen. omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht

3 omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht
Welke gebeurtenissen en hoeveel dagen huwelijk of afleggen verklaring wettelijke samenwoning van het personeelslid 1 dag huwelijk van zoon of dochter van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner huwelijk bloed- of aanverwant in de eerste graad die geen kind is of in de tweede graad van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner 2 dagen de dag van het huwelijk Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote/partner (te nemen binnen 4 maanden na de geboorte) 10 dagen het overlijden van jouw echtgenoot/samenwonende partner of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid/echtgenoot/samenwonende partner 4 dagen het overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even welke graad van het personeelslid/samenwonende partner, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad van het personeelslid/samenwonende partner, die niet onder hetzelfde dak woont als het personeelslid omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht

4 De graad van verwantschap
Familieschema   Grootouders en schoongrootouders 2de graad  Neven en nichten 4de graad Ooms en tantes 3de graad Ouders en schoonouders 1ste graad Zussen en schoonbroers Personeelslid (ik) Echtgenoot Samenwonende partner Broers en schoonzussen Kinderen en schoonkinderen Kleinkinderen omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht

5 verlof wegens overmacht
Indien in jouw gezin plots iemand ziek wordt of betrokken is bij een ongeval kan jouw aanwezigheid thuis vereist zijn, maar ook elders, zoals in het ziekenhuis. In dit geval kan je verlof vragen aan jouw directeur. Opgelet: het moet gaan over personen met wie je onder hetzelfde dak woont: jouw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner een bloed- of aanverwant een opgenomen kind in het kader van adoptie of pleegvoogdij Dit uitzonderlijk verlof is beperkt tot maximum vier dagen per kalenderjaar omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht

6 verlof wegens overmacht
Op het medisch getuigschrift dat dient voorgelegd te worden, moet uitdrukkelijk vermeld worden dat de aanwezigheid thuis van de betrokkene noodzakelijk is wegens overmacht ingevolge de ziekte van of een ongeval overkomen aan een van de geciteerde personen die onder eenzelfde dak wonen met het personeelslid. omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht

7 Omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht
-Het verlof moet steeds met volledige dagen genomen worden. Dit betekent dat de woensdag telt voor een volledige dag. Ook als het personeelslid deeltijds werkt wordt elke dag aangerekend. -Bij het bepalen van de dagen omstandigheidsverlof mag men het doel van deze vorm van verlof niet uit het oog verliezen. Het is namelijk gecreëerd om, wegens specifieke omstandigheden op specifieke dagen, afwezig te kunnen/moeten zijn. Het gaat hier om dagen waarop het personeelslid verondersteld wordt arbeidsprestaties te verrichten. Bijvoorbeeld: voor het huwelijk van het personeelslid(leraar, onderwijzer,…) op een dag in juli of augustus waarop het normalerwijze geen onderwijsopdrachten moet uitoefenen, kan later geen dag omstandigheidsverlof meer worden toegestaan. -Omstandigheidsverlof kan enkel bij een geboorte, huwelijk of overlijden binnen de familie. -Verlof wegens overmacht, kan enkel als iemand van het gezin ziek is of betrokken is bij een ongeval. -Voor vormsel- of een lentefeest is geen verlof mogelijk DIEN HET NODIGE ATTEST ZO VLUG MOGELIJK IN omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht


Download ppt "Omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht"

Verwante presentaties


Ads door Google