De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal Recht Deel 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal Recht Deel 5."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal Recht Deel 5

2 Schorsing Begrip Wettelijke gevallen Buiten de wet

3 Overmacht Begrip Art. 26 AOW Geen fout Geen einde wanneer tijdelijk
Onvoorzienbare en onoverkomelijke Gebeurtenis Die de uitvoering van verbintenis belet Geen fout Art. 26 AOW Geen einde wanneer tijdelijk

4 Art. 27: Vertraging of verhindering
Met vertraging of niet op het werk aankomen Arbeidsgeschikt Zich normaal naar werk begeven Oorzaak onafhankelijk van wil Arbeid niet kunnen beginnen of voortzetten Nog verbonden door AO Buiten geval van staking

5 Zwangerschap en bevalling
Bescherming zwangerschap Afwezigheid onderzoeken Verlof wegens zwangerschap / bevalling Tewerkstelling Moederschapsuitkering Ontslagbescherming Afwezigheden voor onderzoeken

6 Zwangerschap en bevalling
Verlof wegens zwangerschap / bevalling Prenatale rust (zwangerschapsverlof) 7 weken voor Vermoedelijke datum van bevalling 1 week verplicht Getuigschrift Postnatale rust (bevallingsverlof) 8 weken na Effectieve bevalling Eventueel aangevuld met niet opgenomen prenatale rust

7 Zwangerschap en bevalling
Uitstel verlenging postnatale rust Kind in ziekenhuis zonder moeder Overdraagbare gedeelte wordt uitgesteld Totdat kind thuis komt Vaderschapsverlof Hospitalisatie / overlijden moeder Vader neemt de overblijvende bevallingsrust op Facultatief, maar een recht

8 Zwangerschap en bevalling
Tewerkstelling Informatie aan werkgever Risico-evaluatie Verbod blootstelling bepaalde risico’s Geen verplichting nachtarbeid (B - 8 weken) Geen overwerk Aanpassing van de arbeid (desnoods schorsing)

9 Zwangerschap en bevalling
Moederschapsuitkering Verzekering ZIV 30 dagen: 82% Vanaf 31ste dag: 75% (begrensd loon) Ontslagbescherming Verbod eenzijdig einde maken aan AO Door werkgever Behoudens om redenen die vreemd zijn aan lichamelijke toestand t.g.v. zwangerschap Vanaf kennisgeving tot 1 maand na postnatale rust Schadevergoeding: 6 maanden bruto loon

10 Ziekte of ongeval Begrip Loonwaarborg Arbeidsongeschiktheid
In onmogelijkheid verkeren Om contractueel overeengekomen taken te volbrengen Ten gevolge van ziekte of ongeval Onderscheid met arbeidsongeval Loonwaarborg Doorbetaling loon

11 Ziekte of ongeval Loonwaarborg Werklieden en bedienden op proef
Anciënniteit: 1 maand Eerste 7 dagen: loon Na de eerste 7 dagen: 60% van het loon Vanaf de 15de dag: 60% ZIV Na de eerste 7 dagen: toeslag (A:25,88%-B:26,93%) (Andere) Bedienden Eerste 30 dagen: loon Daarna: zie hoger

12 Ziekte of ongeval Hervallen Uitsluitingen:
Nieuwe arbeidsongeschiktheid binnen de eerste 14 dagen na einde vorige ziekteperiode: geen loonwaarborg Tenzij: andere ziekte Uitsluitingen: Ongeval n.a.v. lichaamsoefening uitgevoerd tijdens sportcompetitie of –exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en de deelnemers een loon Zware fout door de werknemer

13 Ziekte of ongeval Verplichtingen van de werknemer
Kennisgeving aan de werkgever ‘zodra het de werknemer mogelijk is’ Hoe? Vrije keuze Bewijs van ziekte of ongeval Geneeskundig getuigschrift (behandelende arts) Binnen twee werkdagen (tenzij CAO of AR) Opsturen (datum verzending telt) of afgeven Vermeldingen: Arbeidsongeschikt Vermoedelijke duur Of de werknemer zich voor controle naar een andere plaats mag begeven beroepsgeheim

14 Ziekte of ongeval Controle van de arbeidsongeschiktheid
Controlearts / alle middelen van recht Tijdens volledige arbeidsongeschiktheid Meerdere controles zijn mogelijk Vrije keuze werkgever Beoordeling van de arbeidsongeschiktheid Beroepsgeheim voor medische vaststellingen Conflict met behandelende geneesheer Meningsverschil Of: Scheidsrechterlijke procedure (arts) Of: Arbeidsrechtbank: gerechtelijke expertise


Download ppt "Sociaal Recht Deel 5."

Verwante presentaties


Ads door Google