De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EFFECTEN VAN NIEUWE WAO-STELSEL OP PENSIOENREGELINGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "EFFECTEN VAN NIEUWE WAO-STELSEL OP PENSIOENREGELINGEN"— Transcript van de presentatie:

1 EFFECTEN VAN NIEUWE WAO-STELSEL OP PENSIOENREGELINGEN
Hasko van Dalen

2 Verlenging loondoorbetaling
Invoering per Zieken vanaf invoeringsdatum vallen onder nieuwe wet Wettelijke norm: 70% loon 1e jaar aanvulling tot 100% mogelijk 2e jaar geen aanvulling boven 70% Géén wettelijk verbod Wèl afspraak in najaarsakkoord

3 Gevolgen verlenging loondoorbetaling
Bij invoering valt één jaar WAO-instroom weg WAO gaat voortaan één jaar later in Uitstralingseffecten naar: WAO-gat WAO-excedent Employee AOV en maandlasten AOV Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in pensioenregelingen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in particuliere verzekeringen, leningen en hypotheken - mogelijke varianten Ziekengeldproduct: * alleen 1ste jaarsrisico (met ER-periode) * 1ste en 2de jaarsrisico (met ER-periode) * alleen 2de jaarsrisico (ER-periode = 1 jaar, ook niet elders verzekerd!) - alleen nog per nieuwe productie WAO EBD voor kleine bedrijven, daarna alleen nog bestaande polissen

4 Gevolgen voor WAO-gat, AOV en pensioen
WAO-gat en WAO-excedent gaan één jaar later in premiedaling WAO-excedent ca. 10% premiedaling WAO-gat ca. 15% Géén bovenwettelijke regeling in 2e ziektejaar, ook niet via pensioen In 2e ziektejaar in principe opbouw over 70% loon

5 Consequenties voor premievrijstelling
WAO-volgend: premievrijstelling gaat jaar later in één jaar geen aanvragen polisvoorwaarden en premieopslagen moeten worden aangepast Niet WAO-volgend wachttijd blijft één jaar eigen beoordeling blijft premies en polisvoorwaarden kunnen ongewijzigd blijven - mogelijke varianten Ziekengeldproduct: * alleen 1ste jaarsrisico (met ER-periode) * 1ste en 2de jaarsrisico (met ER-periode) * alleen 2de jaarsrisico (ER-periode = 1 jaar, ook niet elders verzekerd!) - alleen nog per nieuwe productie WAO EBD voor kleine bedrijven, daarna alleen nog bestaande polissen

6 Vragen rond consequenties voor premievrijstelling
Wil men bij WAO-volgende producten uitstel premievrijstelling met één jaar? Zo nee, kunnen we dan eigen meting doen voor 1 jaar? Vindt men het acceptabel dat niet-WAO-volgend wel na 1 jaar ingaat? Zo nee, hoe kan men de zaken gelijk trekken? Is voortzetting pensioenopbouw op basis van 100% loon in 2e ziektejaar beste oplossing - mogelijke varianten Ziekengeldproduct: * alleen 1ste jaarsrisico (met ER-periode) * 1ste en 2de jaarsrisico (met ER-periode) * alleen 2de jaarsrisico (ER-periode = 1 jaar, ook niet elders verzekerd!) - alleen nog per nieuwe productie WAO EBD voor kleine bedrijven, daarna alleen nog bestaande polissen Sociale partners moeten beslissen!

7 Gevolgen voor pensioenopbouw
Brief kabinet: Voorzetting opbouw op basis van 100% toegestaan Premievrijstelling vanaf 1e ziektejaar toegestaan Versobering gewenst Sociale partners moeten hierover afspraken maken Pensioenopbouw bij reïntegratie: werknemer kan terugvallen op pensioenaanspraken bij oude werkgever

8 Het nieuwe WAO-stelsel?
loondoor- betalingsperiode van 2 jaar Publieke WAO uitkering Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt WAO (entree) keuring Regeling beroepsrisico’s EGB Loon + suppletie (WGA) > 35 % a.o. met baan WW + loonsuppletie (WGA) Gedeeltelijk of volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt > 35 % a.o. zonder baan Blijft in dienst werkgever <35% a.o met baan

9 Gevolgen WAO-plannen (1)
Invoering risque professionnel via speciale regeling voor beroepsrisico’s (EGB) Verplichte werkgeversverzekering volgens WAM-model, met dekking voor: lijst van beroepsziekten arbeidsongevallen gedeeltelijk vervallen werkgeversaansprakelijkheid EGB gaat voor op loondoorbetaling en WAO naast uitkering ook vergoeding ziektekosten en nabestaandenpension Aanvullingen als extra module op wettelijk minimum Uitvoering alleen door schadeverzekeraars

10 In samenhang met nieuw WAO-stelsel
Vervallen Pemba Per besluitvorming terugwerkende kracht tot (of feitelijk ?) Verhoging WAO-uitkering naar 75% Gevolgen voor WAO-gat nog onduidelijk Voorwaarden: vermindering instroom geen aanvullingen 2e ziektejaar

11 Werking WGA voor werkenden
100% Activeringsuitkering 70% van 50 = 35 70% Loonsuppletie 70% van 50 = 35 wulbz wulbz 50% loon Jaar 1 Jaar 2 Jaar 7 Leeftijd 65

12 Werking WGA voor werklozen
100% Werking WGA voor werklozen 70% WW uitkering 70% wulbz wulbz Uitkering 50% van 70% minimumloon Jaar 1 Jaar 2 Jaar 7 Leeftijd 65

13 Beslissing over private of publieke uitvoering moet nog vallen
WGA Beslissing over private of publieke uitvoering moet nog vallen Komt er rol voor pensioenfondsen en levensverzekeraars? Mogelijk nieuwe aanvullende dekkingen Verzekering <35% arbeidsongeschiktheid Aanvulling op uitkering na activeringsregeling (in feite dekking nieuwe WAO-gat) Rol voor pensioenfondsen en levensverzekeraars? Belang van geïntegreerde polis

14 De WAO-plannen hebben grote gevolgen voor
Conclusie: De WAO-plannen hebben grote gevolgen voor de pensioenregelingen en pensioenuitvoerders


Download ppt "EFFECTEN VAN NIEUWE WAO-STELSEL OP PENSIOENREGELINGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google