De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heeft u de aap van het verzuim op uw nek?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heeft u de aap van het verzuim op uw nek?"— Transcript van de presentatie:

1 Heeft u de aap van het verzuim op uw nek?
Presentatie maart 2007 Hans de Vries

2 Langverzuim: (wiens) probleem?
Het management van de kinderfoto’s Imago als werkgever en als onderwijsinstelling Geld speelt geen rol, of……… Stel: gemiddeld loon € Aantal fte’s Verzuim percentage Fte’s gem. in een jaar niet productief kosten per jaar voor de organisatie 100 4% 4 150 6 200 8 250 10 1000 40

3 Aantal nieuwe ontwikkelingen:
Nieuw Schattingsbesluit AO percentages lager WIA drempel verhoogd naar 35% WIA benutten restverdiencapaciteit Twee jaar loondoorbetaling > 35 % AO volgens CAO niet ontslaan

4 Gevolgen van de wijzigingen
1 op 2 verliest WAO- uitkering bij herkeuring Soms niet meer geschikt voor eigenfunctie maar toch < 35 % AO Groter belang om aan het werk te blijven

5 Rekenvoorbeeld jonge docent
Salaris € per maand jaren ziek UWV: 60% AO Ongeschikt om voor lesgeven Werkt niet arbeidsverleden 4 jaar 1. Welke uitkering krijgt deze werknemer de eerste 6 maanden ? WGA loongerelateerde uitkering gedurende 6 maanden 70% x dagloon  % x € = € 2.100 2. Welke uitkering krijgt deze werknemer na deze 6 maanden? 70% x minimumloon x ao-percentage ---- € 540 ABP (max 10 jaren)  € 630 totaal inkomen € 1.170

6 Opmerkingen vanuit de markt
Oud referentiekader weg UWV geeft na 2 jaar duidelijkheid Wat te doen bij 1e jaarsevaluatie Nadruk ligt op benutten arbeidscapaciteit Grote belangen Werkgever (claim en/of Poortwachter) Werknemer (inkomen)

7 Uitgangspunten nieuwe dienstverlening
1. De leidinggevende aan het stuur De leidinggevende geeft actief leiding aan het re-integratieproces en laat zich hierbij door professionals ondersteunen 2. Eigen verantwoordelijkheid medewerker De medewerker is actief betrokken en is verantwoordelijk voor de eigen keuzes 3. Demedicaliseren Nadruk op benutten van arbeidscapaciteit door inzetten arbeidsdeskundigen rekeninghoudend met oordeel bedrijfsarts

8 Filosofie nieuwe dienstverlening
INZICHT Inzicht in financiële consequenties,WIA (waar wordt voor ingetekend) AKTIE NEMEN Gesprek met medewerker en helder advies aan management (wat kunnen we nog doen)

9 Beter Werken Dienstverlening
Modulaire opbouw In principe inzetten tussen 40 – 52 weken verzuim Preadvies WIA (simulatie van UWV keuring) Arbeidsmogelijkheden onderzoek incl. eerstejaars evaluatie (advies aan leidinggevende) Procesmanagement (ruggensteuntje leidinggevende )

10 Advies Helder advies aan leidinggevende
Huidige problemen en mogelijkheden van betrokkene Re-integratiemogelijkheden Stappen die hiervoor ondernomen moeten worden vanuit het perspectief van de leidinggevende / management Kans van slagen en benodigde investering Evaluatie formulier

11 Resultaat dienstverlening
Geeft vroegtijdig indicatie over (financiële) risico’s en toekomstperspectief Geeft werkgever en werknemer tijdig inzicht in de te nemen acties Vergroot kans op succesvolle acties tot arbeidsparticipatie bij verzuim Verlaagt hiermee kosten van verzuim voor werkgever Beperkt inkomensdaling werknemer Bijdrage aan imago: goed werkgeverschap

12 het Mobiliteitsfonds zoekt hogescholen om samen met Achmea een stap te zetten.


Download ppt "Heeft u de aap van het verzuim op uw nek?"

Verwante presentaties


Ads door Google